مشاوره روانشناسی رفتاری مشاوره روانشناسی رفتاری .

مشاوره روانشناسی رفتاری

چه کسانی اختلال چند شخصیتی دارند؟

۵٫۰
۰۱

اختلال چند شخصیتی یا هویت تجزیه ای اختلالی است که فرد زمان های مختلف ولی شرایط یکسان به هر عمل، عکس العمل متفاوت نشان میدهد. حال ببینیم تعریف ما از شخصیت چیست؟ هنوز کسی قا به تعریف شخصیت نبوده است. واقع شخصیت به مجموعه واکنش های اجتماعی و ونی گفته میشود. به مجموعه روابط اجتماعی و ونی. به مجموعه اعتقادات و انتخات گفته میشود. بطور مثال یک کیف پر از پول جایی پیدا میکنید. چند راه دارید. ۱- به دنل صاحب آن بگردید. ۲- تظاهر کنید به دنل صاحب آن میگردید و طوری برنامه ریزی کنید که صاحبش پیدا نشود. ۳- پیدا شدن کیف را دست تقدیر بنامید (شانس ) ۴- آن را بین افرادی تقسیم کنید که نیاز دارند و….. به مجموعه رفرها و عقاید شما برای این انتخاب شخصیت میگویند.

اختلال چند شخصیتی

اختلال چند شخصیتی این مثال هر زمان یک تصمیم میگیرد. گاهی پاک و منظم و روزی غرق گناه. روزی قلبی لطیف و روزی بی رحم. شما برخورد تصمیمگیری های فردی اختلال چند شخصیتی سر گم میشوید. این فرد برای یک مشکل ده ها راه تنظیم میکند که هیچ یک دیگری همخوانی ندارد و از هیچ کدام نتیجه ای نمیگیرد . این افراد به تنوع طلبی مسائل عاطفی، شغلی و سلیقه ای مشهور هستند. جالب اینجاست که وجود این تنوع طلبی به عقاید مقطعی خود ایمان دارند. شما به هیچ عنوان تصمیم های آنها نمیتوانید تغییری بدهید. از این رو به افرادی خشک و غیر قابل انعطاف مشهور هستند. مشاوره خانواده آویژه پیشنهاد میکند برای این اختلال حتما مشاوره روانشناسی بگیرید اختلال شخصیت بیمار شما مرتفع گردد.

علائم اختلال چند شخصیتی

علائم اختلال چند شخصیتی عرتد از : عدم ثت یک عقیده، سلیقه و روابط اجتماعی. از دیگر علائم اختلال چند شخصیتی عدم پذیرش زندگی مشترک است. آنها دوست دارند تشکیل زندگی بدهند اما طرف مقابل دم دمی مزاجی آنها سازگارشد. چون آنها دیگران کمتر کنار می آیند. از دیگر علایم اختلال چند شخصیتی داشتن غار تنهایی است. آنها ساعاتی ید تنها شند و افکار خود خلوت کنند.


بیشتر بخوانید:


تعریف اختلال چند شخصیتی

تعریف اختلال چند شخصیتی : یک فرد شخصیت های متفاوت. یک فرد انتخات رنگارنگ. یک فرد سلایق و علایق جورواجور. این ها تعریف اختلال چند شخصیتی هستند. شما نمیدانید فردی که دیروز به شما کمک های زیادی کرده امروزهم میخواهد کمک کند یا نه. او امروز متفاوت خواهد بود. آنها همیشه غیر قابل پیش بینی هستند. افرادی اختلال چند شخصیتی دارای یک من افسرده و تنها هستند و من های دیگر. او ممکن است یک زمان یک خاطره از خود را به یاد نیاورد ولی یک برهه زمانی دیگر کاملا به یاد بیاورد. البته این من ها غارهای تنهایی فرد را تشکیل میدهند که به آنها پناه میبرد. میتوان گفت برخی اوقات او برخی چیزها را نمیخواهد به یاد بیاورد.

تعریف اختلال چند شخصیتی به این معنا نیست که چند نفر وجود یک نفر زندگی میکنند. او فردی هوش است ولی نتوانسته از هوش و توانایی هایش بهره ببرد. اکنون تصمیم میگیرد فرد دیگری شد بدون خاطرات تلخ گذشته. میخواهد آن من را فراموش کند و اکنون دوره متولد شود. او میخواهد راه زندگیش فرق کند و تصمیم های جدید بگیرد. علایق و سلیقه هایش را تغییر بدهد. این مراحل رها و رها زندگی فرد تکرار میشود. معمولا کسانی دچار این اختلال میشوند که گذشته ای بسیار تلخ داشته اند. آنها ممکن است برای یافتن مقصر داسن هایی غیر واقعی از گذشته بیان کنند.

