مشاوره روانشناسی رفتاری مشاوره روانشناسی رفتاری .

مشاوره روانشناسی رفتاری

ماهیت اصلی عشق چیست ؟

5 / 5 ( 1 vote )

عشق چیست ؟ شاید عجیب نشد که بگوییم هر آدمی که به امروز پا به زندگی گذاشته به دنل این بوده که بداند عشق چیست و چگونه یک انسان ناگهان بدون اینکه از قبل برنامه ریزی کرده شد خود را غرق تبلور احساسات و گیر محبت کسی میبیند. اگر بخواهیم یک تعریف تئوریک از عشق داشته شیم میتوانیم بگوییم عشق نوعی احساس و گرایش ونی است، که بدون اختیار ما نسبت به فردی دیگر میشد. برای عشق و ماهیت آن طول ریخ شعرها سروده شده و قصه ها تعریف شده است. زمانه ای که زندگی میکنیم نیز وجود وارد شدن به عصر ارتطات و تکنولوژی هنوز این حس عجیب و غریب هنوز هم قلب انسان ها را تسخیر میکند. روانشناسی عشق نشان میدهد شکل و شمایل و تعریف آن نسبت به گذشته تغییر کرده است اما هنوز ماهیت خود را از دست نداده است.

از نظر روانشناسی عشق چیست ؟

از نظر روانشناسی عشق چیست ؟ این مبحث به قی گسترده است و زندگی انسان ثیر میگذارد که میتوان آن را از دید مطالعه علم رفر کند و کاو و بررسی کرد. اگر بخواهیم بدانیم از نظر روانشناسی عشق چیست، ممکن است حوزه های متفاوتی برخورد کنیم که تعجب ما را برانگیزد. روانشناسی گاهی از دید علم زیست شناسی عشق را برای ما به عنوان ترشح یک سری هورمون خاص بدن انسان تبیین میکند. گاهی نیز از نظر علم یادگیری به ما میگوید که انسان ها می آموزند که عاشق شوند. این آموزش از طریق بزرگترها و مخصوصا پ و ما صورت میپذیرد. به همین منوال مشاوره روانشناسی از دیدگاه های مختلف عشق را برای ما ز میکند ما بفهمیم که عشق چگونه ما به وجود می‌آید و رشد میکند.

از نظر روانشناسان عشق چیست؟

از نظر روانشناسان عشق تعریف متفاوتی دارد. از نظر یک روانشناس عشق احساس وابستگی و دلبستگی به شخص دیگری است. گاهی این احساس میتواند مثل یک شمشیر دو لبه عمل کند. بعضی از مواقع عشق موقع و شرایط خوبی پیش می آید. این حالت عشق میتواند یک نیروی محرکه برای پیشرفت زندگی فرد محسوب شود. نظر بگیرید پسری که زندگی مجردی و تنها را تجربه میکند و به او خو گرفته عاشق دختری میشود. بعد از مدتی تصمیم میگیرد که آن دختر ازدواج کند که این مستلزم فراهم کردن شرایط زندگی مشترک است. بنابراین تلاش خود را چندین برابر میکند پیشرفت کند. حالا اگر عشق زمان یا مثلا سن ویا فرد نامناسبی به سراغ فرد بیاید نتیجه ای جز افسردگی، بی انگیزگی و نخوت برای فرد شکست خورده به همراه نخواهد داشت.

نشانه های عشق چیست؟

نشانه های عاشق چیست؟ پاسخ دادن به این سوال خیلی ساده هم نیست. اما برای پاسخ دادن به این سوال که نشانه های عشق را بگویید میتوان چند مورد از علائمی که بین انسان ها هنگام عاشق شدن به وجود می‌آید را بیان کرد. از جمله این نشانه ها میتوان به نکات زیر اشاره کرد:

 • فرد عاشق آرامش و تمرکز خود را نسبت به گذشته بیشتر از دست می‌دهد.
 • فرد عاشق مواقعی که از معشوق خود دور است آشفته میشود.
 • فرد عاشق دائما به هر بهانه ای میخواهد که کنار معشوق خود شد.
 • شور و حرارت و امید به زندگی فرد عاشق به مراتب از فردی که این شرایط نیست بیشتر است.
 • فرد عاشق رضایت و حال خوب کسی که دوستش دارد را اولویت اهداف اعمال خود قرار میدهد و هر کاری میکند که رضایت‌مندی معشوق را فراهم کند.

علائم عشق چیست؟

علائم عشق چیست؟ زمانی که فرد عاشق میشود علائمی از خود بروز میدهد که تفاوت رفری او را نسبت به گذشته نمایان میکند. اگر کسی از شما پرسید عشق چیست حتما برای پاسخ دادن به او میتوانید گذشته و حال فرد عاشق را برای او شرح دهید. فرد عاشق حال بهتر و بشاش تری نسبت به زمانی دارد که به شخصی دلبستگی نداشت. زمانی که فردی مهر شخص دیگر را سینه می پروراند رنگ و بوی او را میگیرد و رفرهایی را از خود بروز میدهد که مورد پسند معشوق شد. فردی که گیر دلبستگی به شخص دیگری شد بسیار بیشتر به ظاهر خود اهمیت میدهد و انگیزه بیشتری برای خوش پوش بودن و بهتر و زی تر به نظر آمدن دارد.

هرمون عشق چیست؟

هرمون عشق شدن چیست؟ شاید منظور از هورمون عشق که توسط روانشناسان به آن پرداخته میشود بررسی عشق از دید و منظر روانشناسی فیزیولوژیکی شد. به عقیده برخی از روانشناسان یکی از پایه های اصلی به وجود آمدن احساس جذب شدن به سمت نفر دوم یا همان عشق غریزه جنسی افراد میشد. بنابراین شاید پاسخ این سوال که هرمون عشق چیست ؟بتوان پاسخ داد که هورمون عشق همان هورمون تستوسترون مردان و آنوژن زنان است. وقتی فردی از لحاظ جنسی سلیقه ما شد و قوه شهوت ما را تحریک کند، به احتمال فراوان شانس بیشتری دارد که احساسات و قلب و روح ما را نیز تسخیر کند. مورد یاد شده مورد مردان بسیار بسیار صدق میکند. بنابراین هورمون عشق را هم حین بررسی های انجام شده مورد این مقوله پیچیده و گاهی عجیب نید از قلم انداخت.

عشق ماندگار چیست؟

شاید اگر از هرکسی بپرسیم که نشانه های عاشق چیست یا اینکه چه توقعی از فردی که او رابطه عاشقانه هستند دارند، بی نگ بگویند که دوست داریم یک رابطه عاشقانه و رمانتیک و بدون دغدغه را او تجربه کنیم. البته که این توقع خیلی هم بی جا نیست. هر کسی از ارتط عاطفی برقرار کردن یک آرامش خاص میخواهد که قبلا تجربه نکرده است. اشته غالب افرادی که از رسیدن به خواسته خود ز میمانند این است که هر یک از طرفین رابطه فکر میکند که دیگری ید این اتفاقات را رابطه رقم بزند. زوجبن ید توجه داشته شند که رابطه عاشقانه ساختنی است. این تصور که خوشبختی و رابطه خوب خود به خود اتفاق می‌افتد کاملا غلط است. زوجین ید کاملا برای هر چه کیفیت تر کردن این رابطه تلاش و هم یاری داشته شند.

خیانت آفت عشق است را توضیح دهید؟

علائم عاشق چیست؟ آیا هر ابراز محبتی نشانه عشق است ؟ گاهی دو نفر یک رابطه را از ابتدا عالی شروع میکنند و هر دو نفر هم رابطه خوبی دارند اما اتفاقی تلخ همه چیز را خراب میکند. یکی از دو نفر وارد رابطه ای میشود که دیگری از آن خبر ندارد. خیانت ویران کننده ترین موردی است که میتواند سر راه یک رابطه قرار بگیرد. اگر رابطه ای معلوم شود که خیانت اتفاق افده تمام معادلات این رابطه تغییر خواهد کرد. اعتماد اولین چیزی است که از بین میرود. سردی بعد از خیانت از سمت فرد خیانت دیده اجتناب ناپذیر خواهد بود. سردی یکی از طرفین به کل رابطه سرایت میکند و میتوان گفت که هیچگاه رابطه مثل قبل از این اتفاق نخواهد شد. بنابراین افرادی که رابطه عاطفی هستند خیلی ید مراقب این شند که این احساس پاک را به سمت خیانت نکشند.

عشق و رابطه جنسی چه ارتطی دارند؟

بدون شک رابطه جنسی از نمادها و اصول یک رابطه عاطفی میشد. یک رابطه جنسی خوب و کیفیت قطعا به تحکیم روابط زوج می انجامد. اما افراد ید رابطه های عاطفی خود توجه داشته شند که رابطه جنسی زمانی عث شیرین تر شدن فضای رابطه میشود که بر مبنای عواطف و احساسات بنا شده شد. گاهی افراد سود جو افراد ساده تر را به خود وابسته میکنند و به وغ ابراز عشق میکنند. تمام ابراز عشق آنها فقط وسیله ای است برای رسیدن به اهداف شوم و ناپاکی که ذهن دارند. عشق و هوس را هیچگاه نید هم اشته گرفت و ید همیشه این سوال را از خودمان بپرسیم که عشق چیست و آیا عشق لایق این رابطه است یا نه؟ رابطه جنسی بر مبنای هوس عمقی ندارد ولی رابطه جنسی همراه عشق میتواند میزان رضایت فرد از زندگی را افزایش میدهد.

سوالات متداول

عشق چیست ؟

میتوانیم بگوییم عشق نوعی احساس و گرایش ونی است که بدون اختیار ما نسبت به فردی دیگر اتفاق می افتد .

نشانه های فرد عاشق را بیان کنید ؟

فردی که گیر دلبستگی به شخص دیگری شد بسیار بیشتر به ظاهر خود اهمیت میدهد و انگیزه بیشتری برای خوش پوش بودن و بهتر و زی تر به نظر آمدن دارد.

یکی از اولویت های فرد عاشق را بیان کنید ؟

فرد عاشق رضایت و حال خوب کسی که دوستش دارد را اولویت اهداف اعمال خود قرار میدهد و هر کاری میکند که رضایت‌مندی معشوق را فراهم کند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره روابط عاطفی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: ?What is the main nature of love

ماهیت اصلی عشق چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۱:۳۰ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

اختلال هویت جنسیتی چه نشانه هایی دارد؟

5 / 5 ( 1 vote )

اختلال هویت جنسیتی نارضایتی از دختر یا پسر بودن آغاز میشود. یعنی فرد از جایگاهی که قرار دارد احساس خوشنودی ندارد . تمایل این افراد برعکس جنسیت و ظاهرشان است و دائم حال استفاده از لس ها و زیور آلات جنس مخالف خود هستند . این افراد از نظر مشاوره خانواده دوستیابی و قرار گرفتن جمع جنس مخالف خودشان است که احساس رضایت و راحتی دارند . گاهی این احساس تنها به دلیل شیوه تربیت غلط است و فقط یک احساس زود گذر یا حتی تنها به دلیل استفاده از امتیازات یک جنس است . این موضوع زمانی بصورت جدی ید پیگیری شود که این حس تبدیل به اختلال شخصیت شود . هویت جنسی از کودکی شروع و نوجوانی به اوج رسیده و ثت می یابد . شکل گرفتن هویت جنسی فرد تحت ثیر عواملی مثل خانواده و محیط است .

تعریف اختلال هویت جنسیتی

تعریف اختلال هویت جنسیتی که گاهی ترنس یا سکسوالیسم نامیده میشود. به معنای ناراحتی از هویت جنسی موجود و داشتن هویتی خلاف آنچه که واقعیت دیده میشود است . واقع این افراد فقط میل و هوس پوشیدن لس یک جنس را ندارند و تمایل دارند همان جایگاه قرار گیرند و اندام مردانه یا زنانه داشته شند . این افراد به لحاظ جنسی و کروموزومی دچار اختلال هستند و از جهت احساس و علاقه تمایل به بودن جایگاه جنس مخالف خود را دارند . مشاوره روانشناسی این افراد نشان داده است که آن ها احساس نارضایتی و ناراحتی از قالب خود را دارند و انجام فعالیت های اجتماعی مناسب جنس مخالف خود سعی ایجاد حس رضایت ونی دارند . بعضی افراد هم به دلیل تربیت ناست و حضور محیط های نا مناسب دچار این اختلال هویت میشوند .

علائم اختلال هویت جنسیتی

علائم اختلال هویت جنسیتی ید بصورت مکرر و مستمر اتفاق بیافتد مثلا همیشه تمایل شدید دارند زی های کاملا قالبی جنس مخالف شرکت کنند . ترجیح میدهند بطور مکرر دوسنی از جنس مخالف خود داشته شند . پسران توجه به ظاهر و لس زنانه و دختران پافشاری بر خریدن لس های کاملا پسرانه دیده میشود . کودکان پسر ابراز تنفر از آلت تناسلی دیده میشود و اصرار زیاد بر خرید عروسک و شرکت زی های کاملا دخترانه از علائم اختلال هویت جنسی است . نوجوانان نشانه هایی از ابراز تمایل و جا زدن بجای جنس مخالف خود و حتی زندگی هویت عکس خود دیده میشود . آنها مدام اصرار دارند که جنسیت اشتهی آفریده شده اند و احساسات و ااکاتشان جسم آنها تناسب ندارد .

