مشاوره روانشناسی رفتاری مشاوره روانشناسی رفتاری .

مشاوره روانشناسی رفتاری

وظایف مرد در رابطه زناشویی چیست ؟

4.5 / 5 ( 6 votes )

وظایف مرد رابطه زناشویی

وظایف مرد رابطه زناشویی از همان لحظه که به فکر ازدواج می افتد و به خواستگاری میرود آغاز میشود . این وظیفه تحت ثیر عوامل زیادی است . اینکه او چه شرایطی از نظر روحی و روانی قرار دارد و چه محیطی پرورش یافته است ؟ انگیزه ی او برای ازدواج چیست ؟ آیا او وظایف مرد رابطه ی زناشویی آشناست؟ سوال های زیادی مطرح است که او ید تنهایی خود به آنها پاسخ بدهد . او وظایف مرد رابطه زناشویی آشنا نشد نمیتواند برای خود و همراه زندگیش آرامش وخوشبختی به ارمغان بیاورد .

مردانی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی عشق و علاقه را نادیده میگیرند . دختری ازدواج میکنند که از نظر مالی بتواند به آنان کمک کند و اهدافشان را فراموش میکنند . برنامه هایی که برای آینده داشتند غوغای استرس و هیجان ازدواج گم میشود . یادشان میرود از دختری که برای زناشویی نظر گرفته اند چه توقعی دارند . این دختر چق اهداف آینده آنان همسویی دارد . اگر همسویی دارد آیا برای رسیدن به این اهداف توانایی و قت لازم را دارد یا نه ؟ این زمینه مشاوره خانواده می تواند به شما خانواده ها و زوجین عزیز کمک کننده شد.

وظایف مرد خانه

خانواده کوچکترین واحد اجتماع است که تمام امور از آن آغاز میگردد ، پس ید پایه این زندگی محکم شد . یک خانواده که تدبیر پایه گذاری شده آسانتر به اهدف میتوان رسید . چنین خانواده ای آرامش حکمفرماست ، نه زورگویی و سرخوردگی . عصنیت و خشم کمتر دیده میشود و تمام مشکلات منطق و تدل نظر حل میشود . نوی خانه به کمک مرد خود نقشش را بخوبی ایفا کرده و سایه آرامشی که مرد ایجاد کرده ، ذهنی آرام و روحی بی تشویش دارد . خانه ای که وظایف مرد رابطه زناشویی تعریف شده است ، ذهن نوی خانه گیر نقصان زناشویی نیست . نگران امرار معاش نیست ، احساس امنیت و آرامش میکند و نتیجه این آرامش مستقیم به مرد برمیگردد . وظایف مردان رابطه زناشویی بحث گسترده و وسیعی است که نیاز به مطالعه مشاوره و مل فراوان دارد .

وظایف مردان رابطه زناشویی اسلام

وظایف مردان رابطه زناشویی اسلام را سخنی از قران آغاز میکنیم . « یکی از آیات لطف الهی اینست که برای شما از جنس خودن جفتهایی بیافرید که بر او آرامش یافته و هم انس گیرید و میان شما رافت و مهرنی بر قرار فرمود» سوره روم آیه ۲۱ .

میتوان نتیجه گرفت که یکی از وظایف مرد رابطه ی زناشویی اسلام ، ایجاد آرامش برای خود و خانواده است . یک خانه آرام رسیدن به اهدف آسانتر است . ذهن زتر و اندیشه پویاتر میشود . ادامه آیه از انس و الفت یاد شده است . پس یکی دیگر از وظایف مردها رابطه زناشویی اسلام داشتن انس و الفت است . خانواده ای که عشق و علاقه هست غم جای خود را به شادی میدهد . جای خشم و عصنیت ، صبر و حوصله جای گزین میشود.

یکی دیگر از وظایف مرد رابطه زناشویی اسلام ، تولید مثل میشد . همین سوره آیه بیستم به خلق انسان از خاک اشاره میشود . پایان آیه به کلمه تنتشرون بر میخوریم که نشان از انتشار و تولید مثل دارد . همینطور سوره ی شوری آیه ی ۱۱ از تولید مثل یاد شده است . پیامبر اسلام از ازدواج به عنوان کامل شدن دین یاد میکند و ازدواج را نیمی از دین میداند .

یکی دیگر از وظایف مردان رابطه زناشویی اسلام ، ایجاد امنیت مالی واقتصادی همسر است . مثال رز آن پرداخت نفقه و مهریه است . مرد از زمانی که همسرش را عقد میکند ید نفقه و مهریه را پرداخت کند . حتی زمان وفات او قبل از تقسیم ارث اول مهریه زن ازمیراث مرد برداشته میشود ، بعد مابقی میراث بین وراث تقسیم میشود .


