مشاوره روانشناسی رفتاری مشاوره روانشناسی رفتاری .

مشاوره روانشناسی رفتاری

تمرین درمان وسواس فکری

تمرین مان وسواس فکری
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

مان وسواس

مان وسواس یا او سی دی به تنهایی امکان پذیر نیست . ممکن است اضطرابی که بت فکر کردن به این بیماری ما بوجود می آید به وسواس فکری نیز مبتلا شویم . پس توصیه میشود برای مان ، به یک مانگر و یک روانپزشک مراجعه شود . اختلال او سی دی از اختلالاتی است که هم نیاز به دارو دارد و هم مان روحی . برای مان روحی روانی به یک روانشناس لینی ید مراجعه شود . مان وسواس وقتی امکان پذیر است که بپذیریم وجود ما یک اختلال وجود دارد . مان وسواس به کمک خودمان اما نه به تنهایی امکان پذیر است . اتفاقا کسانی که به تنهایی اقدام به مان میکنند ممکن است عث بروز تکانه های شدیدتری شوند .

اگر شما هم اطراف خود بیمار او سی دی دارید هرگز نخواهید که به او کمک کنید . تنها کمک شما به او بردن به پیش یک مانگر میشد و اینکه از او بخواهید از این اختلال نهراسد . هراس بیمار او سی دی این بیماری را تشدید میکند . واقع وسواس فکری از هراس از وسواس عملی پدیدار میشود . مان وسواس مراحل خاص خود را دارد . این اختلال چون هم ارگانیزم بدن سر و کار دارد هم ذهن لا زم است هردو مان شوند . مان وسواس هم زمان روانپزشک و روانشناس ید انجام شود . مان وسواس میتواند موفقیت آمیز شد به شرطی که تمام افراد خانواده مشاوره بگیرند . .یک بیمار وقتی وسواس عملی دارد برای مرزه این اختلال خود تکانه های شدیدتری ایجاد میکند . گیر کردن ذهن خود وسواس فکری نیز به این اختلال افزوده میشود .

مان وسواس فکری

مان وسواس فکری اثر بیتفاوتی شخصی میسر میشود . یعنی هر چق به فرار از وسواس عملی بیاندیشدم تکانه های بیشتری واردضمیر هشیار شخص میشود . مان وسواس فکری زمانی میسر است که اضطراب ناشی از وسواس عملی ذهن و روح مارا گیر نکند . مان وسواس فکری نیز کمک روانشناس لینی و روانپزشک میسر است . توصیه میکنیم به هیچ عنوان صدد خود مانی برنیایید و وضع بیمار یا بیمارین را بدتر نکنید . افکار تکرار شونده ای که اثر هیجان و اضطراب مزمن وارد ذهن شخص میشود وسواس فکری را شدیدتر میکند .مان وسواس فکری افکار پریشان سختتر میشود . پس بهتر است قبل ازاینکه از این اختلال بترسیم قبول کنیم که این بیماری نیز قابل مان است . برای مان اقدام کنیم نه مرزه . این افکار بدون خواست شما وارد ذهنن میشود ولی آن به تنهایی مرزه نکنید .

به روانپزشک و روانشناس مراجعه نموده و خود را به آرامش برسانید . هرچق وجود این بیماری را ذهن خود بزرگتر کنید مجبور خواهید شد علاوه بر وسواس هیولایی هم که ذهن خود ساخته اید بجنگید . قدم اول : به خود بقبولانید که این بیماری مان دارد . قدم دوم : مان فقط کمک مانگر میسر است قدم سوم : خود مانی عث شدیدتر شدن بیماری خواهد شدولی قبل از این قدمها به خود بقبولانید این اختلال را دارید و قدمهای بعدی را مانگرن به شما خواهد گفت . فردی که وسواس عملی دارد ازچند جهت رنج میکشد . اول : انجام تکانه ها دوم : این فکر که من دیگران را رنج میدهم . وظیفه ما برای بهبود اینست که : جمع مدام از رفر وسواسی او نگوییم . اورا سرزنش نکنیم و به او اطمینان و امنیت ببخشیم .


بیشتر بخوانید:مشاوره تلفنی وسواس


تمرین مان وسواس فکری

تمرین مان وسواس فکری ساده است به شرط اینکه خودمان را بخواهیم . هرروز قبل از خواب پنج ثانیه ذهنمان را تخلیه کنیم . انگشت اشاره را میان دو ابروی خود و به آرامی قرار دهیم . هیچ فکری را به ذهنمان راه ندهیم . هیچ فکری . به هیچ چیز نیاندیشیم . پنج ثانیه فرصت بسیار کمی است اما برای ذهن فرصت بسیار خوبی برای استراحت و رفرش شدن میشد . تمرین مان وسواس فکری ابتدا این کار بعید یا سخت است امام به تیج این توانایی را کسب خواهید کرد . برخی این حالت به رویا میروند یا به مناظر زی فکر میکنند این ست نیست . وقتی چشمهاین را میبندید هیچ چیزی نید ببیندید . ذهنن را مانند یک جعبه خالی راحت بگذارید . این لحظه نه افکار زی و نه افکار بد هیچیک اجازه ورود ندارند .