ابتلا به اختلال هویت جنسیتی

ابتلا به اختلال هویت جنسی دوران بلوغ معمولا نشان داده میشود دقیقا زمانی که تغییرات جنسی دختر و پسر بروز میکند . این اختلال مردان بیشتر از زنان بروز می کند میانگین آن مردان تقری سه برابر بیشتر است . تعداد این افراد بر طبق گزارش پزشکی قانونی بیش از ۴۰۰۰نفر است مهم‌ترین عامل بوجود آمدن اختلال هویت جنسی مسئله ژنتیک است . از دیگر علل ابتلا به اختلال هویت جنسی اختلالات کروموزومی وتأثیرات هورمونی دوران رداری است . اگر این دوران تستوسترون بیش از حد معمول ترشح شود هورمون مردانگی مغز جنین دختر شکل می‌گیرد . اگر تستوسترون کم ترشح شود هورمون زنانگی مغز جنین پسر شکل می‌گیرد و همین علت موجب اختلال شخصیتی و دو جنسیتی افراد می‌شود . این افراد به دلیل این مشکل ممکن است دچار اختلالات روانی دیگر هم بشوند .

مشکلات اختلال هویت جنسی

مشکلات اختلال هویت جنسی افراد عث گوشه‌گیری و صورت مان نشدن به افسردگی و اضطراب شدید منجر می‌شود . این مشکلات به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم میشود . از لحاظ فردی افرادی که خانواده و از جانب والدین پذیرفته نمیشوند بیشتر احساس بی هویتی و طرد شدن میکنند . از لحاظ اجتماعی می توان به ترک تحصیل ، فرار از مسه و هم‌کلام نشدن دوسن و افراد دیگر اشاره کرد . این افراد بعلت از بین رفتن اعتماد به ‌نفس و سرگمی هویتی نمیتوانند روابط پایداری دوسن و اطرافیان خود داشته شند . جامعه کنونی ما چنین افرادی سرزنش و تحقیر می‌شوند و خانواده‌هایی که فرزندانی این اختلال دارند معمولاً بشدت به مقابله آنها میپردازند . این افراد به دلیل بفری دیگران و مورد پذیرش قرار نگرفتن احتمال زیادی دارد دست به خودکشی بزنند .

مان اختلال هویت جنسیتی

مان اختلال هویت جنسیتی تغییر هورمون و استفاده از جراحی امکان‌پذیر است . شخص و خانواده اشخاص تحت نظر مشاور و روان مانگر قرار می‌گیرند به لحاظ روانی آمادگی پذیرش را داشته شند . این افراد از طریق جراحی و تغییر جنسیت ویژگی‌های جنس مخالف را بدست آورده و ویژگی‌های و هویت کنونی خود را از دست می‌دهد . اما بدون عمل معمولا روان مانی و مانهای روان پزشکی به هیچ وجه جواب نمیدهد . افراد بعد از عمل کنار مشاوره بخشی ازاعتماد بنفس خود را بدست می آورند اما افرادی که خانواده آنها را طرد کرده است ز هم دچار مشکلات جدیدی میشوند . هورمون مانی معمولا افرادی که فقط میل به جنس مخالف دارند بسیار موثر است .

ارتط اختلال هویت جنسی هرمافرودیت و هم جنسگرا ها

تعریف اختلال هویت جنسی دسته دیگری از این افراد مشاهده میشوند که شامل هرمافرودیت یا دوجنسه ها هستند . یعنی این افراد اندام خارجی مردانه دارند ولی اندام داخلی زنانه مثل تخمدان و رحم را هم به صورت ناقص دارا میشند . این افراد رسیدن به ارگاسم دچار مشکل و سرگمی میشوند این افراد هم جراحی میتوانند یک هویت مستقل پیدا کنند . دسته بعدی شامل هم جنس گراها میشود مثل مردی که اندام و فیزیک مردانه دارد ولی هورمون های زنانه بدن او ترشح شود و کشش و میل او به سمت مردان است این افراد روان مانی و هورمو مانی هویت واقعی خود را بدست می آورند . البته بعضی افراد به لحاظ جسمی مشکلی ندارند و تنها دارای تفکر منحرف و غلط هستند که شامل این دسته بندی نمیشوند.

ارتط اختلال هویت جنسی و انحرافات جنسی

مشکلات اختلال هویت جنسی مربوط به اختلالات هورمونی و مشکل اندام های جنسی و کروموزوم ها میشود . اما این بین بعضی افراد سوء استفاده از این اختلال هم از این افراد استفاده ابزاری میکنند و هم اینکه افراد دیگر را نیز دچار انحرافات جنسی و اخلاقی میکنند . انحرافات جنسی شامل هم جنس گرایی و یا پیدا کردن انحرافات فکری جنسی است . خیال پردازی ها و فانتزی های جنسی مختلف اخلال هویت جنسی نقش زیادی دارد . اینها ریشه افکار بیمار افراد دارد و آنها به لحاظ جسمی مشکلی ندارند افرادی که دارای انحرافات جنسی هستند ممکن است به کودکان و افراد بی دفاع دست ازی کنند . صورتیکه افرادی که دارای اختلال هویتی هستند به هیچ وجه به دیگران به دیده بد نگاه نمیکنند و کسی را مورد سو استفاده جنسی قرار نمیدهند .

سوالات متداول

بروز علائم کودکان مبتلا به اختلال هویت جنسی چگونه است؟

کودکان مبتلا به این اختلال گوشه گیر هستند از جمع و فعالیت های مسه و خانواده دوری میکنند و بشدت از اندام جنسی خود تنفر دارند و سعی میکنند مانند جنس مخالف خود رفر کنند.

شیوع اختلال هویت جنسی کدام سن بیشتر است؟

معمولا دوره بلوغ انتظار انجام رفرهای خاص جنسی و ایجاد نشانه های مختص هر جنس میرود اما اگر فردی دچار این اختلال شد ویژگیهای رفری به ستی بروز پیدا نمیکند .

مان اختلال هویت جنسی به چه صورت امکان پذیراست؟

قبل از انجام هرگونه جراحی روی شخص تحت نظر مشاور مانگر قرار میگیرند از لحاظ روانی آمادگی لازم را پیدا کنند و بعد از هورمون مانی و سپس جراحی استفاده میشود .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال شخصیت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Gender Dysphoria: Symptoms, Diagnosis, Treatment – …

اختلال هویت جنسیتی چه نشانه هایی دارد؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۴۴:۱۶ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

مهمترین علائم آلزایمر چیست؟ چگونه پیشگیری کنیم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آلزایمر یکی از بیماری‌های زوال عقل است که به کندی شروع شده و به مرور زمان علائم آن وسیع می‌شود . بیماری آلزایمر ،عملاً سلول‌های مغزی را از بین می‌برد و موجب رسوب ترکیت شیمیایی آسیب‌زا ون مغز و از بین بردن ارتط سلول های مغزی میشود . بیماری آلزایمر دو نوع مختلف دارد . نوع اول افراد لای شصت و پنج سال دیده می‌شود و بیشتر تحت ثیر عوامل محیطی است . نوع دوم آن شیوع کمتری دارد . این نوع بیشتر تحت تأثیر وراثت بوده و افراد پایینتر از چهل سال دیده می‌شود . این بیماری براساس سیر پیشرفت به سه مرحله تقسیم می شود : مرحله اول زوس یا خفیف ، مرحله دوم میانی و متوسط ، مرحله سوم پیشرفته یا شدید . می‌توانید مراجعه به مرکز مشاوره خانواده اطلاعات بیشتری را این زمینه یافت کنید .

تعریف آلزایمر چیست؟

تعریف آلزایمر را می‌‌توان چنین گفت : اختلالی مغزی است که بتیج حافظه و توانایی یادگیری شخص را مختل می‌کند . بیماری آلزایمر ، یک بیماری پیش‌رونده است که به مغز ، ذهن و رفر فرد آسیب می‌زند نتیجه افرادی که دچار این بیماری می شوند گیر اختلال رفری نیز هستند . از ویژگی‌های اصلی این بیماری می‌‌توان به از دست رفتن حافظه ، آشفتگی زن و عدم توانایی تشخیص اشیا اشاره کرد . البته این نشانه‌ها به مرور زمان شکل می‌گیرد . مشاوره روانشناسی دیده شده که شخصی به خاطر بی‌توجهی‌های همسرش ، او دچار مشکل شده . شکایت فرد این است که همسرش بی توجه و بی مسئولیت است و انجام خرید های روزانه ، آس خانه و حتی گاهی اسم فرزندانش را فراموش می‌کند . مصاحبه‌های لینی و انجام بررسی‌های فیزیولوژیک مشخص میشود که آن شخص دچار بیماری آلزایمر است.

علائم آلزایمر و چه نشانه هایی دارد؟

علائم آلزایمر از دست دادن حافظه کوه مدت شروع میشود . فرد بیمار اسامی و آس ها را فراموش می‌کند و جایی پیش می‌رود که دیگر خانه خودش را هم نمی‌شناسد . به مرور زمان علائم آلزایمر شدیدتر شده و فرد بیمار چهره‌ها را فراموش می‌کند و نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش را نمی‌شناسد . هرچه بیماری پیشرفت کند ناتوانی فرد مبتلا بیشتر می‌شود جایی‌که از عهده نظافت و لس پوشیدن خود برنمی‌آید و کنترل اار خود را از دست میدهد . تعریف آلزایمر بیان میشود که بعد از مدتی حافظه فرد دچار آسیب می‌ شود و ممکن است حوادث قدیمی را نیز فراموش کند مثلاً فراموش میکند که ماش فوت شده . معمولاً آلزایمر فعالیت‌های حرکتی بیمار را نیز تحت ثیر قرار می‌دهد . برای اینکه بهتر بتوانید رفر های فرد مبتلا به این اختلال را کنترل کنید میتوانید از مشاوره روانشناسی کمک بگیرید .

ابتلا به آلزایمر چگونه ممکن میشود؟

ابتلا به آلزایمر می‌تواند تحت تأثیر وراثت یا عوامل محیطی شد . آلزایمر نوع دوم بیشتر وراثت مرتبط است به همین دلیل به آن آلزایمر خانوادگی نیز گفته می شود .دیده شده افراد مبتلا به این نوع از بیماری تعدادی از کروموزوم‌های خود دچار مشکل هستند . وراثت آلزایمر نوع اول هم بی‌ثیر نیست اما نقش عوامل محیطی این نوع پررنگ‌تر است . عوامل دیگری هم ابتلا به آلزایمر مؤثر هستند مثلاً پروتئینی به نام آمیلوئید وجود دارد که سلول‌های عصبی مرده رسوب می کند . این پروتئین بیماران مبتلا به این اختلال و همین‌طور بستگان جه یک آن‌ها وجود دارد . افزایش میزان آلومینیوم و نقص ایمنی هم ممکن است ابتلا به این بیماری نقش داشته شند . افراد مبتلا به آلزایمر حجم کورتکس مغز به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند .

مشکلات آلزایمر چیست؟

مشکلات آلزایمر فراوان است . نگهداری از افرادی این اختلال دسرساز و هزینه‌بر است . این افراد به خاطر فراموشی آس‌ها را به خاطر نمی‌آورند و ممکن است بیرون از خانه گم شوند برای همین به‌تنهایی نید از خانه خارج شوند. نگه داشتن آن‌ها خانه از مهم‌ترین مشکلات علائم آلزایمراست . پیشرفت بیماری فرد مبتلا دچار اختلال‌ رفری می‌شود و کنترل هیجان‌های کودکانه او دشوار می شود . فرد مبتلا ممکن است خانواده خود را نشناسد و آن‌ها را از خانه بیرون کند . همچنین موارد پیشرفته تر بیماری فرد قسمت‌های مختلف خانه ها تشخیص نمی‌دهد و ممکن است مثلاً آشپزخانه و دست‌شویی را هم اشته بگیرد . مشکل دیگر آسیب هایی است که خانه دچار آن میشوند ید وسایل خانه طوری قراربگیرند که کمترین آسیب متوجه فرد بیمار شود زیرا این افراد بسیار شکننده و حساس هستند .

