مشاوره روانشناسی رفتاری مشاوره روانشناسی رفتاری .

مشاوره روانشناسی رفتاری

راه های درمان وسواس شستشو چیست؟

۵٫۰
۰۱

مان وسواس شستشو یا (Gemaphobia) که به معنی وحشت از کثیفی میشد که زیر نظر مشاوره روانشناسی ید انجام داد . این اختلال جزو اختلال‌های وسواس فکری عملی و وسواس های قابل مان طبقه‌بندی می‌شود . مان این بیماری ابتدا از بیمار میخواهند الویت هایی از آنچه که بیشتر عث استرسش میشود را تهیه کند . سپس مان وسواس از موردی که کمترین استرس را به مراجع میدهد شروع میکنند . مراجع ید متوجه شود دست زدن به چیزی که آلودگی یا کثیفی دارد او را دچار بیماری نمیکند . مرحله بعدی خودکنترلی مراجع است ، فرد مبتلا به وسواس شستشو ید مراقب کارهای تکراری و تعداد دفعات شستشوی خود شد . امروزه مشاوره شامل روش‌های رفرمانی و شناخت مانی می شد . استفاده از این روش‌ها وسواس بیمار به بتیج از بین رفته و فرد به مرور کاملاً بهبود می‌یابد.

مان وسواس شستشو کودکان

درمان وسواس شستشو کودکان بیشتر از طریق زی مانی اتفاق می افتد . کودکان به خاطر حساسیت هایی که دارند ، ممکن است انواع مختلفی از وسواس را تجربه کنند . گاهی رفر کودکان جزئی از مراحل رشدی آنها است اما اگررفرها تکرار شدند ید مراحل زی مانی و مراجعه به مشاوره خانواده بطور کامل انجام شود . مان وسواس شستشو کودک متد های روانشناسی یا تکنیک های نقاشی و همچنین استفاده از روش جایزه دادن انجام میشود . این روش ازکودک میخواهند که اگر شستن دست هایش را کمتر کند جایزه میگیرد . روند زی مانی هم اضطراب و عواملی که عث شروع شدن وسواس کودک شده را کاهش می دهند . سرزنش کردن کودک دوره مان عث افزایش اضطراب و همینطور به دنل آن برگشت اعمال وسواس گونه کودک می شود .


بیشتر بخوانید: علت وسواس فکری چیست؟


مان وسواس شستشو نوجوانان

مان وسواس شستشو نوجوانان به دلیل تغییرات هورمونی و عصبی دشوار است . نوجوانی همراه تغییرات خلقی زیادی اتفاق می افتد و مان را کندی همراه میکند . دوره نوجوانی وسواس شستشو ممکن است شدت بیشتری یابد . زیرا استرس و اضطراب و وسواس فکری رشد بیشتری پیدا میکند . مان اختلال وسواس ابتدا به مان روانی و شناختی استرس می پردازد . چون نوجوان توانایی بیان افکار و دلایل استرس خود را دارد شرکت جلسات مشاوره ثیر زیادی مان وسواس دارد . برای کمک به مان وسواس شستشو نوجوانان میتوان از داروهای ضد اضطرابی هم کمک گرفت . مان دیگری که مرحله نوجوانی میتوان از آن استفاده کرد مان مبتنی بر پذیرش و کم کردن اعتقاد نوجوان بر انجام دادن عمل وسواسی است . ACT یا تغییر کارکرد افکار میتواند کمک زیادی به مان وسواس بکند .


بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی وسواس


مان وسواس شستشو از نظر روانشناسی

مان وسواس شستشو از نظر روانشناسی شامل رفر مانی ، شناخت مانی و جدید ترین روش مان یعنی اثر بخشی مان مبتنی بر پذیرش میشود . این روش‌ها مان وسواس شستشو نوجوانان و بزرگ‌سالان مؤثرتر است . یعنی بدون اینکه فرد مبتلا را مجبور به مواجهه سازی مستقیم کند تمرکز مراجع را از واکنش به افکار کم میکند . این روش فرد تحمل خود را نسبت به واکنش به هیجانات و افکار وسواسی بیشتر میکند . شرطی‌سازی از دیگر تکنیک‌های رفرمانی است که برای مان وسواس شستشو به کار می‌رود این روش فرد دارای وسواس یک کش به دست خود می‌بندد و وقتی می‌خواهد به سراغ شستشو برود کشیده شدن کش به خود یادآوری می‌کند که نید این کاررا کند . تکنیک‌های شناخت مانی برای مان وسواس شستشو بیشتر به تصحیح افکار بیمار می پردازد .


بیشتر بخوانید: اختلال وسواس چیست؟


موثرترین مان وسواس شستشو

موثرترین مان وسواس شستشو از بین روش‌هایی که کنون برای مان وسواس شستشو به کار برده شده مان های مبتنی برا آگاهی و کاهش اضطراب است . موثرترین روش روشی است که آن اضطراب ، افسردگی و افکار وسواس گونه آن کم شوند . مواردی که وسواس بسیار شدید شد از دارومانی هم کنار مشاوره استفاده می‌شود . اما چیزی که مورد اختلال وسواس شستشو دیده شده این است که اغلب موارد فرد مبتلا به وسواس مورد آلودگی های کوچکتر و کم اهمیت زودتر به نتیجه میرسد . اما موارد اضطراب آور تر زمان طولانی را به خود اختصاص میدهند . رفرمانی زمانی مؤثر است که تمرین های فردی برای شخص بیمار همراه شد . مان ید خود کنترلی همراه شود فرد بیمار موثرترین کسی است که می‌تواند به خودش برای غلبه بر این بیماری کمک کند .

مرحله نخست مان وسواس کودکان از طریق ACT

مان وسواس شستشو کودکان معمولا از طریق زی مانی اتفاق می افتد . مشاوره اختلال وسواس ابتدا ید والدین را نسبت به مراحل مان آگاه کند مراحل مان واکنش های ستی به رفر کودک نشان دهند . جلسات ابتدایی از والدین میخواهیم واکنش خود را نسبت به رفر وسواسی کودک بیان کنند . بعد به آنها کمک میکنیم واکنش های خود را اصلاح کنند . معمولا والدین برای اینکه کودک را از عملی ز دارند سر او داد میزنند و کودک را بیشتر دچار اضطراب میکنند . کودک راهی برای تخلیه اضطراب خود ندارد نتیجه رفرهای وسواس گونه خود را بیشتر تکرار میکند . موثرترین مان وسواس شستشو آگاهی نسبت به ذهن یا Mindfulness است . از والدین میخواهیم برابر رفر کودک واکنش نشان ندهند و کارهایی را برای ایجاد احساس ارزشمندی کودک و کاهش اضطراب انجام دهند .