بیشتر بخوانید: مشاوره مسائل زناشویی


وظایف مردان رابطه زناشویی موفق

بحث وظایف مردان رابطه زناشویی موفق ، مین غرایز جنسی دو طرف یعنی زن و مرد مطرح میشد . مردی این امر موفق است که بداند یک زن زمانی از همبستر شدن و زناشویی لذت میبرد که از نظر حسی وعاطفی آماده شده شد . زن به سالگرد ازدواج ، زاوز ، عید و از این قبیل اهمیت میدهد . اگر مرد این روزها را فراموش کند زن احساس میکند مرد دچار روزمرگی شده و به او توجهی ندارد . زن توقع دارد مرد نگاه عاشقانه اش را از او نگیرد . هنگام صحبت از کلمات عاشقانه و احساسی استفاده کند . زن دوست دارد مردش اولین کسی شد که متوجه تغییراتی بشود که او صورت ، آرایش ولس ایجاد میکند . غیر این صورت زن به حساب بی توجهی میگذارد . زنی که احساس کند همسرش نسبت به او بی توجه شده نمیتواند همبستری مناسب وخوبی او داشته شد .

پیامد همبستری نامناسب بهانه گیری ، عصبی شدن ، پرخاش و نتیجه سرکوب کردن امیال جنسی شده و به طلاق جنسی می انجامد .مردی که وظایف مرد رابطه زناشویی موفق آشناست سخترین شرایط لبخندش را از خانواده یغ نمیکند . زمان دشواریها ناآرام نمیشود و صبر وشکییی مشکلاتش را خانواده میان میگذارد و آنها را خود همسو میکند . وظایف مردها رابطه زناشویی موفق یادآور این نکته است که یک مرد نید زگی و به روز بودن خود را از دست بدهد . یک مرد موفق مطالعه میکند و ازجامعه ی خود بی خبر نیست . از تفریح و ورزش خود و خانوده غافل نمیشود . مدیریت مالی دارد و میتواند بودجه خود را مخارج زندگی تطبیق دهد . از خانواده کمک میگیرد و از آنها برای حل مشکلات و رسیدن به اهدافش و شاد بودن کمک میگیرد .

وظایف مردان رابطه زناشویی همسر

وظایف مردان رابطه زناشویی همسر حدی بخش گذشته بیان شد . مردی که میخواهد همسرش رابطه خوبی داشته شد هیچگاه نالان نیست و احساس خوش بودن و شادیش را به همسرش ابراز میکند . سرمیز شام به کارهایی از قبیل روزنامه خواندن یا مرور پیامهای تلفن همراه یا حساب و کب نمیپردازد . بعد از صرف شام و گفتگو خانواده وزی بچه ها و شنیدن حرفهای همسر وخانواده از آنها میخواهد دقایقی رعایت حال او را کنند او بعد از یک روز کار و تلاش آرامش به امور شخصی اش بپردازد .

ارزش عواطف و احساسات

وظایف مرد رابطه زناشویی همسر ایجاب میکند یک مرد پس از اغنا امیال احساسی و عاطفی زن بتواند زن را از نظر جنسی خوب تحریک کرده و خوب ارضا کند . زنی که خوب تحریک نشود همبستری خوبی نخواهد داشت . نتیجه قبل از رسیدن به مرحله ارگاسم آغوش مرد را رها میکند . اگر این امر تکرار شود چون راه دیگری برای ارضا خود ندارد ناخوداگاه امیالش را سرکوب میکند . مردی که میخواهد تمایلات همسرش چارچوب خانواده ارضا شود بعد از تحریک مناسب ید گفتن کلامات حسی عاطفی وجنسی مناسب به زن زمان کافی و مناسب برای رسیدن به ارگاسم را بدهد .

نداشتن همبستری مناسب عث تغییرات هورمونی و فیزیکی زن میشود . تغییرات هورمونی زن سبب بروز رفر های عصبی ، کناره گیری از مرد ، احساس سرخوردگی و نتیجه افسردگی خواهد شد . برخی موارد زن جذب مردان دیگر میشود و حتی دیده شده که منجر به طلاق میشود . پس لازم است مرد نقاط تحریک پذیر بدن زن آشنا شد . خوب تحریک کند و بگذارد همسرش به خوبی ارضا شود همیشه زی خوش اخلاق و به اصطلاح زنی بساز شد . یکی دیگر از چیزهایی که مرد ید ره ی آن اطلاع داشته شد روز پریود زن است . به دلیل تغییرات هورمونی روزهایی که زن میخواهد پریود شود عصبی و نا آرام است که خانواده ید رعایت حال او را بکنند .