مان آلزایمر امکان پذیر است؟

مان آلزایمر مسفانه کاملا امکان پذیر نیست اما راه هایی که برای مان این بیماری استفاده میشود حدی علائم آن را کاهش میدهد . دیده شده که هورمون جنسی مردانه (تستسترون) سبب بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به آلزایمر میشود . برای همین مواردی از هورمون مانی برای بیماران مبتلا به آلزایمر استفاده میشود . امروزه برای مان علائم آلزایمراز روش جدیدتری استفاده میکنند و آن تزریق آنتی دی به انسان است که عث جلوگیری از تجمع پروتئین آمیلوئید مغز میشود ‌ البته روش های مختلفی مثل انجام فعالیت های مغزی ، جلوگیری از اضافه وزن و رژیم غذایی مناسب میتوان از ایجاد و پیشروی آلزایمر جلوگیری کرد . مصرف مواد حاوی آنتی اکسیدان ها و ویمین های E وC و همینطور مصرف گوشت یا روغن ماهی که حاوی موادی مثل امگا ۳ میشد عث کاهش احتمال ابتلا به علائم آلزایمر می‌شود.

پیشگیری از آلزایمر!!

پیشگیری از علائم آلزایمر رژیم تغذیه ای مناسب ، ورزش و برنامه ریزی روزانه امکان پذیر است . مصرف موادی که حاوی سروتونین ، امگا۳ و ویمین E است مثل فندق ، ماهی ، میوه و لبنیات ، می‌تواند عث جلوگیری و مان آلزایمر شود . اگر می‌خواهید سنین لا از مشکلات حافظه و اختلال رفری رنج نبرید ، روزانه یک یا دو لیوان آب سیب مصرف کنید و غذاهاین از زردچوبه استفاده کنید . فعالیت‌های مغزی برای جلوگیری از اختلال حافظه بسیار توصیه می شود . خواندن کب ، حفظ کردن شعر ، آموختن یک زن جدید یا موسیقی می‌تواند این مورد مؤثر شد . همچنین برای این‌که از زوال عقل سنین لا جلوگیری کنید ، فشار خون و کلسترول خود را مرتب کنترل کنید ، ورزش را فراموش نکرده و از لا رفتن وزنن جلوگیری کنید .

خصوصیات افراد مبتلا به آلزایمر

خصوصیات افراد مبتلا به آلزایمر را می‌‌توان چنین خلاصه کرد : پایین بودن توانایی‌های شناختی . این افراد معمولاً توانایی یادگیری پایینی دارند و دیگران آن‌ها را کم‌هوش می‌دانند . به‌خاطر فراموش کردن خاطرات قدیمی ممکن است حرف‌های عجیبی بزنند یا کارهای عجیبی انجام دهند . وقتی اطلاعات قدیمی را به صورت جدیدی به آن‌ها نشان دهید توانایی تشخیص آن را ندارند . این افراد معمولاً متوجه علائم خود می‌شوند و برای جلوگیری از اشته ، از گفتن جزئیات خودداری می‌کنند . فرد دارای این اختلال معمولاً به‌شدت ون‌گرا می‌شود و علائم افسردگی او ظاهر می‌شود . مراحل پیشرفته بیماری فرد کنترل حرکات خود را از دست می‌دهد و موارد خیلی شدیدتر ، کاهش هوشیاری کما و به دنل آن مرگ رخ می دهد .

سوالات متداول

علائم آلزایمر را بیان کنید ؟

اختلال حافظه ، اختلال گفر ، اختلال قضاوت ، تغییرات شخصیتی ، جا به جا گذاشتن وسایل ، گم کردن زمان و مکان ، از دست دادن یا کاهش میل به زندگی از نشانه های مهم این بیماری است .

آیا آلزایمر قابل پیشگیری است ؟

کنون هیچ راه تضمین شده ای برای پیشگیری وجود نداشته اما انجام تمرینات فکری مثل جدول سودوکو یا تمرینات بدنی مثل پیاده روی و همچنین تغذیه حاوی سبزیجات و آب فراوان میتواند ثیر زیادی کند کردن بیماری داشته شد .

علت بیماری آلزایمر چیست ؟

علت بیماری آلزایمر زوال عقل یا بصورت عامیانه کوچک شدن مغز است یعنی رسوب پروتئین های مغزی عث مستعد شدن فرد به این بیماری میشود .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال شخصیت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Alzheimer’s Disease – Symptoms & Causes

مهمترین علائم آلزایمر چیست؟ چگونه پیشگیری کنیم؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۷:۲۷ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

آیا رابطه جنسی در دوران آشنایی صحیح است؟

5 / 5 ( 1 vote )

رابطه جنسی دوران آشنایی گذشته به هیچ وجه مرسوم نبوده است. حتی خانواده‌ها این امر به عنوان یک بو شناخته می شد. این مسئله برای مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج نیز به یک کلاف سر گم تبدیل شده است.اما به علت اینکه بسترهای ازدواج تغییر کرده است و ارتطات جوانان قبل از ازدواج بیشتر شده است. دیگر روابطه جنسی حد و حدود گذشته را ندارد . نتیجه این کمرنگ شدن مرزهای روابط عاطفی و جنسی مشکلاتی جامعه به وجود آمده است. این سوال که آیا روابط جنسی دوران آشنایی صحیح است یا نه؟ چه پاسخی می‌تواند داشته شد؟

اگر قصد شما تشکیل زندگی است و دوران آشنایی به دنل تکمیل شناخت خود از همدیگر هستید. ید بگوییم جواب سوال فوق خیر است.

شما برای شناخت یکدیگر جهت تشکیل یک زندگی به روابط جنسی دوران آشنایی نیازی ندارید حتی اگر زمینه روابط جنسی و داشتن دیدگاه‌های مشترک این زمینه دغدغه‌های دارید، می توانید سوالات و انتظارات خود را از طرف مقابل به وضوح و روشنی بپرسید. همچنین خواسته های خود را روابط جنسی به صراحت بیان کنید . اینجا منظور ما این نیست که رابطه جنسی دوران آشنایی شرعی است یا خیر؟ همچنین آیا ایرادی دارد یا نه؟ اگر به ثیر رابطه جنسی دوران آشنایی به بعد از تشکیل این زندگی فکر کنید خواهید را که حتی اگر رابطه شما دوران آشنایی چارچوب صیغه محرمیت شد و از لحاظ دینی، شرعی تلقی شوند ز رابطه جنسی دوران آشنایی به هیچ وجه توصیه نمی شود. اما چرا؟ برای اینکه بدانید چرا این روابط نید دوران آشنایی شکل بگیرد ادامه مطلب ما همراه شید .

چرا رابطه جنسی دوران آشنایی نداشته شیم؟

 • جامعه ما جامعه ای است سنتی به رغم این که فاکتورهای من نیز به آن وارد شده است.
 • افراد مورد روابط جنسی دیده یکسانی ندارند.
 • افراد ممکن است معیارهای خود را مورد رابطه جنسی صداقت دوران آشنایی مطرح نکنند.
 • رابطه جنسی هنوز جامعه ما رنگ و بوی تعهد را دارد.
 • رابطه جنسی دوران آشنایی عث می‌شود که همه جوانب طرف مقابل را نظر نگیرید.
 • رابطه جنسی دوران آشنایی عث می‌شود که گیر عواطف و احساسات شوید و به صورت کامل منطقی تصمیم نگیرید.
 • برقراری رابطه جنسی دوران آشنایی خطر رداری را پی دارد که از لحاظ فرهنگ خانواده ها غیر قابل پذیرش است.
 • قطعاً روابط جنسی دوران عقد می تواند اضطراب آور شد و کنترل رابطه را برای شما سخت میکند.
 • روابط جنسی زودهنگام قطعاً روابط عاطفی را تحت ثیر قرار می دهد و شاید مواردی عث شود که روابط عاطفی کاهش یابند.
 • رابطه جنسی دوران عقد می‌تواند پرریسک شد زیرا مرکه هایی که این دوران صورت میگیرد،افشای رابطه جنسی برای خانواده ها بسیار دشوار و غیرقابل قبول است.

دلایل عدم تفاهم روابط جنسی چیست؟

 • متفاوت بودن فیزیک بدن افراد
 • عدم تناسب نیاز جنسی افراد از لحاظ زمانی
 • علائق جنسی متفاوت
 • تجربه های جنسی متفاوت داشت
 • داشتن گرایش های تنوع طلنه
 • داشتن علائق عاطفی نامرتبط
 • وجود اختلالات جنسی یک طرف رابطه

نادیده گرفتن مسائل جنسی آیا صحیح است؟

جواب این سوال خیر است. چه دوران نامزدی و چه دوران ازدواج نید نسبت به نیازهای جنسی بی تفاوت بود و یا حتی آن را انکار کرد. نیاز به روابط جنسی همپایه نیاز به رابطه عاطفی ید پاسخ داده شود. خلاءهای روابط جنسی یکی از دلایل اصلی خیانت روابط زناشویی چیست . به وفور جلسات مشاوره خانواده دیده شده است که نداشتنی ک یکسان از پاسخ های جنسی و ارضا شدن این نیاز عث بی وفایی و حتی گیری و مرکه زوجین شده است.

به روابط جنسی خود اهمیت دهید، زیرا؟

 • کناره گیری زوجین از یکدیگر را پی دارد
 • عث رنجش و کدورت زندگی مشترک می شود
 • زمینه خیانت جنسی و عاطفی ممکن است راه را برای افراد هموار سازد

توجه کنید که برای اینکه بدانید آیا به یکدیگر جاذبه جنسی دارید یا نه؟ لازم نیست قبل از ازدواج رابطه جنسی کامل داشته شید.علاقه و رابطه خوب خود تضمین محکمی برای روابط خود جنسی است. ید گفت روابط جنسی رضایت بخش و عالی از دل روابط حسنه عاطفی بیرون می آید .

چرا آقایان ابتدای آشنایی به دنل رابطه جنسی هستند؟

دیدگاه یک مشاور خانواده:

سلام،یکی از گلایه های دخترانی که زه نامزد شده اند این است که نامزدشان از اونا خواست رابطه دارد و این رفر برای اونا آزار دهنده است و حتی آنها را به شک وا میدارد که او را فقط برای رابطه جنسی میخواهد؟
پاسخ ید به یکی از تفاوت های اساسی بین زن و مرد اشاره کنم:

اگر از یک مرد و یک زن سوال شود اولویت بندی ارضای نیازهای جنسی و عاطفی برای شما ازدواج چیست؟
خواهید شنید که آقا نیاز جنسی و بعد عاطفی و خانم نیاز عاطفی و بعد جنسی رو مطرح خواهند کرد. به همین خاطر برای بسیاری از خانم ها سوال پیش میاد که چرا مردان اینگونه هستند؟
جواب ید بگم تصور کنید یه مرد اولویتش نیاز عاطفی یعنی دوست داشته شدن بود. آنوقت شما خانم ها ید دائم به ب خانه مردان میرفتید و ب رو از جا میاوردید و رها به مرد بیان میکردید که او را دوست دارید. آنها راضی شوند شما ازدواج کنند. دقیقا مثل مردان که این رفر را شما میکنند شما راضی به ازدواج او شوید چرا که اولویت شما میل عاطفی هست.

سوال اینجاست آیا حاضر به این کار بودید ؟؟

به همین جهت و برای جلوگیری از این رفر، اولویت مردان میل جنسی اونا قرار میگیره که فقط یک ر دیدن شما آنق بر روی غرور خود پا میگذارند که حتی چند ر بیایند خواستگاری شما و لذت ارضای میل عاطفی رو به شما بدهند.
اینگونه است که مرد میل جنسی اولویت اون میشه و هرکسی رو که پسندید و دیدش عاشقش میشود
حال چون میل جنسی اولویت نیاز مرد هست. پس جهت رفر او رو هم برای ارضای این میلش شکل میده و بهمین خاطر میبینید خلال آشنایی شما و پیشرفت مذاکرات و جلسات خواستگاری کم کم ادبیات و رفر او به سمت ارضای این میلش حرکت میکند و شما گاها شاهد خواست هایی هستید که به حال به آن فکر هم نمیکردید چراکه شما غرق ارضای میل عاطفی خود مسیر گفتگو کردن هستید.

این تعارض رفری عث میشه که یه خانم ابتدای آشنایی به شک و تردید بیفته که چرا شکل رفر نامزدش فرق کرده و رفری متفاوت آنچه او میخواد را از او طلب میکند. هرچند توصیه ما به آقایان این است که به هیچ عنوان ابتدای آشنایی و جلسات اولیه خواستگاری این خواست ها را نداشته شند. چرا که آسیب های جدی از جمله شک خانمتون به شما را هنگامی که آینده جنس مخالفن مشغول صحبت هستید را به دنل خواهد داشت ولی به خانم ها هم میگویم این مساله مرد طبیعی و بر اساس نیازش است و از شک و تردید و تفکرات غیرمنطقی به نامزدتون بپرهیزید.

سوالات متداول

چه زمانی ید به روابط جنسی و جذابیت آن به عنوان فاکتوری برای انتخاب همسر فکر کنید؟

بعد از ایجاد صمیمیت و روابط عاطفی دلخواه . زمانی که حداقل یک ک مشترک مورد خواسته های یکدیگر شکل گرفت می‌توان به دغدغه‌های روابط جنسی و خواسته‌های خود این زمینه فکر کرد.