چگونه کودک را برای مقابله وسواس آماده کنیم

مان وسواس شستشو کودکان و مشاوره روانشناسی کودک نشان داده است هر چه مراحل اولیه این اختلال تشخیص داده شود مدت زمان مان کوهتر خواهد بود . مان وسواس شستشو از نظر روانشناسی بعد از مرحله آگاهی والدین وارد فاز دوم یعنی مصاحبه کودک میشود . طی زی کودک از او میخواهیم هرچیزی را که دوست دارد و همینطور هرچه که عث ناراحتی او میشود را بیان کند . زمان گفتگو ید مشاوره خانواده گفتگو را به سمت نقطه هدف هدایت کند و عث آشنا شدن کودک ذهن و افکارش شود . کودک ید بفهمد افکارش چیزی جدا از خودش هستند بتواند آنها را کنترل کند . مان وسواس شستشو بخصوص کودکان مشاور سعی میکند کودک مبتلا به وسواس همراه شود قدم قدم افکارش را تحت کنترل بیاورد .

مرحله نهایی مان وسواس کودکان

مان وسواس شستشو کودکان بعد از آگاهی دادن و آشنا کردن کودک افکارش وارد مرحله اخر میشود . مشاور از کودک میخواهد رنگ های خاصی شروع به نقاشی کند اما حین نقاشی مشاور صحبت میکند و خلاف کار کودک از او خواست هایی دارد . کودک نید به حرف مشاور گوش کند و کاری که میخواهد را انجام دهد . بطور مثال کودک خت میکشد پس تنه خت را ید قهوه ای و برگها را سبز بکشد . وقتی کودک شروع به نقاشی میکند مشاور مدام تکرار میکند برگ را آبی بکش تنه را قرمز . کودک به مرور یاد میگیرد روی افکار خودش متمرکز شود بدون اینکه به واگویه های اضافی اهمیت بدهد . و به این صورت نسبت به افکاری که عث وسواس شستشو کودک میشود کنترل پیدا میکند .

سوالات متداول

علائم وسواس کودکان چیست؟

شستشوی مداوم دست ، بی قراری و شستشوی زیاد لوازم و اسب زی ، اکراه از دست زدن به لوازم عمومی و زی نکردن همسالان بخاطر اینکه ممکن است بیمار شود .

آیا مان قطعی برای وسواس وجود دارد ؟

بله مان وسواس امکان پذیر است ، اما معمولا افرادی که پیگیری زیادی برای مان میکنند شدت و فراوانی رفرهای وسواس گونه را کاهش میدهند.

از نظر روانشناسی مان مؤثر برای وسواس شستشو چیست ؟

مشاوره رفرمانی و شناخت مانی و موارد خیلی شدید دارومانی و انجام تمرین‌هایی که مشاور تعیین می‌کند به مان این بیماری بسیار کمک می‌کند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)

راه های مان وسواس شستشو چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۳۷:۲۵ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

مشاوره تلفنی وسواس

۵٫۰
۰۴

مشاوره تلفنی وسواس چق میتواند رفع اختلال وسواس به ما کمک کند ؟ مشاوره تلفنی وسواس به ما این امکان را میدهد که بدون خجالت و رورویی حرفمان را بزنیم . مزیت مشاوره تلفنی وسواس این است که برابر سوالهایی که مشاور از ما میپرسد نگران قضاوت نشیم . خیلی از ما برابر قضاوت دیگران عجز نشان میدهیم . ممکن است خیلی از واقعیات زندگیمان را مخفی کنیم . مشاوره تلفنی وسواس ما را گفتن واقعیتها یاری میکند . ما برای اینکه مداوا شویم نیاز داریم تمام واقعیتها را بی کم و کاست مانگرمان میان بگذاریم . مشاوره تلفنی وسواس به ما کمک میکند بدون وسواس فکری مانگرمان صحبت کنیم . حال ببینیم وسواس چیست ؟ آیا یک اختلال ذهنی است ؟ یا یک اختلال رفری ؟ آیا یک بیماری ژنتیکی است یا از طریق الگوی رفری انتقال می یابد ؟

مشاوره تلفنی وسواس

وسواس بطور کلی یک اختلال ذهنی و رفری است که به دو گونه بروز پیدا میکند . ۱- وسواس فکری ۲- وسواس عملی

وسواس فکری یک فکر و اندیشه مزاحم مدام ذهن بیمار را گیر میکند که این یک اختلال اظطرابی مزمن است . فرد وسواس برای رهایی از این فکر به تکانه های رفری خاصی روی می آورد . صورتیکه بخواهد این اندیشه را سرکوب نماید دچار اضطراب شدید خواهد شد . اختلال وسواس –اجری (او سی دی ) واقع چهارمین اختلال روانی است که منجر به حرکات وسواسی میشود . حرکات وسواسی شامل شستشوی بیش از اندازه ، شک داشتن روشن بودن گاز میشد . شک داشتن بهمراه داشتن پول یا کلید یا ولوازم ضروری ، اختلال شمردن پول و تکرار نیز از اختلالات رفری وسواس است . بطور کلی اختلالات رفری وسواسی ناشی از اختلال فکری میشد .

مشاوره وسواس تلفنی

مشاوره وسواس تلفنی به شما کمک میکند بیماری وسواس شما ریشه یابی شود . مشاوره وسواس تلفنی شما را راهکارهای مان وسواس آشنا میکند . مشاوره وسواس تلفنی به شما ره اثرات وسواس آگاهی میدهد . شما ممکن است دچار اختلال وسواس گونه شید مشاور وسواس تلفنی شما را این ممیز آشنا میکند . اگر شما دچار بیماری وسواس هستید مشاوره وسواس تلفنی به مان قطعی وسواس دست پیدا میکنید . راه های مان وسواس فکری هرچند ریشه ای هستند اما مان دارویی وسواس فکری نیز وجود دارد . اختلال وسواس فکری –عملی یا او سی دی را میتوانید تست وسواس فکری یابید .برای مداوای وسواس فکری و عملی هرگز به خود مانی نپردازید . چون شما هرچق بخواهید مقابل وسواس فکری مقاومت نشان دهید بر وسواس عملی خود خواهید افزود . روانشناسان معتقدند ریشه پیدایش وسواس عملی ، وسواس فکری است .

اولین قدم برای مان، پذیرش بیماری است . شما ید بپذیرید دچار یک اختلال شده اید بتوانید آنرا مان کنید البته نه خود مانی . همین که بدانید رفرهای کلیشه ای شما عث آسیب رسیدن به زندگین شده است شما را بر آن میدارد آن مرزه کنید . این بیماری را میتوان به مرداب تشبیه کرد که به تنهایی بیرون آمدن از آن میسر نیست . مانند کسی که مرداب فرو رفته اگر بخواهد دست و پا بزند و نگذارد کسی یاریش کند بیشتر غرق میشود . برای مان این بیماری حتما ید مانگر همراه شد . اولین قدم برای ارتط مانگر مشاوره روانشناسی است . شما اول ید برای روبرو شدن واقعیات که سخت هم نیست آماده شوید . نگرانی شما از وجود این بیماری وجودن عث عود بیماری خواهد شد . یک مشاور مجرب کمک خوبی برای شما است .