تمرین مان وسواس فکری ید مانگر صورت بگیرد . همینکه ور کنیم این بیماری مان میشود . همینکه وقتی به یک رفر تکراری دست میزنیم رنج نکشیم وبه آرامی آنرا ترک کنیم . مثلا وقتی وسایل را وسواس سرجایش قرار میدهیم خود را عذاب ندهیم . به خود غر نزنیم که زهم کار وسواسی کردم . لبخند بزنیم و بگوییم ز هم کار تکراری کردم و آرام آن شی را جای دیگری قرار دهیم . سپس لذت به آن نگاه کنیم و بگوییم اینجاهم میتونه جای خوبی براش شه . اینکار وقتی خوب است که خود را راحت بگذاریم و اذیت نکنیم .

مان وسواس شستشو

مان وسواس شستشو مانند دیگر بیماریهای وسواسی نیاز به مانگر دارد . یکی از علل این بیماری علت محیطی است . علت دیگر برهم خوردن تعادل هورمونها است . هورمونهایی به نام نورو ترانسمیترهای مغزی . پس چون این بیماری نیز ناشی از اختلالات مغزی است ید به روانپزشک نیز مراجعه شود . اما برای مان وسواس شستشو ابتدا ید به یک روانشناس لینی مراجعه شود . روانشناس جه وسواس را تشخیص داده و برای مان وسواس شستشو راهکارهای لازم را اختیار شما قرار خواهد داد . وسواس شستشو یک وسواس فکری عملی است .

مبتلایان به این وسواس دو گونه هستند . وسواسی های میکروبی و وسواسی های مذهبی . وسواسی های میکروبی همیشه فکر میکنند میکروب یا کثیفی محیطشان را آلوده کرده که ید شستشو شود . وسواسی های بویی یا مذهبی فکر میکنند محیطشان نجس شده و ید پاک شود . مسفانه اینگونه افراد بع قوانین مذهبی هم نیستند و اگر مورد محیط قوانین شرعی نیز اجرا شود زهم اعتقاد دارند محیط نجس است . این وسواس نه به علم پزشکی یا میکروبیولوژی ارتط دارد نه به مذهب بلکه تکانه های تکراری است . اگر بدون مانگر از کارهایشان ممانعت شود بهبود بیمار سخت تر میشود .

جدیدترین مان وسواس

جدیدترین مان وسواس میگوید ید بپذیریم . ید بپذیریم این اختلال وجود ما هست . سپس اعتماد به نفسمان را افزایش دهیم . مدام خود تکرار کنیم من قا هستم به کمک مانگرم آنرا کاهش داده و به تیج مان شوم . به خود زمان بدهیم . بپذیریم که مان بیماری نیاز به زمان دارد . ازخود و مانگر توقع نداشته شیم که مدت کوهی این اختلال مان شود . وقتی دچار تکانه ها میشویم از خود دلخور نشویم . به خود اضطراب راه ندهیم . . اطرافیان و افراد خانواده نیز ید تحت نظر مانگر قرار بگیرند و به بهبود کمک کنند . اطرافیان نید بروز تکانه ها فوری اورا شماتت کنند . داد نزنند و به او اضطراب و استرس وارد نکنند . لبخند آرام به او بگویند زهم … ولبخند بزنند . به او اطمینان خاطر بدهند که این رفر آنها را عصبی نکرده بلکه همراه او هستند او مان شود .

جدیدترین مان وسواس میگوید از بروز رفرهای وسواسی نترسید و نترسانید . برخی اوقات کسانی یک آوا تمام آرامش بیمار رااز او میگیرند و به او استرس وارد میکنند . مانند گفتن یک اااا یا آآآآآآ پیشنهاد میشود از بروز هر گونه رفری که بیمار ترس و تردید اضطراب پدید می آورد بپرهیزید . مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی برای رفر ست مقابل بیمار به شما مشاوره میدهد . مشاوره روانشناسی به شما می آموزد چگونه مقابل رفرهعای وسواسی آرامش خود را حفظ کنید . مشاوره اختلال وسواس مان این اختلال پیش قدم شوید .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال وسواس انلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Clinical practice guidelines for Obsessive-Compulsive …

تمرین مان وسواس فکری


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۸:۱۳ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)