آیا جاذبه جنسی برای شکل‌گیری یک زندگی کافیست؟

جاذبه های جنسی برای شروع یک رابطه نیاز هست ولی شرط کافی نیست شما علاوه بر اینکه نیاز به روابط جنسی دارید قبل از آن نیاز به روابط عاطفی و ک مشترک از این روابط داریم. تفاهم یکی از مسائلی است که ید قبل از همه چیز اولویت روابط قرار بگیرد

آیا فردی که از همان اوایل رابطه از صحبت های جنسی میکند رابطه‌مان را قطع کنیم یا خیر؟

قطعاً فردی که همان اوایل رابطه صحبت های جنسی را شروع میکند . ید حد و مرزهای خود را به روشنی برای طرف مقابل ترسیم کنیم اصولا فردی که از همان ابتدا شروع به صحبت مورد مسائل جنسی می کند مشکوک است و بهتر است دقت تمام مواضع خود را بیان کنید و به او بگویید این مرحله از آشنایی دو طرف زمان مناسبی برای طرح اینگونه مسائل نیست .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره روانشناسی و خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:The Dating Game: When Should You Have ***?

آیا رابطه جنسی دوران آشنایی صحیح است؟

از

09353000102


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۵:۵۸ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

درباره الکترو صنعت پارسه

درباره الکترو صنعت پارسه

تعمیرات تخصصی الکترونیک صنعتی ( تعمیر اینورتر درایو ، تعمیر سافت استارتر ، تعمیر تجهیزات اتوماسیون صنعتی و... )

الکترو صنعت پارسه با سالها تجربه و با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های الکترونیک و برق و صنایع وارد بازار کار و تعمیرات تخصصی انواع بردهای الکترونیکی از جمله تعمیر اینورتر درایو ، سافت استارتر و تعمیرات تجهیزات اتوماسیون صنعتی شده است.

هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این مجموعه تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان و بی نیازی کشورمان در زمینه تعمیرات و خدمات رسانی به صنعت بود است .

در همین راستا تکنسینهای فعال در الکترو صنعت پارسه با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده و مستعد در عرصه تعمیرات اینورتر درایو های AC - DC - SERVO ، تعمیر سافت استارت،تجهیزات اتماسیون صنعتی،PLC،HMI،تعمیر ایسیو و یونیت کنترولرها،تجهیزات مدرن صنعتی،برد لوازم پزشکی،لوازم خانگی در کشورعزیزمان نمودند.

همچنین الکترو صنعت پارسه در زمینه مشاوره و راه اندازی تجهیزات صنعتی فعالیت مستمری داشته و دارد.

سعی و تلاش مدیریت الکترو صنعت پارسه افزایش بهره وری همراه با توسعه امکــــــانات سخـــت افزاری و نرم افزاری در شرکت و نیز انجام اصولی و کارشناسی کلیه پروژه ها با استفاده از امکانات و دانش نیروهای متخصص بوده است .

همچنین مجموعه ما اماده عقد قرارداد با شرکتها - سازمانها و کارخانجات جهت امور گارانتی تامین و نگهداری محصولات تولیدی و وارداتی میباشد.

تعمیرات تخصصی در مجموعه الکترو صنعت پارسه :

تعمیرات اینورتر های صنعتی / سافت استارتر / کنترل دما / ایسیو و یونیتهای کنترل

 • اینورتر های AC                                 
 • اینورترهای DC
 • سروو درایوها
 • سافت استارتر ها
 • کنترل کننده های دما
 • ایسیو و مانیتورهای ماشیهای سنگین و راهسازی

تعمیرات درایو های صنعتی شامل موارد زیر میباشد :

 • تعمیر مدار قدرت
 • تعمیر مدار سوئیچینگ ( تغذیه )
 • تعمیر مدار DC BUS
 • تعمیر مدار گیت درایو IGBT
 • تعمیر مدار گیت درایو تریستور
 • تست و تعویض پل دیود و IGBT
 • تعمیر بانک خازنی
 • تعمیر مدار CPU
 • تعمیر  کارت های I/O
 • تعمیر کی پد و نمایشگر
 • رفع انواع خطاهای سخت افزاری و نرم افزاری
 • تعمیرات اینورتر

تعمیرات سافت استارتر شامل موارد زیر میباشد : ( تعمیر سافت استارت )

 • تعمیر مدار سوئیچینگ ( تغذیه )
 • تعمیر مدار گیت درایو تریستور
 • تعمیر مدار بای پس
 • تعمیر مدار I/O
 • تست و تعویض تریستور
 • تعمیر CPU
 • تعویض رله های بای پس
 • تعمیر کی پد و نمایشگر
 • رفع انواع خطاهای سخت افزاری و نرم افزاری

تعمیرات کنترل دما شامل موارد زیر میباشد :

 • تعمیر مدار سوئیچینگ ( تغذیه )
 • تست رله ها
 • تست سنسور و عملکرد کنترلر
 • تعمیر کی پد و نمایشگر
 • رفع انواع خطاهای سخت افزاری و نرم افزاری

تعمیرات ایسیو و مانیتور های خودروهای سنگین و راهسازی : ( تعمیر ایسیو )

تعمیرات مدارهای الکترونیکی انواع ماشینهای راهسازی ، اتوبوس ، تریلر ، کامیون  جرثقیل و ... تمامی برندهای موجود

 • تعمیر یونیت کنترل موتور
 • تعمیر یونیت کنترل گیربکس
 • تعمیر یونیت مدیریت ترمز
 • تعمیر یونیت  سیستم تعلیق
 • تعمیر یونیت تولید باد
 • تعمیر یونیت سیستم هشدار
 • تعمیر یونیت فلاشر
 • تعمیر یونیت کنترل آلاینده های خروجی
 • تعمیر یونیت کنترل تجهیزات اتاق
 • تعمیر مدار کولر و تهویه مطبوع
 • تعمیر یونیت ریتاردر
 • تعمیر مانیتور
 • تعمیر کیلومتر
 • برنامه ریزی و تغییر پارامتری

 

امکان تعمیر بردهای در مجموعه الکترو صنعت پارسه به شرح زیر میباشد : ( تعمیرات اینورتر )

تعمیرات تخصصی اینورتر درایوهای AC - DC - SERVO در کیلوات مختلف ( تعمیرات اینورتر )

تعمیرات تخصصی سافت استارتر ها در کیلوات های مختلف ( تعمیر سافت استارت )

تعمیرات تخصصی انواع تجهیزات اتماسیون صنعتی ( HMI-plc و ... )

تعمیرات تخصصی انواع کنترل دما ها

تعمیرات تخصصی انواع بردهای صنعتی ( سویچینگ-منابع تغذیه و... ) ( تعمیرات درایو )

تعمیرات تخصصی تجهیزات ابزار دقیق

تعمیر تخصصی انواع یونیت کنترلرها - ecu خودروها و ماشین الات راهسازی – سنگین – خودروهای وارداتی و ایرانی

تعمیرات انواع بردهای الکترونیکی خودرو و ماشین الات صنعتی

تعمیر تخصصی انواع بردهای الکترونیکی لوازم خانگی

تعمیر تخصصی انواع بردهای صنعتی (cnc و ... )

تعمیر تخصصی اینورترهای جوش رکتیفایر

تعمیر تخصصی بردهای لوازم پزشکی

تعمیر تخصصی انواع سوِیچینگ

مهندسی معکوس طراحی ساخت و کپی مدارات الکترونیکی

و ...

برندهای اینورتر ( تعمیرات اینورتر ) ، سافت استارترها ( تعمیر سافت استارت ) و کنترل دماهای صنعتی:

کنترل تکنیک Control Techniques - امرسون Emerson - دلتا Delta - ال اس LS - کب KEB - ای بی بی ABB - پارکر Parker - یوروترم Eurotherm - یاسکاوا Yaskawa - امرن Omron - اشنایدر Schneider Electric - زیمنس Siemens - دانفوس Danfoss - امترون Emotron - تله مکانیک Telemecanique - وکن Vacon - الین Elin - سانفار Sunfar - جفران Gefran - پاترن Powtran - لنزه Lenze - بامولر Baumueller - سانترنو Santerno - اینوت Invet - هیتاچی Hitachi - ویچی Veichi - پاناسونیک Panasonic  - میتسوبیشی Mitsubishi - هیوندای Hyundai - تکو Teco - کینکو Kinco - پرتو صنعت - SEW - الن بردلی Allen Bradley - فوجی الکتریک Fuji Electric - وگ Weg - ریچ Rich - ای ایستار iAstar - لوری سومر Leroy somer - پاور الکترونیکس power electronics - بالدور Baldor - فانوک Fanuc - مولر Moeller - اتون Eaton - اوکام Aucom .

برندها های خودروهای سنگین و راهسازی ( تعمیر ایسیو ) :

اسکانیا Scania - ولوو Volvo - بنز Benz - مان MAN -  کاترپیلار Caterpillar - کماتسو Komatsu - هیوندای Hyundai - داف DAF - ایوکو Iveco - هینو Hino - دانگ فنگ Dongfeng - ماک Mack - ایسوزو Isuzu - رنو Reno - دوسان Doosan - کمنز Cummins - هیتاچی Hitachi - کامینز Cummins و...

در صورت داشتن هر گونه سوال ( تعمیرات اینورتر ) با کارشناس فنی تماس حاصل فرمائید : ۰۹۱۲۹۲۱۸۶۸۰ حیدری

اطلاعات تماس بیشتر :

تلفن : 02166386445 ------ 02166857821
همراه : 09129218680 
آدرس سایت منبع : www.e-s-p.ir
ایمیل : workshop.esp.ir@gmail.com
اینستاگرام : heydari_esp
 تلگرام : electrosp@


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۰۹:۵۱ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

همسر وفادار را بهتر بشناسیم

۵٫۰
۰۱

همسر وفادار از آرزوهای هر فردی است. بر طبق نظر مشاوره زناشویی هر کسی که ازدواج میکند و تشکیل خانواده میدهد از آرزوهایش داشتن همسر وفادار است. همسر وفادار هر آنچه که دارد برای همسرش است. تعهد دارد که قلب و روح او برای همسرش شد و این توقع متقابل است. همسر وفادار به استحکام پایه های زندگی کمک میکند. وفاداری به اطمینان و اعتماد برمیگردد. اگر همسری وفادار نشد طبیع پایه های این زندگی را سست و لرزان میکند. پس اصل مهم و انکار ناپذیر شروع و ادامه زندگی زناشویی وفادار بودن است.

اگر زندگی، زن و شوهر به هم وفادار شد و این وفاداری را آخر نگاه دارند، خانواده از خیلی از آسیب ها امان خواهد بود.وفاداری از محبت شروع میشود و جلب اعتماد میشود. نظر بگیرید خانواده ایی اعتماد نشد و زن و شوهر به دید بد، به هم نگاه میکنند، خوب این خانواده نید دنل وفاداری شیم.


بیشتر بخوانید: مرکز مشاوره خانواده تلفنی رایگان


نشانه های همسر وفادار

نشانه های همسر وفادار را از نظر فرهنگ و سبک زندگی و ایده هایی که دو طرف برای زندگی دارند، میتوان تعریف کرد. از نظر مشاوره خانواده شخصی که زندگی وفادار و متعد به همسر خود است تمام تلاش خود را به کار میگیرد زندگی آرام شد و رابطه را به جنجال نمیکشاند. همسر وفادار به زندگی و تعهدی که به طرف مقابل دارد پایبند است.

تمام کارهای او راسی آرامش بخشیدن به زندگی است. از نشانه های همسر وفادار این است که هیچگاه بر سر مسائلی که عث از بین رفتن آرامش خانواده میشود بحث و جدال نمکیند و به طرف مقابل اجازه میدهد آرامش تصمیم بگیرد. یکی دیگر از این نشانه ها این است که همسر بتواند نیازهای طرف مقابل را بر طرف کند. البته ممکن است زمانی نتوانید برخی از نیاز های همسر را برطرف کنید. همین تقویت رابطه صمیمانه و نزدیکی بین دو نفر میتواند به وفادار بودن به همسر کمک کند.


بیشتر بخوانید: چگونه مصرف مشروت الکلی را ترک کنم؟


ویژگی های همسر وفادار

ویژگی های همسر وفادار این است که زمان بیشتری همسر و خانواده خود است. زمانی که میتواند افراد دیگری زمان را سپری کند، آن زمان را همسرش سپری میکند و ترجیح میدهد کنار او شد. زندگی زناشویی، بیشتر از هر چیز دیگری،به تعهد دو طرف نیاز است. یعنی شما نید نگران شید و مدام به این فکر کنید که همسر من خارج ار تعهد عمل کند. به نظر مشاوره خیانت یکی از مهمترین نشانه های و ویژگی های همسر وفادار این است که، همسر از طرف مقابل خود بدگویی نکند چه مقابل و چه زمانی که جمعی یا جایی حضور ندارد. همسر وفادار ید رازدار همسرش شد.