مرکز مشاوره وسواس تلفنی

مرکز مشاوره وسواس تلفنی کا مجرب و علمی شما را قدم به قدم پیش خواهد برد . مشاوره اختلالات مختلف رفری و فکری مرکز مشاوره وسواس تلفنی میسر است . شما به جای اینکه افکار منفی به روح و جسم خود آسیب برسانید یک مرکز مشاوره وسواس تلفنی میتوانید مشاوره وسواس انجام دهید . این مشاوره اختلال وسواس شما را از میزان بیمارین مطلع خواهد کرد . اما وسواس فکری چیست ؟ جواب این سوال را نیز میتوانید مرکز مشاوره وسواس تلفنی بیابید . ما نیز به اختصار به آن خواهیم پرداخت . اینکه وسواس چیست و انواع وسواس فکری کدام است . منشا دقیق پیدایش وسواس فکری هنوز مشخص نیست . برخی بروز اختلال وسواس را ژنیتیکی میدانند . هنوز ژن خاصی برای بروز این اختلال تعریف نشده . میتوان گفت رفر وسواسی والدین به فرزندان منتقل میشود البته نه صد صد .

اضطراب و استرس منشا بسیاری از اختلالات رفری است که او سی دی نیز از آن مبرا نیست . تنبیه بدنی کودک ، رفر پرخاشگرانه ، ایجاد استرس و تقویت بوها از مهمترین دلایل بروز وسواس فکری است . واداشتن کودکان به رعایت قوانین نظری هم بروز این اختلال سهیم است . مثلا نگذاریم کودک و یا جوان بچگی کند . یا آنها را وادار کنیم بسیار منظم و کنسرواتیسم عمل کنند . یا حواشی مذهبی آنها را بیش از حد تقویت کنیم و از همه مهمتر دوران ر داری زنان است . نوی ردارید ارامش داشته شد و دچار استرس نشود . تغذیه نوی ردار ید شامل چهار گروه غذایی شد جنین دچار اختلال جسمی و ذهنی نشود . این بخش منشا بوجود آمدن اختلال وسواس آشنا شدیم . اولین قدم برای مان آشنایی منشا آسیب و اختلال است .

مرکز مشاوره تلفنی وسواس

مرکز مشاوره تلفنی وسواس میتواند به شما اطلاعات بیشتری بدهد . دومین قدم برای مان آشنایی انواع این اختلال است . شما میتوانید تماس مرکز مشاوره تلفنی وسواس از میزان آسیب این اختلال وجودن مطلع شوید . مرکز مشاوره تلفنی وسواس طرح پرسشهایی شما را منشا پیدایش این عارضه آشنا خواهد کرد . توجه داشته شید هر شخص میزان ، منشا و نوع وسواس متفاوت است . راه مان بیماری وسواس دیگر بیمار فرق میکند حتی اگر رفر مشابهی داشته شند . از خود مانی مورد خود و یا دیگران خودداری کنید . ز هم کید میکنم وسواس عملی برای مقابله وسواس فکری و اضطراب ونی بوجود می آید . به یاد داشته شید هر گونه مقاومت عث تشدید آن میشود . لذا خود مانی عث بهبود نخواهد شدحتی ممکن است عث تقویت برخی تکانه دهای رفری شود .

قبل از اینکه به انواع وسواس بپردازیم لازم است به چند منشا ایجاد بیماری اشاره کنیم . تحقیقات پزشکی دیده شده کسانی که کمبود سروتنین دارند نیز به بیماری وسواس مبتلا میشوند . سروتونین هورمون ضد افسردگی نامیده میشود . به آن هورمون شادی نیز میگویند که بسیاری از اختلالات موثر است . برای اینکه سروتنین بیشتری بدن ترشح شود به تریپتوفان که یک نوع امینو اسید است نیاز داریم . غذاهایی مانند گوشت بدون چربی ، تخم مرغ ، لبنیات ، آجیل و دانه ها حاوی تریپتوفان هستند . البته ممکن است بدن شما این مواد را جذب نکند پس بهتر است به پزشک نیز مراجعه کنید . یکی دیگر از موارد بروز این اختلال احساس نا امنی خانوادگی و اجتماعی است . این احساس نا امنی عث بروز رفرهای وسواسی خواهد شد . شما همیشه نگران از دست دادن هستید .

مشاوره تلفنی وسواس آویژه

مشاوره تلفنی وسواس آویژه کای مجرب و متخصص آماده است شما را محیط واقعی زندگین آشتی بدهد . مشاوره تلفنی وسواس آویژه بدون پیش داوری مورد شما پا به پای شما قدم برخواهد داشت . مشاوره تلفنی وسواس آویژه این امکان را دارد که مرور گذشته هاین بیماری وسواس شما را ریشه یابی کند . این مرکز به شما مانگران و متخصصان مربوط را معرفی خواهد کرد شما را لبخند امید ببیند . لبخند شادی و از ته دل زمانی میسر است که ما احساس امنیت و آرامش کنیم . اطمینان به کارآمد بودن این مرکز میتوانید امید به خوب زیستن را خود افزایش دهید . شاید وجود وسواس وجود کسی اورا نسبت به مراکز علمی مشاوره ای هم بد گمان کند . اگر پیامدهای وسواس زندگی روزمره آشنا شویم بیشتر به مان فکر خواهیم کرد .

به انواع وسواس ها بپردازیم : وسواس یا او سی دی به دو نوع کلی فکری و عملی تقسیم میشود . وسواس عملی زاییده وسواس فکری است . وسواس ریشه اضطرابی دارد که برخی موارد عث بروز فوبیای اجتماعی میشود . این بیماران جمع کمتر ظاهر میشوند . نگران هستند همه به وجود این اختلال او پی ببرند . به همه شک میکنند . رفرهای تکراری دارند . برخی وسواس فکری به عارضه نظافتی و نظمی مبتلا هستند . نظافتی یعنی شستشوی بیش از حد و به تکرار . نظمی مثل به ردیف چیدن یا متقارن کردن اشیا ، بلو و غیره … نوع دیگر فرد وسواس بخشی از چهره یا بدن خود را زشت و معیوب میپندارد . او پیوسته به آن عضو نگاه میکند . اندیشه از بین بردن این عیب یا پوشاندن آن فکرش را مخدوش میکند ( وسواس بیخت انگاری ) .