مشاوره رابطه زناشویی و زندگی مشترک

مشاوره برای وظایف مرد رابطه زناشویی ید قبل از بروز هرگونه آ سیب به کانون خانواده ید انجام شود . هر از گاهی مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی میتوانیم از آسیب رسیدن به کانون خانواده پیشگیری کنیم . گسیختگی خانوادگی یا طلاق از عواملی است که دامانگیر خیلی از خانواده هاست از آن اگاهی ندارند . یک زوج حالی که زیر یک سقف زندگی میکنند ممکن است دچار طلاق عاطفی شند . این امر خانواده بسیار مضرتر از زمانیست که یک زوج به طلاق حقیقی تن میدهند . زیرا این حالت زوج نسبت به یکدیگر احساس بی تفاوتی دارند . هریک به فکر اغنا تمایلات عاطفی جنسی واقتصادی خود بوده ونسبت به طرف مقابل بی تفاوت هستند . مشاوره برای وظایف مرد رابطه زناشویی بسیار دیده شده که این وضعیت مانع پیشرفت خانواده از جهات مختلف میشود .

یک خانواده از هم گسیخته زمزمه های اطرافیان به شدت رواج پیدا میکند که عث دخالت اطرافیان میشود . مراجعه به یک مشاوره خانواده میتوان مسیر زندگی را به سوی مطلوب هدایت کرد .


بیشتر بخوانید: مشاوره زندگی مشترک


انگیزه های رابطه

یکی از مواردی که تحقیقات دیده شده انگیزه ی بسیاری از مردان ارضا تمایلات جنسی و فشار جنسی است . این امر عث میشود مرد انتخاب همسر خود دقت نکند . خیلی از خواسته هایش را سرکوب کرده و واقع به ازدواج تن بدهد . مثل روز روشن است چنین مردی پس از مدتی جا میزند . بسته به قت مقاومت وروحیه ی تحملش پس از مدتی خود را دشتی میبیند که ریشه ی خیلی از خواسته ها وهدفهایش خشکیده است . به مرحله ای میرسد که عمرش به سرعت میگذرد واز خواسته هایش دور مانده است . چنین مردی احساس ناامیدی وافسردگی میکند .حس میکند تبدیل به کسی شده که ید وسایل معاش خانواده را مین کند ودیگران سایه ی او زندگی کنند وخود او به مرور زمان به ختی بی ر وبر تبدیل شود . او اکنون حس میکند از قافله ی زمان عقب مانده واحساس پوچی و بیهودگی میکند .


بیشتر بخوانید: مشاوره خانواده تلفنی


اهمیت معیار ها

مشاوره رابطه زناشویی و زندگی مشترک یک مرد قبل از ازدواج ید معیارهایی برای زندگی خود داشته شد . دختری را که برای ازدواج نظر میگیرد معیارهایش محک بزند . قبل از انتخاب همسرش کمک گرفتن از مشاوران کارامد مورد ست یا ناست بودن معیارهایش مطمن شود . ممکن است معیارها وهدف های ما زندگی توجه به توانایی ما دور از دسترس و یا محال شد. این بحث ما به وظایف کلی مرد نسبت به همسر اشاره کردیم . اما این سوال مطرح میشود که اگر یک مرد تمام جوانب را رعایت کرده و لطف بیش از اندازه کند زندگیش آرام ومطلوب خواهد شد؟ آیا همسرش ظرفیت این همه عشق و محبت و از خود گذشتگی را خواهد داشت؟ اینجا یک مرد اگر وظایف خود آشنا شد میتواند خانواده را مدیریت کند .

اگر احساس کرد از او به عنوان یک مرد سواستفاده میشود برخی موارد شعله ی محبتهایش را کم کند . تلنگر زدن به احساست وعواطف زن یادآوری خوبی برای نشان دادن حسن نیت مرد قل خانواده است . مردی که به پ ما و اقوام خویش محبت میکند . به همان نسبت برای خانواده همسر خود نیز وقت میگذارد بهتر میتواند خانواده مدیریت کند چون همسرش وامدار اوست.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه فرمایید .

خدمات مرکز

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره زناشویی و زندگی مشترک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: What Should Be the Husband’s ‘Role’ in Marriage?

نویسنده: زهره حبیبی نوده

وظایف مرد رابطه زناشویی چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۵:۱۵ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)