خانواده ایی که رازداری وجود ندارد، پایه های آن زندگی حال سست شدن است. همسر وفادار ید تمام رازهای خانه را خانه نگاه دارد. همسر وفادار کسی است که چیزی برای پنهان کردن از طرف مقابل ندارد.


بیشتر بخوانید: مشاوره آنلاین روانشناسی و خانواده


همسر وفادار بودن

همسر وفادار بودن زندگی زناشویی یکی از مهمترین واصلی ترین اصول پیوند زناشویی است. همسر وفادار بودن عث میشود که همسرن هم تشویق شود و به شما وفادار شد. وفادار بودن مهم ترین رکن پایداری زندگی است. ساده ترین و راحت ترین راه برای خاتمه دادن زندگی زناشویی ، خیانت است. همسر وفادار بودن عث میشود رابطه جنسی خوبی هم برقرار شود. زوجین ید توجه داشته شند که یک زندگی خوب و پر از عشق ساختتنی میشد.

هر دو نفر ید کمک کنند یک زندگی زناشویی کیفیت و پویا را بسازند. زوجین میتوانند مراجعه به یک روانشناس برای قرار گرفتن روند مثبت و تکاملی زندگی زناشویی خود، برنامه ریزی کنند. مطالعه کتب آموزشی مورد زندگی مشترک که امروه دسترس عموم قرار دارد نیز میتواند پیشنهاد مناسبی برای زوجین شد. بدیهی است که تعامل و همکاری هر دو نفر از ملزومات ساختن یک زندگی زناشویی موفق میشد.


بیشتر بخوانید: جدا کردن بستر خواب همسرم چه کنم؟


نکات مهم همسر وفادار بودن

نکات مهم همسر وفادار بودن مواردی است که ید رعایت شود این امر زندگی زناشویی محقق شود.

حتما چند ساعت روز را فقط به همسر خود اختصاص دهید و او به تعامل و گفتگو بپردازید.

میتوانید ارزش و احترام همسر خود را لا ببرید.

بهانه ای برای گذراندن هر چه بیشتر وقت بصورت مشترک همسر خود بیابید. این بهانه میتواند تفریح یا هدف مشترک شد.

از مواردی که به هر نحوی امکان بوجود آمدن سوتفاهم و شک و تردید زابطه میشود، پرهیز کنیم.

از دیگر نکات مهم همسر وفادار بودن میتوان به ک کردن همسر خود شرایط گوناگون اشاره کرد. این شرایط شامل هر موقعیتی اعم از مشکلات روحی وجسمی، مالی میشود.

دائم تلاش شید، همسرن متوجه اعتماد زیادی که به او دارید بشود. این مورد عث افزایش قوت قلب و اعتماد به نفس اومیشود.


بیشتر بخوانید: بهترین سایت روانشناسی خانواده


همسر وفادار ابدی

همسر وفادار ابدی برای هر کسی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده را سر میپروراند بسیار مهم و کلیدی است. همسر وفادار ابدی برای یک قالب و یا یک مفهوم سازگار نیست بلکه خو یک نوع مکتب است. اگر همسری به بهترین شکل وفاداری خود را نشان دهد این رفر جاودانه خواهد شد. موردی که ابدی شدن این وفاداری وجود دارد، داشتن صداقت است. اگر رابطه ایی صداقت وجود نداشته شد معلوم نیست آخر کار چه پیش خواهد آمد. چق زی میشود وقتی که زن وشوهر کمال صداقت کنارهم زندگی میکنند و میتوانند مشکلات زندگی را هم حل کنند و از لحظات زیی آن هم استفاده کنند.

این مهمترین رمز ابدی ماندن وفاداری بین زن و شوهر است. وفادار بودن و ماندن میتوان بسیاری از مشکلات زندگی را مرتفع کرد. اگر قالب یک جمله بخواهید بدانید که زندگی زناشویی از چه طریق و راهی میتواند اودانه و ابدی بماند میتوان به جرات گفت، فقط وفاداری میتوان این امر را محقق کرد.

گفت و گو زمان مناسب

اگر همسرن زمانی که از محل کار به خانه برمیگردد ومشخص میشود که خسته است، اجازه دهید اندکی استراحت کند و بعد اگر صحبت یا خواستی دارید عنوان کنید. این مواقع اگر همسر شما براثر خستگی مطلبی را صدای بلند و یا عصنیت بیان میکند، شما فقط شنونده خوبی شید. مجموعه انجام دادن این رفرها اگر صبر کردن همراه شد از شما همسری وفادار میسازد و همانطور که گفته شد وقتی شما وفادار شید به طبع، طرف مقابل هم از شما وفاداری یاد میگیرد. به یاد داشته شد به خاطر هیچ کاری حتی کارناخوشایند، از طرف همسرن او را قضاوت نکنید، سعی کنید خود را موقعیت همسر قرار دهید و ببینید اگر جای او بودید چه کار میکردید، بعد موقعیت مناسب و لحنی آرام از او ره علت کارش سوال بپرسید.

دیگر ویژگی های همسر وفادار

وفاداری میان زن وشوهر از اصلی ترین پایه های زندگی مشترک محسوب میشود. اگر این پایه ها سست شود قطعا زندگی دچار مشکل میشود. مرد و زن وقتی وارد رابطه زناشویی میشوند ید توجه داشتته شند که هدفشان به گونه ایی شد این رابطه را مستحکم تر کنند. از مدت دچار طلاق عاطفی نشوند. اگر آراستگی و صداقت بین زوجین نهادینه بشود و دو طرف ملزم به رعایت آن شوند علاقه بین زوجین افزایش میابد. سپس افزایش این علاقه، لذت و رضایتمندی زوجین نسبت به هم لا میرود که این امر موجب تقویت وفاداری زن و شوهر نسبت به هم میشود.

صداقت رابطه زناشویی

صداقت از اصول مهم غیر قابل چشم پوشی زندگی زناشویی میشد. زوجین ید یکدیگر را از کوچکترین اتفاقاتی که مربوط به زندگی مشترک میشود خبر سازند. مواقعی بنظر میرسد که یک موضوع از اهمیت چندانی برخوردار نشد به همین دلیل فرد لزومی نمیبیند که آن را همسر خود میان بگذارد. ممکن است نگفتن همین موضوع کوچک و به ظاهر بی اهمیت فرد را متهم به نداشتن صداقت و شفافیت کافی رابطه کند. بنابراین توصیه میشود که حد ممکن زوجین تمام اتفاقات رخ داده پیرامون زندگی مشترک را یکدیگر به اشتراک بگذارند دچار این گونه مسائل زندگی نشوند. صداقت از پایه های مهم یک زندگی عاشقانه و آرامش میشد.


بیشتر بخوانید: سایت مشاوره خانواده و ازدواج


سوالات متداول

تعریف همسر وفادار چیست؟

همسر وفادار هر آنچه که دارد برای همسرش است. تعهد دارد که قلب و روح او برای همسرش شد و این توقع متقابل است. همسر وفادار به استحکام پایه های زندگی کمک میکند

از نشانه های همسر وفادار به کدام مورد میتوان اشاره کرد؟

از نشانه های همسر وفادار این است که هیچگاه بر سر مسائلی که عث از بین رفتن آرامش خانواده میشود بحث و جدال نمکیند و به طرف مقابل اجازه میدهد آرامش تصمیم بگیرد.

یکی از اصول مهم زندگی زناشویی چیست؟

صداقت از اصول مهم غیر قابل چشم پوشی زندگی زناشویی میشد. زوجین ید یکدیگر را از کوچکترین اتفاقاتی که مربوط به زندگی مشترک میشود خبر سازند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Top Reasons Spouses Stay Faithful

همسر وفادار را بهتر بشناسیم

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۵:۳۵ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

علت پرخاشگری در کودکان دبستانی چیست؟

۵٫۰
۰۱

پرخاشگری کودکان دبسنی از جمله دغدغه های مهمی است که والدین به خاطر آن به روانشناسی کودک و روانشناس مراجعه میکنند . شاید وقتی به مفهوم کودک فکر میکنیم اولین چیزی که به نظرمان برسد شادی و زی و نشاط شد . اما واقعیت این است که سنین اولیه زندگی پرخاشگری کودکان دبسنی از جمله موارد غیر قابل چشم پوشی و مهم مشاوره تربیت کودک میشد . پرخاشگری کودکان دبسنی میتواند دلایل خیلی زیادی داشته شد . مثلا سبک زندگی خانواده و فرهنگی که افراد آن رشد میکنند میتواند اندازه و مقدار پرخاشگری کودکان دبسنی ثیر زیادی داشته شد . پ و ما و خانواده جه اول میزان پرخاشگری کودکان دبسنی به طور مستقیم ثیرگذار هستند . ادامه بیشتر به پرخاشگری کودکان دبسنی میپردازیم و توضیح میدهیم .

علت پرخاشگری کودکان دبسنی

علت پرخاشگری کودکان دبسنی همانطور که گفته شد میتواند مثر از عوامل بسیار زیادی شد . تعدادی از عواملی که بسیار میتواند یافتن علت پرخاشگری کودکان دبسنی به ما کمک کند به شرح زیر است .

 • زی هایی که برای کودکان اولویت های اهمیت قرار دارند اگر زمینه خشونت داشته شند میتواند زمینه و علت پرخاشگری کودکان دبسنی شد .

گاهی یک فرد خانواده برای کودکان این سنین الگو میشود و این الگو میتواند برا یا خواهر بزرگتر شد . پرس و جو کردن از متخصص زمینه مشاوره کودک متوجه خواهیم شد که اگر او رفر پرخاشگرانه ای داشته شد و به خاطر رفرش جمع ها احترام داشته شد احتمالا کودک را به سمت پرخاشگری تحریک میکند .

 • اختلالات روانشناختی و عوامل وابسته به خلق نیز میتواند به عنوان علت پرخاشگری کودکان دبسنی شناخته شود . مثلا کودکانی که مبتلا به اختلال سلوک هستند به عنوان یکی از فاکتورهای تشخیص لینی این رفر پرخاشگرانه را خود به صورت اتوماتیک وار بروز میدهند . بنابراین حتما به والدین پیشنهاد میشود که مراجعه به مشاوره اختلال کودکان را دستور کار خود قرار بدهند .

مان پرخاشگری کودکان

مان پرخاشگری کودکان میتواند به صورت های مختلفی انجام شود . اگر پرخاشگری کودکان به دلیل اختلالات روحی و روانی آنها به وجود آمده شد و رفر آنها تثبیت شده شد ید از طریق مصاحبه لینی توسط متخصص حوزه کودک و نوجوان راه و روش مان مشخص شود . مان پرخاشگری کودکان از این روش معمولا طی جلسات متداوم روان مانی انجام میپذیرد . سطوح پایین تر از مان پرخاشگری کودکان بعد از مشاوره کودک توسط روانشناس تمرین هایی به والدینparents یا سرپرست کودک داده میشود که بر طبق شخصیت خود کودک و مصاحبه ای که از تو گرفته شده تهیه شده و تدارک دیده شده است . این روش کنار حمایت والدین میتوان کاملا به تغییر رفر و بهبود شرایط پرخاشگری وی امید داشت و تغییرات مثبتی اعمال کرد .

راه های برخورد پرخاشگری کودکان دبسنی

راه های برخورد پرخاشگری کودکان دبسنی میتواند نسبت به فرهنگ و محیطی که کودک آن رشد و نمو یافته متغییر و متفاوت شد . ادامه به چند نکته که حتما ید زمان بروز خشم عصنت و پرخاشگری کودک رعایت شود اشاره میکنیم :

 • حتما صورت کودک را آب سرد خیس کنید . ابن کار بسیار روند فروکش کردن عصنیت کارساز است .
 • یکی دیگر از راه‌های برخورد پرخاشگری کودکان دبسنی اعمال جریمه هایی است که از قبل برای کودک پرخاشگر خود نظر گرفته ایم میشد . فراموش نشود کودک ید از جریمه ای که انتظار اوست خبر داشته شد .
 • از موثرترین راه های برخورد پرخاشگری کودکان دبسنی این است که حتما بعد از بروز پرخاشگری و فرو نشستن عصنیت آنها ، شما ید به عنوان والدین آنها صحبت و تدل نظر کنید . صحبت های شما به عنوان مرجع قت کاملا آنها ثیر گذار خواهد بود .