ز هم مورد انواع وسواسها

انواع نا وسواس اختلال موکنی (تریکو تیلو مانیا) مشاهده میشود . فرد وسواس مدام و دور از چشم بقیه به کندن موهای قسمتهای مختلف بدنش میپردازد . جویدن ناخن نیز یکی دیگر از وسواسهاست فرد همیشه احساس میکند بخشی از ناخنش بلند و آزار دهنده است که الساعه ید کوه شود لذا ناخنهایش را میجود حتی بعضی اوقات تحمل ندارد تمام انرا به آرامی بجود و یک گوشه آنرا گرفته و از انگشت جدا میکند که منجر به خونی شدن آن میشود . یک نوع دیگر جویدن و یا کندن بخشی از پوست است او حس میکند بخشی از پوستش اضافی است و انرا ناخن یا دندان میکند . اینکار را آنق تکرار میکند که بخشی از پوست دچار زائده گوشتی میشود . حس بد داشتن نسبت به ساعت مچی ، گوشواره و حتی لس هم نوعی دیگر است .

انر کردن وسایل و ابزار که شاید سالها مورد استفاده قرار نمیگیرد نیز نوع دیگری از وسواس است . او فکر میکند اگر این وسایل نشند بخشی از زندگی ناقص است و برای اطمینان به انر کردن میپردازد . مورد دیگر شک کردن و احساس ناامنی شدید نسبت به اطرافیان است . بیمار حس میکند همه علیه او هستند یا قصد سو استفاده از او را دارند سو استفاده مالی ، جنسی و عاطفی . این بخش روابط عاطفی شدیدا تهدید میشوند . مورد شریک زندگی بصورت چک کردن رفر ، چک کردن روابط و چک کردن تلفنها بروز میکند . بطور کلی افکار نا خوشایندی او را آزار میدهد . ترس از اینکه شخص مرتکب قتل شود یا به کسی آسیب برساند . یا ترس از اینکه کسی به او آسیب برساند ذهنش را گیر میکند .

عوارض ناشی از وسواس

عوارض ناشی از وسواس بسیار زیاد است . برخی واضح و برخی پنهانتر هستند . اولین مزاحمت این بیماری اتلاف وقت است . بیمار تکانه های رفری زیادی که به صورت مکرر نیز بروز میدهد وقتش ه میشود . ایجاد مزاحمت برای افراد خانواده و جامعه . او ممکن است بقیه را موجوداتی کثیف تصور کند و از آنها بخواهد به وسایل خانه دست نزنند . یا مکرر از آنها بخواهد دستهایشان را بشورند و … اینگونه افراد چون ذهنشان گیر افکار و رفرهای کلیشه ای است از ذهنشان استفاده بهینه نمیکنند . آنها چون فکر میکنند همه جامعه آلوده به میکروب هستند معاشرت نمیکنند . آنها حوصله دیگران را ندارند چون نظم تکانه ای نها را بر هم میزنند . ااتنآنها را بر هم میزنند . آنها ممکن است نسبت به یک رنگ علاقه وافر نشان دهند. ممکن است از یک رنگ نفرت داشته شند .

راه ها و روش های مان

راه ها وروش های مان بر دو نوع دارویی و ریشه یابی روانشناسی تقسیم میشود که البته هردو روش لازم است . روش دارویی به اینصورت است که فرد پس از مشاوره واطمینان از بیماری به پزشک مراجعه میکند . روانپزشک پس از تشخیص نوع وسواس توجه به ضعف یا شدت برای بیمار دارو تجویز میکند . بیمار پس از مصرف دارو مان میشود . روش دیگر که به شناخت مانی یا ریشه یابی بیماری مشهور است توسط مشاوران آغاز میشود . بخش مشاوره تستهایی وجود دارد که بیمار آنها تست میشود . بعد نوبت ریشه یابی است . پس از طرح سوال توسط مشاوران و پاسخ بیمار علت بیماری حدی مشخص میشود . صورت لزوم بیمار به متخصص ارجاع داده میشود . اگر نیاز بیشتر به مشاوره داشته شد نیز به دفعات اینکار انجام خواهد شد .

راههای دیگر مان : شناخت مانی و رفر مانی است . قرار دادن بیمار محیطی که به ان وسواس دارد مثلا کسانی که به خیسی وسواس دارند . یک راه دیگر به زگی مطرح میشود . روانمانگر اجازه میدهد او به وفور تکانه هایش را انجام دهد بعد صدای خشن و عامرانه فرمان ایست میدهد . به امید داشتن روح و بدنی سالم آگاهی و مشاوره .

سوالات متداول

تعریف وسواس فکری و عملی چیست؟

وسواس فکری مجموعه ای از افکار، امیال یا تصورات عودکننده ای است که افراد به صورت مداوم و ناخواسته آنها را تجربه می کنند و این تصورات مزاحمت های زیادی را برای افراد به وجود می آورد.

ریشه وسواس های عملی چیست؟

وسواس های عملی مجموعه ای از رفرهایی است که به صورت مکرر فرد احساس می کند ید به اجر پاسخ به وسواس های فکری خود انجام دهد که البته این رفرهای تکراری بر طبق مقرراتی اجرا می شوند که فرد خود را مجبور و وادار به انجام دادن آنها می بیند و حس می کند ید آنها را قاطعیت اجرا کند.

اختلالات وسواس چیست؟

اختلالات وسواس شامل ۱-اختلال وسواس فکری و عملی یا OCD 2-اختلال بدشکلی بدن ۳-اختلال ذخیره کردن ۴-اختلال مو کنی ۵-اختلال پوست کنی ۶-اختلال وسواس فکری و عملی ناشی از مواد و دارو ۷-اختلال وسواس فکری و عملی ناشی از بیماری های جسمی می شود.

محتوای وسواس های فکری و عملی که افراد گیر آن هستند؛ چیست؟

ید بدانیم که محتوای وسواس های فکری و همچنین وسواس های عملی افراد مختلف، متفاوت است. این وجود افراد برخی محتواهای وسواس اشتراک دارند. از جمله نظافت مانند وسواس فکری آلودگی و وسواس عملی نظافت. وسواس تقارن مانند وسواس فکری تقارن و وسواس های عملی تکرار کردن، منظم کردن و مداوم شمردن. وسواس افکار ممنوعه یا به عرتی بوهای ذهن مانند وسواس های فکری پرخاشگری جنسی و مذهبی که میتواند حتی جنبه عملی نیز داشته شد.وسواس صدمه مانند ترس از صدمه زدن به خود و دیگران یا وسواس مبتلا بودن به بیماری و وسواس های عملی وارسی کردن.