شکل گیری اختلال چند شخصیتی

شکل گیری اختلال چند شخصیتی برای افرادی اتفاق می افتد که از امنیت عاطفی لازم برخوردار نبوده اند. آنها همیشه گذشته سیر میکنند و مرور آنها به خود آسیب میرسانند. آنها دوست دارند بتوانند گذشته خود را تغییر دهند یا بر آن ثیر بگذارند. چون نمیتوانند این کار را انجام دهند لذا شروع به شخصیت سازی ون خود میکنند. این شخصیت ها مدتی مورد استفاده و حظ روحی قرار میگیرند اما پس از مدتی واقعی نبودن آنها برای فرد انصراف و نتیجه افسردگی به ر می آورد. معمولا تک فرزندها یا کوچکترین فرزندان خانواده دچار گسیختگی شخصیتی میشوند. آنها شخصیت های جدیدشان زندگی میکنند و بعد آن را رها میکنند و ز شروعی دوره برای شخصیتی جدید. آنها نمیتوانند از توانایی هایشان بهره کافی ببرند. احساس پوچی میکنند. آنها همیشه احساس میکنند حقشان خورده شده است و نتوانسته اند حقشان را بگیرند.

شکل گیری اختلال چند شخصیتی از زمانی آغاز میشود که فرد تصمیم به ز سازی شخصیت، خاطرات و گذشته خود میگیرد.


بیشتر بخوانید:


نشانه های اختلال چند شخصیتی

نشانه های اختلال چند شخصیتی تنوع طلبی و یکنواخت نبودن زندگی آنها است. آنها مسائل عاطفی، زناشویی و رفاقت نیاز شدیدی به تنوع دارند. شغلشان را زود به زود عوض میکنند. اکثر اوقات دی خفیف سر یا عضلات احساس میکنند. تمایل به استفاده از قرص، دارو، مشروت الکلی و مواد افیونی دارند. آنها برای رهایی از وضعیت موجود حتی ممکن است دنیای علم غوطه ور شوند. از کف اقیانوسها کهکشانهای دور و نزدیک. اعماق ریخ و صدها سال پس از دنیای من. از مهمترین نشانه های اختلال چند شخصیتی لا بودن اطلاعات عمومی آنها است. معمولا اگر بخواهند میتوانند رشته سخن هر مورد و موضوعی را به دست بگیرند.

آنها روابط سرد و خشک هستند. فقط کسانی همانند خود خوب ارتط میگیرند. خود محور هستند و برخی موارد پیرو مفیزیک. آنها ممکن است از دنیای ماورایی نیز خاطراتی بیان کنند. از پاسخ دادن به حالات خود طفره میروند. بیحوصلگی شدید نسبت به چیزهایی که علاقه ندارند. از شرکت مهمانی های رسمی خود داری میکنند. از پوشیدن لسهای فرمال طفره میروند. لسهای آنان ید راحت و ساده شد.

مشکلات اختلال چند شخصیتی

مشکلات اختلال چند شخصیتی این است که : نمیتوانند شغلی ثابت اتخاذ کنند. پرخاشگر و بی حوصله هستند. نسبت به فهم و شعور دیگران شک دارند. تنهایی پیشه میکنند. از اهم مشکلات اختلال چند شخصیتی نداشتن توانایی جذب عاطفی و اقتصادی دیگران برای همیشه است. آنها همیشه خلا عاطفی دارند و وابستگی شدید به یک منبع عاطفی مانند ما .


بیشتر بخوانید:


مان اختلال چند شخصیتی

مان اختلال چند شخصیتی استفاده از داروهای تثبیت شخصیت بسیار مهم است. داروهایی آرامبخش که کمک کند مدام گذشته ها را ذهن خود تکرار نکنند. البته این داروها عوارض جانبی چون از بین بردن حافظه و تحلیل رفتن مغز را پی دارند. چاقی و بی تفاوتی نیز از دیگر عوارض این داروها است. مشاوره برای این بیماران اجتناب ناپذیر است. مشاوره و حمایت عاطفی بهبود ثیر شایانی دارد. مان اختلال چند شخصیتی به تنهایی میسر نیست و خود مراقبتی و خود مانی کنار دارومانی و روان مانی مفید خواهد بود. مرکز مشاوره آویژه برای همه تنستی و سلامت آرزومند است.

سوالات متداول

چگونه به افرادی که دارای اختلال چند شخصیتی هستند کمک کنیم؟

از گفتن جمله تو اشته میکنی بپرهیزیم. برای اینکه آنها را متوجه اشتهشان کنیم ابتدا جمله بله حق تو است شروع نموده و به نرمی نشان دادن راه ست آنها را وادار به فکر مورد اشتهشان نماییم. سعی کنیم به آینده امیدوارشان کنیم کمتر مورد گذشته فکر کنند

چه عواملی شکل گیری اختلال چند شخصیتی موثر است؟

نقص پیام رسانی مغز، نقص ترتیب قرار گرفتن آمینو اسیدها. عوامل رفری و شناختی مانند بهره کشی از کودکان (بهره های جنسی و جسمی ). کمبود عاطفی و اختلال توجه کودکی.عدم احساس امنیت کودکی

این افراد به چه کسانی اعتماد میکنند؟

به افرادی که آنها را ک کرده و واقع همزاد پنداری نمایند. از کسانی که دائم آنها را نصیحت کرده و از کارهایشان منعشان میکنند دوری میکنند. مثلا کسانی که مرتب میگویند به فکر آینده ات ش یا سیگار نکش یا از تنهایی بیرون بیا.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Dissociative identity disorder

چه کسانی اختلال چند شخصیتی دارند؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۵:۴۸ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)