راه های کاهش پرخاشگری کودکان دبسنی

راه های کاهش پرخاشگری کودکان دبسنی امروزه کبهای تربیت فرزند که به وفور زار یافت میشود وجود دارد . اگر این کبها توسط نویسندگان معتبر نوشته یا گردآوری شده شد ، حتما برخورد والدین این مسائل کودکانشان موثر واقع میشود . البته استفاده از این راه مواردی قابل توجیه و یید است که عمق اختلال به وجود آمده زیاد نشد و یا کودک مرحله ای از پرخاشگری شد که بتوان برای پیشگیری از زیاد تر شدن آن کاری کرد . راه های کاهش پرخاشگری کودکان دبسنی عمق زیاد تر ید توسط روانشناس یا روانپزشک لینی طراحی شود که علاوه بر همخوانی شخصیت کودک به سایر ابعاد وجودی او آسیب وارد نکند . به این صورت خانواده ها به طور کلی میتوانند از بهبود شرایط کودکان این زمینه اطمینان کامل حاصل کنند .

ثیر محیط بر پرخاشگری کودک

همانطور که گفته شد پرخاشگری (violence)کودکان به دلایل مختلف میتواند بروز کند . یکی از این دلایل ثیر محیط بر بروز دادن پرخاشگری میشد . معمولا کودکانی که خانواده های پر تنش زندگی میکنند به احتمال بیشتری پرخاشگری را رفرشان نشان خواهند داد . پ و ما به عنوان الگوی اصلی فرزندان و کسانی که بیشترین ثیر را روی کودک میگذارند اصلی ترین عامل شکل گیری شخصیت کودک خود هستند . اگر والدین فضایی خوب و سلامت و پر از محبت و آرامش را برای فرزندان خود محیا کنند ، احتمال اینکه فرزندانشان گیر پرخاشگری شوند بسیار کمتر از خانه ای است آن والدین یکدیگر دائم گیر هستند و به یکدیگر پرخاشگر میکنند . همچنین خانواده هایی که دعوا و گیری جزو فرهنگ غالب است فرزندان به همان صورت تربیت میشوند .

ثیر فیلم ها بر پرخاشگری کودک

ثیر فیلم ها بر رفر و کردار کودکان به قی زیاد هست که قابل چشم پوشی نشد . خیلی این مورد دیده میشود که کودکانی سابقه دیدن فیلم های جنایی و اکشن شخصیت‌های آن فیلم همزاد پنداری میکنند و پرخاشگری را پیش میگیرند . از این رو است که همواره روانشناسی کودک و مشاوره تربیت کودک کید میشود که کودکان حتما ید برنامه هایی محتوای مناسب سن خود سرگرم شوند . علاوه بر میل به پرخاشگری (violence)خطر بلوغ زوس نیز کودکانی را که فیلم ها و تصاویر نامناسب سنشان را میبینند تهدید میکند . پ و ماانی که به تربیت اصولی فرزند خویش معتقد هستند ید تلویزیون و هر رسانه دیگر را چهارچوب های مشخص و متناسب سن و شخصیت فرزندشان اختیار او بگذارند مشکلات یاد شده او را تهدید نکند .

ثیر عوامل ژنتیکی پرخاشگری کودک

از جمله عوامل ثیر گذار وجود و شدت پرخاش کودکان که امروزه بسیار زیاد به آن پرداخته میشود بحث ثیر ژن بر رفر کودک میشد . همانطور که ابن مثال را برای مواردی مثل سیگار کشیدن و استفاده از مواد مخ و الکل استفاده میکنند احتمال أین که فرزند کسی که رفر خود خشم و پرخاشگری را جای داده نیز مانند والد خود عمل کند بسیار لاتر از فرزند کسی است که به اصلاح آرام و خونسرد است . این که روانشناسان خیلی بیشتر از ژنتیک به محیط اهمیت میدهند ولی هیچگاه نمیتوان نقش زن را انسان نادیده گرفت .

خصوصیات شخصیتی کودکان

نکته قابل تأمل دیگر مورد علل پرخاشگری کودکان میتواند خصوصیات فردی او شد . معمولا کودکانی که نمیتوانند احساسات خود را چه مثبت و چه منفی به خوبی بروز دهند از پرخاش برای بروز این احساسات استفاده میکنند . کودکانی که نمیتوانند اتفاقاتی که زندگی روزمره کنار بیایند و آنها را مدیریت کنند نیز همین شیوه سعی حل این موضوع دارند . همچنین کودکانی که از حرف زدن زیاد می ترسند یا علاقه ای به ارتط این ابزار ندارند خیلی بیشتر پرخاشگری را بروز میدهند .

سوالات متداول

آیا کودکان دبسنی پرخاشگر تر میشوند ؟

نمیتوان این صراحت این مورد را یید کرد ولی کودکان دبسنی ایم مسئله بیشتر مشاهده شده است

چه چیزهایی عث میشود کودکان دبسنی زود از کوره بروند؟

برای پاسخ به این سوال میتوان به مواردی مثل خصوصیات شخصیتی ، ژنتیک و رفر والدین اشاره کرد.

آیا زود رنجی کودکان نشانه کاهش اعتماد به نفس است؟

البته که عوامل یاری میتواند عث بروز این مسئله کودک شود ولی به احتمال زیاد کاهش اعتماد به نفس میتواند زود رنجی کودک مرتبط شد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Aggressive Behaviors in Preschoolers

علت پرخاشگری کودکان دبسنی چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۹:۱۱ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

با راه های آرام کردن نوزاد آشنا شوید

۵٫۰
۰۱

آرام کردن نوزاد برای هر پ و مای یک ویژگی محسوب میشود. آرام کردن نوزاد برای والدینی که حوصله و صبر کافی را ندارند بسیار مشکل و سخت است. تمام نوزادان از بدو تولد شروع به گریه کردن میکنند. گریه کردن و بیقراری نوزاد امری طبیعی است. خانواده ید به این نکته توجه داشته شند که نوزاد بدو تولد که نمیتواند حرف زدن خواسته های خود را بیان کند پس به وسیله گریه یا بیقراری خواسته و یا مشکل خود را مطرح میکند.

این هنر والدین است که کمک گرفتن از افراد تجربه متوجه این خواسته ها شوند. البته والدین قبل از فرزند دار شدن ید مهارت های لازم برای این موقعیت ها را فراگیرند. فرزند آوری و نحوه تربیت و نگهداری از فرزند از اهمیت لایی برخوردار است. اگر خانواده به هر دلیلی این امر کوهی کنند ضربه های جبران ناپذیری به کودک وارد میشود. بهتر است خانواده قبل از فرزندآوری از یک متخصص و مشاوره خانواده بهره مند شوند.


بیشتر بخوانید: تربیت کودک شش ساله و خصوصیات این کودکان


راه آرام کردن نوزاد

راه آرام کردن نوزاد مرحله اول مربوط به پ و ما نوزاد میشود. مقوله راه آرام کردن نوزاد پ و ما میتوانند از مشاوره کودک، راهنمایی فراد متخصص استفاده کنند. ما نوزاد نقش مهمی آرام کردن کودک دارد. طبق تحقیقات بعمل آمده مراکز علمی و آزمایشی که بر روی ماان صورت گرفته است، بدو تولد چند ماهگی نوزاد فقط ما خود را تشخیص میدهد و او را میشناسد. همین موضوع بر اهمیت آرام کردن نوزاد توسط ما میافزاید.

زمانیکه نوزاد بیقرار است و گریه میکند ما بصورت غریزی او را بر میدارد و مورد نوازش قرار میدهد. پس یکی از راه های آرام کردن نوزاد مرحله اول خود ما است. نوزاد وقتی بیقرار است ما میتواند نوازش و آغوش گرفتن نوزاد او را آرام کند. این اولین راه برای آرام کردن نوزاد است. پ هم میتواند برای تکمیل این فرآیند به ما کمک کند.


بیشتر بخوانید: نکات تربیت فرزند پسر و دختر


روش آرام کردن نوزاد

روش آرام کردن نوزاد به تنهایی خود یک تکنیک محسوب میشود. روش آرام کردن ید به تمام جزئیات توجه و دقت داشت. چرا که خود یک روش تربیت کودک است، و ممکن است یک اشته به نوزاد آسیب جدی برسد. بیشتر مواقع بیقراری و گریه نوزاد، ما را بیش از کودک ناراخت و عصنی میکند. اولین چیزی که والدین بخصوص ما ید رعایت کند حفظ آرامش خود است.

بیشتر مواقع وقتی ما حال آرام کردن نوزاد است افرادی دیگر هم جلوی نوزاد حاضر میشوند و سعی میکنند او را آرام کنند. اغلب همین کار عث میشود کودک بیقرارتر بشود و گریه او ادامه پیدا کند. بهتر است چنین موقعیت هایی ما، نوزاد را به مکانی خلوت ببرد و سرگرمی هایی بغیر از انسان کودک را آرام کند. قبل از اینکه نوزاد خواسته اش را گریه ویا بیقراری مطرح کند ما خواسته نوزاد را برطرف کند، مانند زمانی که نوزاد جای خود را کثیف کرده است.


بیشتر بخوانید: تربیت فرزند از دیدگاه روانشناسی و نکات مهم آن


دسرهای آرام کردن نوزاد

دسرهای آرام کردن نوزاد به اندازه آرام کردن خود کودک میتواند اهمیت شد. اگر مراقب عوارض برخی از روشهای آرام کردن کودک نبود ممکن است دسرهای آرام کردن نوزاد گرین والدین را بگیرد. تصور کنید هر ر که نوزاد گریه میکند ما و یا اطرافیان کودک بدون نگ کودک را به آغوش میگیرند و سعی میکنند دست به دست کردن نوزاد ساکت نمودن او نقشی ایفا کنند. غافل از انکه ابتدا این کار برای نوزاد امری طبیعی است ولی ادامه فهمیدن این موضوع شروع به بهانه گیری میکند و اصطلاح بغلی میشود. برخی از خانواده ها پ و ما برای آرام کردن نوزاد خود از پسنک استفاده میکنند.

گرچه این روش هم میتواند نوعی آرام کردن نوزاد شد ولی اگر مدام از این روش استفاده شود، ممکن است به فک و دهان کودک ضربه وارد شود و بیماری های دهان از طریق پسنک آلوده به نوزاد منتقل شود.


بیشتر بخوانید: اهمیت تربیت کودک از دیدگاه قرآن


آرام کردن نوزاد گرسنه

آرام کردن نوزاد گرسنه میتواند به ما برای آرام بودن کودک برای مدتی کمک کند. آرام کردن نوزاد گرسنه نید به هر قیمتی شد. اولین موضوعی که هر گریه نوزاد به فکر والدین میرسد گرسنگی نوزاد است. برخی از نشانه های گرسنگی نوزاد، بهانه گیری، قرار دادن انگشت خود دهان، گریه های طولانی و جست و جوی سینه ما است. اولین کاری که برای رفع گرسنگی نوزاد ید انجام داد، تغذیه کودک به وسیله شیر ما است.

شیر ما بهترین و کامل ترین غذا برای نوزاد میشد. از دادن هرگونه غذای آماده که مناسب بزگسالان است، به نوزادان ید جدا خودداری کرد. ما نید به هیچ وجه شرایط خوابیده هنگام شب به نوزاد شیر بدهد چرا که ممکن است خوابیدن ما و طرز غلط شیردهی، نوزاد دچار خفگی بشود. مجموع بهترین روش آرام کردن نوزاد شیر ما است و مواقع خاص تجویز متخصص تغذیه کودک ، میتوان از مکمل هم استفاده کرد.


بیشتر بخوانید: تربیت کودکان ده ساله و نحوه برخورد آنها


آرام کردن نوزاد بد خواب

آرام کردن نوزاد بد خواب برای کسانیکه زه پ و ما شده اند سخت و دشوار است. یادگیری مهارت ها بمنظور آرام کردن نوزاد بد خواب برای کودکی که زه متولد شده، بخش زیادی از نگرانی و ناراحتی پ و ما را میتواند کاهش دهد. نوزادان را قبل از خواب هیجان زده نکنید و قبل از خواب محیطی آرامش برایش مهیا کنید. ما یا پ قبل از خواب نوزاد خود ارتط چشمی برقرار کنند. ارتط طولانی و معنادار چشم نوزاد یکی از محرکهای خواب نوزاد است.

والدین از سیر بودن نوزاد قبل از خواب اطمینان حاصل کنند. قبل از خواب نوزاد را نوازش کنید حس آرامش به نوزاد منتقل شود. از پوشاندن لس نامناسب هنگام خواب به نوزاد خودداری کنید و حتما سعی شود لس راحت برای نوزاد هنگام خواب نظر گرفته شود. حتما سعی شود اق نوزاد و یا مکانی که برای خواب نوزاد است، کاملا ریک شد.


بیشتر بخوانید: روش های تربیت فرزند اسلام


قولنج و دهای شکمی

یکی دیگر ازعواملی که عث گریه و بیقراری کودک میشود، قولنج دهای شکمی است. نوزاد بدو تولد و مدتی هنوز سیستم گوارشش کامل نشده است. مشکلات شکمی که همراه گاز شکم و یا قولنج شد میتواند به گریه های زیاد نوزاد منجر شود. پس از اینکه مامطمئن شد که گریه نوزاد از د شکم یا قولنج است میتواند مشورت متخصص کودک از قطره های ضد نفخ نوزادان استفاده کند. علت دیگر دهای شکمی نوزادان، ریفلاکس معده است. ریفلاکس، به برگشت اسید معده به مری گفته میشود. اگر برای مدت طولانی این مشکل ماندگار بود، احتمال آنفولانزای معده، آلرژی نوزاد به لاکتوز شیر و یا حتی یبوست داده میشود که حتما ید به متخصص نوزادان مراجعه شود.