ملاک های تشخیصی وسواس؟

۱-افکار و تصورات به صورت مداوم و عودکننده به فرد هجوم می آورند و کاملا ناخواسته هستند. این افکار ناراحت کننده و اضطراب آورند. ۲-فرد سعی می کند این افکار و تصورات را متوقف کند و آنها را نادیده بگیرد ۳-رفرهای عملی وسواسی، تکراری و برطبق مقراراتی که فرد خود را وادار به انجام آنها می بیند؛ انجام می شود ۴-هدف رفرهای تکراری یا کاهش دادن اضطراب است ۵-رفرهای وسواسی عملی بسیار وقت گیر هستند؛ همچنین ناراحتی و اختلال قابل ملاحظه ای عملکرد تحصیلی، شغلی و دیگر زمینه های عملکرد افراد به وجود می آورد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Counseling Online

نویسنده: زهره حبیبی نوده

مشاوره تلفنی وسواس

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۱:۵۲ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

تست وسواس فکری

۵٫۰
۰۱

تست وسواس فکری از نظر مشاوره روانشناسی میتواند حدودی میزان وسواس را تشخیص دهد . وسواس به مجموعه افکار و اعمالی گفته میشود که انجام دادن آنها به صورت مداوم مانع انجام کار های روزمره زندگی شود . از طریق تست وسواس فکری، مشاور مان وسواس متوجه میشود وسواس شما وجود دارد یا خیر . همچنین متوجه میشود نوع وسواس شما عملی است یا فکری . تست وسواس ییل براون میتواند شما را راهنمایی کند آیا آنچه عث صلب آرامش شما شده وسواس است یا یک عادت ناست . تست وسواس میتواند افکار ممنوعه یا رفرهای اجری خسته کننده شما را بررسی کند و شما را متوجه آنچه که آزارن میدهد کند . انجام این تست میتوانید متوجه شوید آنچه که شما را ناراحت کرده فقط وارسی ها و نگرانی های بی مورد بوده است .


بیشتر بخوانید: علت وسواس فکری چیست؟


تست وسواس فکری و عملی

تست وسواس فکری و عملی میتواند مشخص کند که مشاوره خانواده برای روند مان از چه راه کاری استفاده کند . وسواس فکری عث میشود به هیچ چیز حتی خودن اعتماد نکنید . به همه چیز به دیده تردید نگاه میکنید زیرا نمیدانید کاری را انجام داده اید یا نه . تست وسواس فکری به روند مان وسواس کمک میکند که میزان پیشرفت و اثر گذاری وسواس فرد چق است . تست وسواس فکری و عملی اغلب سوالهایی مثل این مواجهیم . مثلا ترجیح میدهید از تلفن عمومی استفاده نکنید چون ممکن است میکروب داشته شد . یا اینکه زمان خروج از خانه رها و رها شیر آب یا گاز را چک میکنید آنق که به کارهاین دیر میرسید . جواب دادن ست و مشخص کردن میزان این پاسخ ها به مشاوره کمک میکند میزان وسواس را مشخص کند .


بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی وسواس


تست وسواس فکری کودکان

تست وسواس فکری کودکان کمی دشوارتر نسبت به بزرگسالان است . مشاوره روانشناسی کودکان به این نکات توجه میکند که آیا کودک بیش از حد نسبت به زمان و وقت حساس است یا نه . کودکان توانایی پاسخ به برخی سوالات وجود ندارد . نتیجه مشاوره وسواس سعی میکند از طریق مشاهده اطلاعاتی را کسب کند . اگر کودک انجام کارهایش احساس گناه میکند و مدام مضطرب است . یا اگر انجام کوچکترین کار تردید دارد و مدام نظر همه را میپرسد . این علائم میتواند زنگ هشدار وسواس شد . دوره نوجوانی مشاور میتواند براحتی تست وسواس فکری را از نوجوان بگیرد . البته معمولا دوره نوجوانی فرد توانایی پاسخگویی به تست وسواس فکری و عملی را دارد . اما پیش از آن و دوره کودکی مشاور از طریق نقاشی و تفسیر آن میتواند اطلاعاتی بدست آورد .


بیشتر بخوانید: اختلال وسواس چیست؟


تست وسواس فکری اجری

تست وسواس فکری اجری مواردی کاربرد دارد که فرد برای حفظ آرامش مجبورمیشود ساعت های زیادی وقت صرف انجام کارهای تکراری کند . این افراد که امروزه ثابت شده ممکن است بصورت ارثی وسواس را داشته شند . نواحی از مغز که مربوط به قضاوت و برنامه ریزی است اختلالی وجود دارد . تست وسواس فکری و عملی افرادی که ناگهانی تغییرات زیادی وضعیت زندگیشان رخ داده و بعد از آن دچار وسواس شده اند بسیار کاربرد دارد . مرگ والدین یا مشکلات مربوط به مسه و اثرات آن بر وسواس بچه ها را از طریق تست وسواس فکری کودکان میشود سنجید . مشاوره خانواده میتواند قبل از ازدواج بکارگیری تست وسواس فکری از سلامت روان زوجین آگاهی یابد . پژوهش ها ثابت کرده مردان و زنان هر دو به یک اندازه دچار اختلال وسواس میشوند .

انواع تست وسواس فکری

انواع تست وسواس فکری شامل تست های غرلگری ocd است .که کمک میکند بینید آیا علائمی برای این اختلال شما وجود دارد یا خیر . اما برای ارزیابی دقیق و حل ریشه ای این اختلال بهتر است به مشاوره وسواس مراجعه کنیم . مثلا تست وسواس فکری اجری به سوالاتی پرداخته میشود که مشاوره روانشناسی بفهمد میزان افکاری که شما را وادار به انجام اعمال اجری میکند چق است . تست های وسواس فکری سوالاتی میشود که مشخص میکند چق به احساساتن اهمیت میدهید . تست وسواس فکری کودکان سوالات بیشتر زمینه میزان امنیت خاطر کودکان است . حتی مشاوران این تست ها اثرچگونگی آموزش آداب دستشویی کودکان و ثیرش بر وسواس کودک را نظر میگیرند . یا تست وسواس افرادی که دچار وسواس شستشو هستند نشان داده آن ها والدینی کنترل گر داشته اند .

تست وسواس فکری

۱- چق به احساساتن اهمیت می دهید؟

من همیشه به احساساتم اهمیت می دهم (۱۰ امتیاز)

من زیاد به احساساتم اهمیت می دهم (۸ امتیاز)

گاهی اوقات به احساساتم اهمیت می دهم (۵ امتیاز)

برایم سخت است که احساساتم کنار بیایم (۴ امتیاز)

من احساساتم روبرو نیستم (۰ امتیاز)

۲-آیا شما آرام کردن خودن (کاری که از ون احساس امنیت کنید) مشکل دارید؟

بله برایم بسیار دشوار است که احساس امنیت کنم (۱۰ امتیاز)

بله اغلب برایم سخت است که احساس امنیت کنم (۸ امتیاز)

بله گاهی اوقات به سختی می توانم احساس امنیت کنم (۵ امتیاز)

بله اما نه اغلب (۴ امتیاز)

نه من می توانم هر زمان احساس امنیت کنم (۰ امتیاز)

۳-آیا ترجیح می دهید که اشیا دقیق دسته بندی و مرتب شوند و اگر اینطور نشد آیا احساس نا امنی می کنید؟

بله من ید اشیا (حداقل اشیای خاص) را دقیق مرتب و دسته بندی کنم و یا احساس ناامنی و عدم کنترل داشته شم (۱۰ امتیاز)

بله من دوست دارم اشیا را دقیق دسته بندی و مرتب کنم (۸ امتیاز)

بله وقتی اشیا به دقت مرتب می شوند آنها را دوست دارم، اما می توانم آنها کنار بیایم حتی اگر مرتب نشند (۵ امتیاز)

بله ترجیح می دهم، اما زیاد مهم نیست (۳ امتیاز)

نه مهم نیست (۰ امتیاز)

۴-آیا شما زمان زیادی برای کنترل نگرانی های خود سپری می کنید؟

بله حقیقت من نمی توانم. نگرانی اغلب مثل یک قطار حال حرکت به نظر می رسد (۱۰ امتیاز)

بله حالی که من اغلب دچار مشکل هستم، می توانم آن را کنترل کنم وقتی که ذهنم به آن می اندیشم (۷ امتیاز)

بله اما هر وقت که بخواهم می توانم به آن ها پایان دهم (۵ امتیازنه هر زمان که بخواهم می توانم نگرانی هایم را متوقف کنم (۳ امتیاز)

نه نگران نیستم (۰ امتیاز)

۵- آیا شما اعتقاد دارید که افکار شما می تواند سرنوشت دیگران یا جهان را تحت ثیر قرار دهد؟

بله کاملا (۱۰ امتیاز)

بله به میزان زیادی (۸ امتیاز)

بله اما حدودی (۵ امتیاز)

بله اما نه خیلی زیاد (۳ امتیاز)

نه به هیچ وجه (۰ امتیاز)

۶- آیا شما مورد آسیب رسیدن به خود و یا عزیزانن نگران هستید؟

بله همیشه (۱۰ امتیاز)

بله بیشتر اوقات (۸ امتیاز)

بله گاهی اوقات (۵ امتیاز)

بله اما خیلی کم (۳ امتیاز)

نه اصلا (۰ امتیاز)

۷- آیا احساس می کنید مجبور هستید کارها یا رفرهای خاصی را مرت انجام دهید؟

بله احساس می کنم اگر کارها را ست یا به اندازه کافی انجام دهم می توانم خودم و دیگران را محافظت کنم. این چیزی است که من انجام می دهم (۱۰ امتیاز)

بله بسیاری از کارهایی که من آنها را به اندازه کافی انجام می دهم عث می شود احساس خوبی پیدا کنم (۸ امتیاز)

بله گاهی اوقات احساس می کنم زمانی که کارهایی را به اندازه کافی انجام می دهم بهتر است (۵ امتیاز)

بله اما نه همیشه (۳ امتیاز)

نه هرگز (۰ امتیاز)

۸- هنگامی که احساس تنش و یا اضطراب می کنید، آیا می توانید خود را مرتب کنید و یا به چیزهای زیادی دست بزنید؟

بله همیشه (۱۰ امتیاز)

بله خیلی وقت ها (۸ امتیاز)

بله گاهی اوقات (۵ امتیاز)

بله اما نه اغلب (۳ امتیاز)

نه نمی توانم (۰ امتیاز)

۹-آیا شما افکاری دارید که رها و رها شما را نگران کرده اند؟

بله همیشه (۱۰ امتیاز)

بله اکثر اوقات (۸ امتیاز)

بله گاهی اوقات (۵ امتیاز)

بله اما نه همیشه (۳ امتیاز)

نه ندارم (۰ امتیاز)

۱۰- آیا افکار ناخواسته ای دارید و زمان زیادی را برای از بین بردن یا نادیده گرفتن آنها سپری می کنید؟

بله به نظر می رسد غیر ممکن است که از دست آن ها خلاص شوم یا آن ها را نادیده بگیرم (۱۰ امتیاز)

بله برای من دشوار است که آنها را از بین ببرم یا آنها را نادیده بگیرم (۸ امتیاز)

بله اما من می توانم بسیاری از آنها را رها کنم یا نادیده بگیرم (۵ امتیاز)

بله اما نه اغلب و من هیچ مشکلی از بین بردن یا نادیده گرفتن آنها ندارم (۳ امتیاز)

نه من چنین افکاری ندارم (۰ امتیاز)

نتیجه گیری آزمون

اگر جمع امتیاز شما زیر ۳۵ شد دچار اختلال وسواس نیستید

اگر امتیاز شما بین ۳۵ ۶۵ شد وسواس خفیف دارید

اگر امتیاز شما لاتر از ۶۵ است حتما به مشاوره اختلال وسواس مراجعه کنید بصورت حرفه ای تحت مان قرار بگیربد .

سوالات متداول

آیا تست وسواس به مان آن کمک میکند ؟

تست وسواس میتواند مشخص کننده نوع و میزان وسواس افراد شد و بیشتر اطلاعات کلی مورد فرد به مشاوره روانشناسی بدهد .

آیا تست های آنلاین وسواس قابل اعتماد هستند ؟

انواع تست وسواس فکری میتواند از جهت تشخیص حدودی قابل اعتماد شند اما ملاک تشخیص قطعی نمیشد و فقط از طریق مراجعه به مشاوره اختلال وسواس میتوان صحت اختلال را مشخص کرد .

از کجا بدانیم مبتلا به وسواس فکری هستیم ؟

اگر انجام امور روزمره دچار مشکل شده ایم و کارها را بدون اطمینان و نگرانی مدام انجام میدهیم و واگویه های ذهنی زیادی داریم ممکن است دچار اختلال وسواس فکری شده شیم .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: ۳ Minute Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Test

تست وسواس فکری

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۶:۲۵ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

علت لجبازی کودک ۷ ساله چیست ؟

۵٫۰
۰۱

لجزی کودک ۷ ساله رفری هست که کودک طی آن از قبول یا پذیرش خواسته بزرگترهای خود امتناع میکند . لجزی کردن از نظر مشاوران تربیت کودک یعنی اصرار و پافشاری کودک بر خواست هایش بدون اینکه به نظر والدینش اهمیت بدهد . این رفر کودکان کاملا عادی محسوب میشود زیرا جز مراحل رشدی کودک به حساب می آید . به طور معمول کودک به دنل چیزی است که توجهش به آن جلب میشود و خواست و سلیقه دیگران جذابیتی برایش ندارد . روانشناسی کودک نشان میدهد زمانی که کودک برابر خواسته هایش مقاومت والدین را میبیند کی از علت مخالفت ندارد . پ و ما این موارد شروع به امرونهی میکنند و کودک شروع به انجام رفرهایی مثل گریه کردن ، جیغ کشیدن و حتی برخوردهای فیزیکی میکند . این تعارض رفری عث شکل گیری لجزی کودک ۷ ساله میشود .