بیشتر بخوانید: تربیت کودک دو ساله و خصوصیات این کودکان


ماساژ دادن نوزاد

کولیک یا همان دل پیچه نوزاد میتواند برای طولانی مدت بیقراری کودک را به دنل داشته شد. این مورد میتواند بسیار برای پ و ما آزار دهنده شد چرا که نوزاد بدون هیچ نوع دلیل ظاهری گریه میکند و معمولا شب و هنگام استراحت پ و ما رخ میدهد. ماساژ دادن به عنوان یکی از راههای موثر مان کولیک نوزادان است. برای این کار کودک را به آرامی ماساژ دهید و بعد از هر وعده شیر دادن نوزاد را به صورت ایسده قرار دهید و آرام به پشتش بزنید. نوزاد میتواند همزمان هم غذا بخورد و هم نفس بکشد و به این دلیل است که بدون وقفه توانایی شیر خوردن دارد. همین موضوع عث تولید گاز معده میشود، این ماساژمیتواند به خارج شدن این گاز از معده نوزاد کمک کند.


بیشتر بخوانید: مشاوره کودک: انواع زی کودکان


راههای دیگر آرام کردن نوزاد

یکی از علل ناآرامی نوزاد، پوشک کودک است. اگر کودک پوشک راحت نشد و یا اینکه نوزاد به جنس پوشک حساسیت داشته شدف ممکن است موجب اذیت نوزاد شود و گریه و بیقراری کودک را بهمراه داشته شد، لذا والدین ید هم از تمیز بودن پوشک اطمینان حاصل کنند و هم از جنس پوشک که کودک به آن پوشک حساسیت نداشته شد.


بیشتر بخوانید: نشانه های بیش فعالی کودکان چیست؟


سوالات متداول

اولین راه آرام کردن نوزاد چیست؟

یکی از راه های آرام کردن نوزاد مرحله اول خود ما است. نوزاد وقتی بیقرار است ما میتواند نوازش و آغوش گرفتن نوزاد او را آرام کند. این اولین راه برای آرام کردن نوزاد است. پ هم میتواند برای تکمیل این فرآیند به ما کمک کند.

برای خواندن کودک بد خواب ید چه کاری انجام داد؟

نوزادان را قبل از خواب هیجان زده نکنید و قبل از خواب محیطی آرامش برایش مهیا کنید. ما یا پ قبل از خواب نوزاد خود ارتط چشمی برقرار کنند. ارتط طولانی و معنادار چشم نوزاد یکی از محرکهای خواب نوزاد است.

کولیک یا دلپیچه نوزاد چیست؟

نوزاد میتواند همزمان هم غذا بخورد و هم نفس بکشد و به این دلیل است که بدون وقفه توانایی شیر خوردن دارد. همین موضوع عث تولید گاز معده میشود، ماساژ و گرفتن آرغ میتواند به خارج شدن این گاز از معده نوزاد کمک کند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:How to Soothe a Crying Baby

راه های آرام کردن نوزاد آشنا شوید

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۳:۰۸ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

راهکارهای عملی در برطرف کردن کمرویی کودکان

۵٫۰
۰۱

کمرویی کودکان یکی از دغدغه های مهم والدین است. مورد این عارضه ید گفت این کودکان اغلب متعلق به پ و ما کمرو هستند. به این دلیل که مانند سایر موضوعات ارثی مانند رنگ چشم و قد و هیکل، کمرویی هم میتواند به ارث برسد. کمرویی کودکان از آن جهت برای پان وماان اهمیت دارد که ثیر مستقیمی فعالیت های ومشارکت های فردی و اجتماعی کودک میگذارد. کودکان بعد از شش ماهگی قت تشخیص افراد را پیدا میکنند که البته این ایام کمرویی طبیعی است ولی ید مراقب بود که این موضوع پایدار نشود و ادامه پیدا نکند.

خانواده از همان ابتدا ید به فکر این موضوع شد چرا که این کودک ید آینده وارد جامعه بشود و ید از پس مشکلات خود بر بیاید. از این رو استفاده از مشاوران مجرب این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. مشاوره خانواده آویژه داشتن مشاورانی تجربه بهبود تربیت کودک میتواند کمک شایانی به خانواده کند.


بیشتر بخوانید: از روانشناسی کودکان پیش دبسنی چه میدانید ؟


تعریف کمرویی کودکان

تعریف کمرویی کودکان از نظر روانشناسی به حالتی گفته میشود که کودک ترجیح بدهد که مدام کارهای خود را به تنهایی و بدون حضور دیگران انجام بدهد و کمتر حضور دیگران ظاهر بشود. سنین ابتدایی یعنی بین سن یک دو سال شخصیت کودک شکل میگیرد و از این به بعد کودک ید کودکان هم سن خود راه تعامل را آغاز کند. تعریف کمرویی کودکان از دید الگوی رفر شناسی یک الگوی طبیعی است چرا که کودک مواقع لزوم مثل ترس و اضطراب از خود نشان میدهد.

این کودکان به نوعی یک نوسان برای ارتط یا عدم ارتط افراد و جامعه وجود دارد. این کودکان ابتدا برای برقراری ارتط نیاز به زمان دارند بتوانند بر کمرویی خود غلبه کنند. خانوادهای این کودکان ید مهارت لازم برای برخورد چنین مواقعی رو داشته شند، چرا که بدون داشتن مهارت لازم موجب بوجود آمدن هنجاری جدید کودک میشود. به همین جهت خانوده ید از مشاوره روانشناسی بهره ببرند.


بیشتر بخوانید: روش های صحیح آموزش کودکان چیست ؟


علائم کمرویی کودکان

علائم کمرویی کودکان احساسی دو سویه است. احساسی مرکب از دو حس مانند اضطراب و خجالت. این نوع کودکان علائم مشترکی وجود دارد که ید به آنها توجه داشت. مهمترین علائم کمرویی کودکان عرت است از:

 • عدم تمایل برای برقراری ارتط دیگران: کودکان کم رو ارتط برقرار کردن مشکل اساسی روبرو هستند. البته ممکن است این عدم برقراری ارتط به دلیل خجالتی بودن کودک شد اما اگر این حالت ادامه دار بود ید نگاه ویژه ایی به آن پرداخته شود.
 • ون گرا هستند: از مهمترین مشکلات این کودکان عدم مهارت لازم برای فعالیت های اجتماعی است. این نقص میتواند یک حس خجالت و کمرویی پدید بیاورد و کودکان را به یک حس دورن گرایی سوق بدهد.

فرار از مشکل بجای حل آن: این کودکان اضطراب کاملا مشهود است. بطوریکه مواجهه شرایط نا آشنا به جای رفع مشکل اضطراب و حتی توجه به دارا بودن مهارت های لازم بدون ابراز آنها از مسئولیت خود شانه خالی میکنند.


بیشتر بخوانید: روانشناسی کودک ۸ ساله


ابتلا به کمرویی کودکان

ابتلا به کمرویی کودکان حاصل ارتط ناست مسائل اجتماعی مراحل ابتدایی رشد است. از نظر روانشناختی عواملی مانند حس تحقیر شدن، عدم داشتن عزت نفس، عدم داشتن مهارت های لازم، تبیه بدنی سنین کودکی از موارد ابتلا به کمرویی کودکان میشد. دیدگاه روانشناختی ضمن مطالعه بر مراحل شکل گیری شخصیت کودک، حالت انفعالی داشتن کودکان کمرو زیاد دیده میشود. کمرویی توجه غیر عادی و مضطرنه به خود یک موقعیت است.

کم رویی کودکان پدید هایی گسترده و متنوع است. نتیجه اجرای مقادیری از پارامترهای ابتلا کودکان کمرو آمریکا و چین حاکی ازآن است که کودکان چینی به طور قابل توجهی از کودکان آمریکایی کمرو تر هستند. مواردی کودک قا به ارتط دوسن خود نیست و احساس میکند از دوسن خود جداست و احساس تنهایی میکند. احساس تنهایی هم خود یک اختلال شخصیت است که برای رفع آن ید راهکاری اندیشید. پس این کم رویی عث بروز اختلالات دیگر کودک میشود.


بیشتر بخوانید: راه های مان اضطراب کودکان و نوجوانان


مشکلات کمرویی کودکان

مشکلات کمرویی کودکان اگر سنین و مراحل ابتدایی رشد آنها و مسیر بزرگ شدن مرتفع نشود عث بروز مشکلات بعضا غیر قابل مان میشود. به طوریکه این کودکان ید ابتدای مراحل رشد مهارت های لازم برای ورود به اجتماع را کسب کنند و توانایی حل مشکلات و پذیرش مسئولیت را دارا شند. مشکلات کمرویی کودکان همان سنین کودکی خلاصه نمیشود بلکه هر چق کودک مراحل زندگی را پشت سر میگذارد و بیشتر وارد روابط اجتماعی میشود این مشکلات و کمبود ها هم خود را بیشتر نشان میدهند.

نقش خانواده کنترل این عارضه و اختلال تعیین کننده میشد. خانواده کسب مهارت های لازم برخورد چنین کودکانی ید مانع این بشوند که این اختلال کودک پایدار بماند. قطعا اگر خانواده همان ابتدا متوجه بروز این رفر از کودک بشوند انتخاب مسیر ست زیر نظر مشاور میتوانند رفع این اختلال به کودک خود کمک کنند.


بیشتر بخوانید: بهترین روش آموزش کودکان


مان کمرویی کودکان

مان کمرویی کودکان که این اختلال و مشکل رو دارند میتواند آینده کودک نقش مهمی داشته شد. فرض کنید کودک کم رو آینده به خاطر این کمبود نتواند موقعیت اجتماعی پیدا کند و مسئولیت کارهای خود را بپذیرد. برای مان کمرویی کودکان میتوان از راهکارهایی استفاده کرد و به او رفع این مشکل کمک کرد.

برای کودک موقعیتهایی رو بوجود بیاورید که بتواند همسن و سالهای خود تعامل کند و بتواند خواسته های خود را به آنها اعلام کند.

این موقعیتها به کودک خود راه تعامل و ارتط برقرار کردن دیگران را آموزش بدهید.

هر موقعیتی به کودک خود اجازه بدهید اظهار نظر کند.

هر زمانی که لازم بود کودک خود را موقعیت های جدید آشنا کنید.

به کودک خود مسئولیت بدهید و تشویق کنید آن مسئولیت رو انجام بدهد اما اگر به هر دلیل انجامش نقص داشت به هیچ وجه کودک خود را سایرین مقایسه نکنید.

تشخیص کودکان کمرو و خجالتی

برخی ویژگی های لینی کودکان کمرو مقایسه کودکان دیگر به راحتی قابل تشخصی است. از نظر زیستی هم این موارد قابل تشخیص هستند. این ارتط میتوان به تند شدن ضرن قلب، سرخ شدن چهره، به علت توجه زیاد بخود تنش عضلانی زیاد، اختلال تنفس اشاره کرد. همچنین برخی از ویژگی ها نظیر گریه کردن، فرار از غریبه ها، مدام آغوش پ یا ما ماندن را میتوان مشاهده کرد. خود توجهی مواردی ممکن است غافل شدن از محیط شد مثل مشغول شدن وسایل خود. پدیده کمرویی کودکان به عنوان یک معلولیت اجتماعی اگر موقع خود تشخیص ومان نشود میتواند آثار نامطلوبی آینده به همراه داشته شد.

بسیاری از مواقع استعداد سرشار کودک میتواند پشت این کمرویی پنهان شد که این مورد میتواند آینده موجب بروز تنش و ترس عمومی بشود. و همین امر عث شود که هیچ فعالیتی از خود نشان ندهد و بصورت مستقیم سطح عملکرد کودک به سطح پایینی برسد.


بیشتر بخوانید: روانشناسی کودک ۹ ساله دختر و پسر


ویژگی های کودکان کمرو

کودکان کمرو اغلب دچار افسردگی و اضطراب هستند و برقرای ارتط موثر همسن و سالهای خود ضعف دارند. کودکان کمرو به سبب ترس همیشگی از غریبه ها و اینکه اگر این حالت پایدار بماند به تیج عث بروز زمینه ایی میشود که کودک از هر موقعیت زه و جدیدی ترس داشته شد و نتواند خود را آن شرایط منطبق کند.