علت لجزی کودک ۷ ساله

علت لجزی کودک ۷ ساله میتواند به دلیل ورود به محیط آموزشی جدید شد . مشاوره کودک بیان میکند لجزی کودکان این سن بخاطر اضطراب ناشی از ورود به دنیای جدید است . کودکی که آن روز از قاعده خاصی پیروی نمیکرده حالا مجبور است لس مشخصی بپوشد . کودک ید سر ساعت مشخصی بخوابد و بیدار شود یا کلاس آرام روی صندلی بنشیند . حتی اجازه ندارد بدون اجازه خوراکی بخورد یا به دستشویی برود این دلایل همه از عوامل بروز تنش کودکان است . کودک نمیتواند بطور مشخص بیان کند چه چیزی او را ناراحت میکند نتیجه شروع به لجزی میکند . لجزی کودک ۷ ساله میتواند به دلیل دوری از ما و اضطراب جدایی شد . مشاوره اختلال کودک بیان میکند ندادن فرصت کافی برای پذیرش و عدم همدلی ما کودک میتواند لجزی را تشدید کند .

برخورد لجزی کودک ۷ ساله

برخورد لجزی کودک ۷ ساله از نظر مشاوره اختلال کودکان فقط آموزش تکنیک های فرزند پروری به والدین آغاز میشود . لجزی کودک ۷ ساله بخشی از مراحل رشدی کودک به حساب می آید اگر برخورد ستی این مرحله صورت گیرد به سرعت کودک از این دوره میگذرد . برای شروع بهتر است از بحث کودک لجز اجتناب کنید . علت لجزی کودک ۷ ساله را بیابید. گاهی بچه ها فقط برای دیده شدن توسط والدین چنین رفرهایی را نشان میدهند . مشاوره کودک بیان میکند اگر کودک لجزی دارید که بیرون از خانه شروع به گریه و بهانه گیری میکند . قبل از بیرون رفتن به طور واضح به او بگویید کجا میروید و او بیرون میتواند چه چیزهایی بخرد . یا از خود کودک بپرسید چه چیزی لازم دارد و همان را برایش تهیه کنید .

علائم لجزی کودک ۷ ساله

علائم لجزی کودک ۷ ساله سرسختی و عدم توجه به حرف بزرگتر را میتوان نام برد . بعضی کودکان بصورت ذاتی لجز هستند و همیشه همه چیز مخافت میکنند . علت لجزی کودک ۷ ساله میتواند بصورت موقعیتی هم شد یعنی کودک علائم لجزی را بخاطر تنش های محیطی بروز میدهد . مشاوره تربیت کودک بیان میکند کودکان لجز زونج و کم طاقت هستند و خیلی زود عصنی میشوند . کودکان لجز ممکن است بصورت عمدی دیگران را ناراحت کنند و خود را خیلی سرزنش کنند . لجزی کودک میتواند رفر کینه توزانه همراه شد والدین ید به دفعات تکرار این علائم توجه کنند . علائم لجزی کودک ۷ ساله بیش فعالی شبیه هم هستند و البته نسبت به هم همپوشانی دارند . کودکان لجز هم ممکن است علائم بی توجهی و عدم تمرکز را از خود نشان دهند .

راه مان لجزی کودک ۷ ساله

راه مان لجزی کودک ۷ ساله توجه به سن و شدت لجزی متفاوت است . برای کودکان مسه ای ابتدا علت لجزی کودک ۷ ساله را مشخص میکنیم . اگر علت لجزی کودک عوامل محیطی شد سعی میکنیم شرایط محیطی را تغییر دهیم . مشاوره کودک از والدین میخواهد لیستی از خواسته های خود را روی کاغذ بنویسند . مثلا والدین بطور واضح بنویسند میخواهم کودکم هر شب مسواک بزند یا هر ر به خانه مابزرگ میرود به آنها سلام کند . مانگر از والدین میخواهد هم همانگ شند و همچنین زه زمانی مناسبی را برای تغییرات رفری کودک نظر بگیرند . مشاور از والدین میخواهد رفرهای کودک را این زه زمانی الویت بندی و امتیاز دهی کنند . نهایت کودک را از لیست و جوایزی که صورت تغییر رفر بدست می آورد آگاه میکنیم .

کارهایی که والدین برابر لجزی ید انجام دهند

برخورد لجزی کودک ۷ ساله کنار راهنمایی مشاوره اختلال کودک میتواند به آرامی صورت گیرد . گاهی والدین میخواهند کودک کار خوب را بدون لجزی انجام دهد مثلا لس هایش را روی رخت آویز آویزان کند یا هر شب مسواک بزند. گاهی انتظار دارند کار بدی که لجزی انجام میدهد کم بشود مثلا خواهرش را کتک نزند یا وسایلش را پرت نکند . برخورد لجزی کودک ۷ساله احتیاج به صبوری دارد زیرا تغییر رفر کودک کار زمان بری است . از والدین میخواهیم جایزه ای برای انجام رفر ست نظر بگیرند . مثلا به کودک بگویند قل هر کار خوب یک سره میگیری وقتی تعداد سره ها به ده عدد رسید جایزه اصلی را یافت میکنی . جایزه اصلی نید خیلی خاص شد اما ید مناسب سلیقه و علاقه کودک تهیه شود .

قوانینی که مان لجزی ید رعایت کرد

لجزی کودک ۷ ساله دختر و پسر شدت متفاوتی دارد پسران ۷ ساله لجزی بیشتری میکنند . اما والدین برخورد هر کودک نکاتی را ید رعایت کنند . والدین نید انتظار داشته شند کودک طی مدت کوهی تمام رفرهای بد خودش را ترک کند . روانشناسی کودک هفت ساله نشان داده کودک فقط میتواند طی ماه یک یا دو رفر بد را کم کند یا کار خوب را بیشتر انجام دهد . والدین برابر پرب وسیله کودک لجز نید به هیچ وجه تنبیه نظر بگیرند . اگر شیوه جایزه دادن و تشویق کودک اثر نکرد والدین ید فقط از شیوه محروم کردن یا منزوی سازی استفاده کنند . یعنی مناسب سن کودک از کودک بخواهند مثلا برای ۷ دقیقه بدون حرکت روی صندلی بنشیند و اصلا اجازه ندارند تنبیه سختی برای کودک داشته شند .