کودکان کمرو سهم زیادی گروههای خود ندارند و حضوری غیر فعال این گروهها پیدا میکنند. گرچه به خاطر ذات ترسو بودن و تبعیت بی کم و کاست از طرف گروه طرد نمیگردند ولی غال مورد کم توجهی قرار میگیرند. به دلیل اینکه به خاطر ترس افراد تعاملی ندارد و افراد هم او کمتر صحبت میکنند. کمرویی کودک عث میشود علی رغم داشتن توانایی فردی یا حتی علمی بسیار لا نتواند رهبری گروهی را برعهده بگیرد حالی که رهبری گروه یا اجتماع میتواند رشد اجتماعی فرد نقش بسزایی داشته شد.

نقش تربیت کودکان کمرو

کمرویی خانواده های تک فرزند و بعضا فرزند اول بیشتر نمایان است. بخصوص خانواده هایی که مهارت لازم برای رفع مشکل کمرویی کودک را ندارند عث تشدید این موضوع و یا حتی زمینه بروز مشکلات و اختلالات دیگر کودک خود میشوند.به همین دلیل تک فرزندها و فرزند اول بیشتر خود را بزرگترها همانند سازی میکنند و این خود زمینه بروز مشکلات دیگر را فراهم میکند.

اعمال فشارهای روانی به کودک برای برطرف کردن نیازهای غیر ضروری از طرف والدین میتواند زمینه کمرویی کودک را تشدید کند.این کودکان وقتی وارد مسه میشوند تمایل زیاد دارند معلم خود ارتط برقرار کنند همکلاسی های خود که اگر این مشکل از طرف خانواده یا معلم مرتفع نشود میتواند آینده عث تخریب شخصیت اجتماعی کودک بشود. اظهار نگرانی مدام مورد کودکان کمرو از طرف پ وما هم میتواند برعکس عمل کند و به جای حل این اختلال موجب تشدید کمرویی کودک بشود.


بیشتر بخوانید: روش های تقویت خلاقیت برای کودکان


سوالات متداول

آیا کمرویی کودکان یک اختلال محسوب میشود؟

کمرویی کودکان یک اختلال شخصیت است که اگر مراحل ابتدایی رشد تشخیص و مان نشود موجب بروز مشکلات زیاد آینده میشود.

آیا خانواده به تنهایی میتواند کمرویی کودک را مان کند؟

مرحله اول ید این اختلال تشخیص داده شود که این مهم ید توسط مشاوران خانواده صورت گیرد و خانواده هم ید طول مدت مان مشارکت داشته شد.

آیا کمرویی کودک قابل مان است؟

بله قطعا اگر مراحل اولیه تشخیص داده شود و بهره گیری از روش های مانی به راحتی این کمرویی قابل مان است.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Children and shyness

راهکارهای عملی برطرف کردن کمرویی کودکان

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۵:۰۰ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

عوارض خودارضایی و روش های ترک آن

۵٫۰
۰۱

خود ارضایی لذت جنسی بدون شریک جنسی و به تنهایی است. خودارضایی از دوران بلوغ آغاز میشود و قبل از بلوغ خود تحریکی شروع میشود. حتی کودکان سنبن سه سالگی هم خود تحریکی دارند. حس کنجکاوی کودکان عث میشود که آلت تناسلی زی کنند و به این لذت جنسی پی ببرند. خود تحریکی دوران کودکی منجر به ارگاسم نمیشود و فقط حد یک لذت کوه تمام میشود. اما دوران شکل گیری هورمون ها خود تحریکی شدت پیدا کرده و دوران بعد از بلوغ تبدیل به عمل استمنا( مردان) واستشها ( زنان )میشود. میتوان گفت همه مردان جلق زدن را تجربه کرده اند. و زنانی که قوای شهوانی لایی داشته لمس و نوازش ارگانهای تناسلی خود را ارضا نموده اند. زنان نوازش منطقه کلیتوریس و اطراف واژن عث تحریک و ارضا میشود.

خود ارضایی مردان نیز خود تحریکی از طریق دست و آلت تناسلی آغاز شده و به همین ترتیب به ارگاسم ختم میشود. اما مردانی هستند که به سکس آنال (مقعدی) تمایل دارند که اینصورت برای خود ارضایی، ابتدا دست خود تحریکی نموده و برای ارضا از اشیا خارجی استفاده میکنند. البته میان نوان نیز سکس آنال رواج دارد. برخی تماس آلت شخص دیگر بدون دخول را هم استمنا میدانند. آیا این روش یک اختلال جنسی است؟ پیشنهاد مراکز مشاوره خانواده: ابتدا خانواده ها یی که جوان مجرد خانه دارند مشاوره روانشناسی بگیرند. سپس برای آگاهی یافتن از ماهیت جلق زدن مشاوره اختلالات جنسی و مهارت های زندگی داشته شند. چون علاوه بر جلق زدن ممکن است جوان ما اختلال جنسی خاصی داشته شد که لازم است مان شود. اختلالاتی که قابل کنترل نیستند.

احکام خود ارضایی

احکام خود ارضایی برای زنان و مردان تفاوت دارد. و حکم حاکمان نیز متفاوت است. اگر احکام خود ارضایی را از نظر اسلام بخواهیم از پیامیر اسلام نقل شده، کسی که جلق میزند ملعون است. از نظر شیعه، امام جعفر صادق استمنا را حد لواط میدانند. اگر احکام خود ارضایی را از نظر فقها بخواهیم گناه کبیره است. اما برای کنیزان استمنا ممانعت ندارد.

عوارض خودارضایی

عوارض خود ارضایی از نظر جنسی عدم تشکیل خانواده است. کسی که ازدواج میکند بخصوص مردان بیشتر به خاطر این است که تمایلات جنسی شان بخوبی ارضا شود. استمنا عث میشود یکی از اهداف ازدواج کمرنگ و حتی بیرنگ شود. دیگر اینکه اگر مسلمان است احساس گناه میکند. احساس گناه بد تر از گناه کردن است. از دیگر عوارض خود ارضایی این است که لذت بیشتری دارد. چراکه هر کس نقاط تحریک پذیر خود بیشتر آشناست و بموقع و بخوبی ارضا میشود. همین عث میشود همسر یا کس دیگر نتواند تعامل جنسی خوبی داشته شد. البته نگران نشید چون مراجعه به روانپزشک این مشکل حل میشود. دیگر اینکه عث میشود کنترل اار و انزال مشکل ایجاد شود. برخی اعتقاد دارند که خود ارضایی سبب سرطان پروست میشود. حالیکه اگر هنگام استمنا نگذارند آب منی خارج شود دچار سرطان پروست میشوند.

اگر خود ارضایی همراه تقویت جسمانی نشد دچار ضعف جسمی خواهد شد. لحظه ارگاسم بدن یدصاف و کشیده شد وگرنه تناسب بدن به هم میریزد. شکم برامده شده و پشت قوز پیدا میکند. زانو اگر خم شد ممکن است به مرور زمان رگهای پشت پا سفت شده و دچار گرفتگی شود. استمنا و استشها چون لذت بیشتری دارد زود به زود انجام میشود. چون آب منی سرشار از ویمین ث است و بیشتر ریز مغذی ها مجاورت این ویمین جذب میشوند بدن ضعیف میشود. پس ید از نظر ویمین و املاح خود را تقویت کنید. این عمل اعتیاد آور است . اگر اثر خود ارضایی دچار عدم کنترل اار شده اید مجرای خروج اار را ورزش دهید. هنگام اار عضله های آلت، اار را متوقف کنید سپس آن را رها کنید. تکرار این عمل حدی این عارضه مان میشود.

خودارضایی مردان

خود ارضایی مردان به دو صورت ۱- خود تحریکی آلت و ارضا ۲- به صورت آنال مقعدی میشد. مورد اول اگر بدون لوسیون های مخصوص انجام شودآلت اثر خشکی آزرده میشود. این صورت انزال مشکل مواجه میشود. خود ارضایی مردان عدم کنترل انزال، اار و منی نقش دارد. از طرفی ممکن است تمایل به زن را آنها بکاهد و زناشویی مشکل بوجود بیاورد. این عمل خیلی لذت بخش بوده و اعتیاد آور است. صورت تعدد ممکن است سوزشی ناحیه تناسلی احساس کنند. این سوزش بیماری سوزاک تفاوت دارد. بیماری سوزاک فقط اثر مقاربت دو نفر ایجاد میشود. و یک بیماری سرایت کننده ویروسی است.

نوع دیگر که مقعدی میشد، مرد بعد از تحریک مقعد آن شیی فرو میبرد. اینکار ممکن است آلودگی و عفونت مقعدی ایجاد کند. البته میدانیم که این زمان که ازدواج جوانان مشکلات زیادی همراه شده جوانان مجبور به این عمل هستند. چون ازدواج موقت نیز مشکلات زیادی پی دارد. از قبیل خرج و مخارج. دادن نفقه ازدواج موقت اجری نیست ولی کمتر زنی حاضر است بدون نفقه به ازدواج موقت کسی آید. جوانان نگران ر دار شدن ، دخالت زن صیغه ای زندگی آینده و غیره هستند. از طرفی نگرانی برای سرایت بیماری های مقاربتی عث لا رفتن آمار خود ارضایی مردان میشود.

خودارضایی زنان

خود ارضایی زنان دختران تفاوت دارد. دختر کره نوازش مناطق جنسی خود را تحریک و به همین طریق نیز ارضا میشود. خود ارضایی آنال ( مقعدی) دختران نیز وجود دارد. چون دخترانی که رابطه جنسی دارند برای حفظ پرده بکارت، به سکس مقعدی تن میدهند. مواقعی که پارتنرشان دسترس نیست یا او کات کرده اند اقدام به خود ارضایی مقعدی میکنند. ابتدا خود تحریکی: نگاه کردن به ویدیو های پورن، تجسم حرکات سکس و یا تماس مقعد دست. سپس از اسب زی های جنسی مانند دیلدو و لرزاننده ها برای تحریک و ارضا استفاده میکنند. چون مجرای اار زن نزدیک کلیتوریس میشد زمینه آلودگی ااری فراهم میشود. اسب زی های جنسی چون کاملا استریل نمیشوند اکثرا آلوده هستند. از طرفی چون آب منی داخل رحم را مرطوب و حتی ویمینه میکند اکثر زنان دچار خشکی رحم میشوند.

خود ارضایی زنان نیز اعتیاد آور بوده و زنان از تمایل به مرد میکاهد. به طور کلی روابط زنا شویی چون سکس دو نفره ملعبه و تماس تمام بدن همراه است عث آرامش میشود. هربخش بدن دارای سلولهای عصبی و پیام رسان است که به مغز پیام میبرند. تماس بدن دونفر هم، سروتنین بدن بیشتر ترشح شده و عث زییی، نشاط و سرحال شدن مرد و زن میشود.

ترک خودارضایی

ترک خود ارضایی چندان هم دشوار نیست. اول اینکه هیچگاه خود را سرزنش نکنید. احساس گناه نکنید. ذهن خود را رها کرده و بخواهید که روش زندگی جنسی خود تغییر ایجاد کنید. افسردگی خود مقابله کنید. فکر کردن به شادی های گذشته عث ترشح سروتنین میشود. ترک خود ارضایی افسردگی سخت تر است. شاد شید و از ذهنن به آرامی کمک بگیرید حتما موفق خواهید شد. یکی دیگر از راه های ترک، سکس کردن یک پارتنر است. این کار را سعی کنید تکرار کنید. محدود به سکس نشید بلکه او بیرون ازخانه جشن بگیرید، قدم بزنید و سفر کنید. مشاوره روانشناس بسیار مفید است. برای شما تنستی و سلامت آرزومندیم.

سوالات متداول

مراحل ترک خود ارضایی چیست؟

ابتدا مشاوره و کنار آن افزایش نشاط روحی و ذهنی، اقدام به دوست شدن جنس مخالف، استفاده کردن از عواطف و همراهی جنس مخالف، فکر کردن به لحظه های پیروزی و شاد زندگی گذشته و سکس کردن جنس مخالف.

چگونه میتوان بر نشاط خود افزود؟

حتما دوش آفب بگیرید. زوج خود حتی اگر تمایلی به سکس ندارید هم آغوش شوید. مهمانی بدهید و به مهمانی بروید. جلوی خنده خود را نگیرید. مرتب ورزش کنید

هورمون های ضد افسردگی چه هورمون هایی هستند؟

سروتنین: فکر کردن به چیروزی ها و شادی ها ترشح میشود و افب گرفتن عث تولید ویمین دی و نتیجه ترشح سروتنین میشود. ۲- اکسی توسین: اثر آغوش گرفتن ترشح میشود. ۳- انوفین: خندیدن زیاد ترشح میشود. میتوانید فیلم کمدی ببینید یا دوسن شوخ طبعن معاشرت کنید. ۴- دوپامین نیز به همین ترتیب. تقویت جسمی خود پروتئین، منیزیم، ویمین ب۶ و ویمین دی عث ترشح دوپامین بدنن شده و برای خود شادی و نشاط به ارمغان بیاورید.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال جنسی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:Stopping smoking shortly before surgery and …

عوارض خودارضایی و روش های ترک آن

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۳:۲۲ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)