نکات کلیدی برخورد لجزی

راه مان لجزی کودک ۷ ساله ابراز عشق و محبت والدین نسبت به کودک است . کودکی که محیت والدین خود را داشته شد نمیتواند زیاد بهانه گیری کند . ممکن است کودک بر اثر تشنگی ، خستگی و کم خوابی دچار لجزی موقعیتی شود . کودکی که جیغ میزند و وسیله پرب میکند فقط یک پیام دارد و آن این است که من احتیاج به دیده شدن دارم . لجزی کودک ۷ ساله به دلیل بزرگ تر شدن چند ترفند ساده میتواند براحتی تمام شود . کودکان ۷ ساله شاید معنی دختر خوب یا پسر خوب را نفهمند . اما اگر والدین واضح آنها گفتگو کنند و حتی موقعیت مناسب مورد کاری که کودک انجام داده صحبت کنند کودک این سن دیگر آن رفر را تکرار نمیکند .

سوالات متداول

آیا کودک ۷ ساله بیشتر لجزی میکند ؟

خیر ، کودک ۷ ساله به سنی رسیده که اگر والدین بطور واضح برایش توضیح بدهند حرف های آنها را ک میکند و اگر والدین به اندازه کافی برای کودک وقت بگذارند اصلا کودک به لجزی ادامه نمیدهد .

چه چیزی کودکان ۷ ساله را بیشتر عصنی میکند ؟

بی توجهی والدین به خواسته های کودک و گذاشتن قوانین خشک و کنترل بیش از حد و عدم توجه به علاقه های کودک توسط والدین عث میشود کودک بیشتر عصنی شود .

بهترین راه برخورد لجزی سن ۷ سالگی چیست ؟

حفظ آرامش و بی تفاوتی نسبت به کارهای کودک لجز و همچنین برطرف کردن عواملی مثل گرسنگی ، تشنگی و هر آنچه که کودک ممکن است بخاطر آن بهانه بگیرد بهترین را برخورد لجزی است .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: The Highly Sensitive (and Stubborn) Child

علت لجزی کودک ۷ ساله چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۸:۰۲ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

عوامل ایجاد اختلال استرس پس از سانحه چیست؟

۵٫۰
۰۱

اختلال استرس پس از سانحه (Posttraumatic Stress Disorder)، یا همان PTSD، پاسخ­های توأم استرس مواجه حوادث دناک و تهدید کننده زندگی میشد. توضیح حوادث ناخوشایند و زمینه­ ساز اختلال استرس پس از سانحه تفاوت­ هایی بین افراد دیده می­شود؛ بعرتی رویدادهایی که برای شخصی ناگوار و منفی تعبیر می­شوند، ممکن است برای شخص دیگری خنثی و قابل تحمل ­تر نظر گرفته شوند. به­ طور کلی اتفاقات تروماتیک را به بلایای طبیعی(زلزله، سیل،آتش­سوزی، طوفان و…) و حوادث غیرطبیعی(تجاوزجنسی، ورشکستگی مالی و…)، تقسیم می­شوند. آنچه این حوادث از آن جهت که برای بقا و سلامتی فرد، اعضای خانواده و بستگان نزدیک، خطری جدی و تهدیدآمیز محسوب می­شوند هم مشترک هستند و از طرفی به این نتیجه می­رسند تروما فاجعه­ای است که ید ازآن­ها اجتناب کرد و تمامی خاطرات مرتبط آن­ دفن و به فراموشی سپرده شوند.

بر اساس تحقیقات محققین و متخصصین فعال حوزه مشاوره خانواده ، ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه هر دوره سنی ممکن است روی دهد، منتهی بین افراد مبتلا به اختلال استرس ­پس ­از ­سانحه از نظر زمان بروز علائم و شدت مشکل تفاوت­های فاحشی وجود دارد. از جمله عوامل آشکارکننده فوری نشانه­ های PTSD، می­توان به فقدان مهارت های زندگی و سابقه ابتلا به اختلال شخصیت روانپزشکی افراد می­توان اشاره کرد. برخی افراد بلافاصله پس از تجربه حادثه ناخوشایند تغییراتی را فکر و رفرشان بروز می­دهند، این حالی است که افرادی تجربه مشابه ممکن است زمانی طولانی بروز نشانه ­ها سپری شود. ادامه مقاله، انواع علائم اختلالPTSD را به تفصیل شرح داده ­ایم. اینکه چه افرادی معرض ابتلا به اختلال PTSD قرار دارند، از دیدگاه­های مختلفی بررسی شده اند، که ما آن­ها را ۲ عامل کلی آورده ایم.

عوامل ایجاد اختلال استرس پس از سانحه

عوامل اختلال استرس پس از سانحه بسیار پیچیده و متنوع است اینجا سعی کردیم به برخی از آنها اشاره کنیم:

 • عوامل رفری: رویکرد رفرگرایی کید بر اصول یادگیری، مشکل افراد مبتلا به اختلال PTSDرا توجیه می­کند. طبق مفروضات این نظریه، فرد پس از تجربه مستقیم رویداد ناگوار، به یک رابطه علت و معلولی ساختگی و جعلی بین محرک­های ونی و بیرونی ایجاد کننده حادثه اقدام می کند. منظور ما از محرک­های ونی؛ یعنی: افکار، خاطرات مرتبط تروماست. پیشایندهای بیرونی هم به تمامی عوامل محیطی گیر تولید حادثه بد، مانند: صدا، بو و تصاویرتداعی کننده اتفاق بد اشاره دارد. بنابراین هرگاه یکی از محرک­های لا ظاهر شود، بلافاصله خاطره و تصویر رویداد ناراحت­کننده فرد بروز می­کند و فرد را ملتهب و مضطرب می­سازد، که فرد را جست و جوی راهی جهت کاهش تنش و پریشانی ناشی از یادآوری رویداد آسیب زا وادار می­کند. فرار و اجتناب، سریع ترین راهکارهایی هستند که هم چون ناجی و فریاسی به فریاد فرد می­رسند. علیرغم تسکین موقتی راه­حل های فوق، بلند مدت نتیجه­ای جز غرق شدن بیشتر مشکلات، تداوم اضطراب و ناراحتی و عدم یادگیری اینکه ورهای­ او به اندازه­ای که تصور می­کند فاجعه نبوده است.
 • عوامل شناختی:

  اختلال PTSD، تحریف و تغییر ورهای بنیادین از مشکلات اساسی است که برای فرد ایجاد می­شود. به نحوی که فرد دنیایی از افکار منفی چون: “من نمی­توانم این شرایط مقابله کنم”، “این بدترین چیزی بود که تمام عمرم تجربه خواهم کرد”، “دنیا قابل اعتماد نیست، و برخلاف تصورم پر از خطراتی است که هر لحظه ممکن است من و خانواده­ام را از پای بیاورند”، مواجه می­شود. علت ایجاد افکار غیر منطقی تعبیر و تفسیری است که فرد نسبت به حادثه ناگوار پیدا می کند. مادامی که فرد رویداد را ناخوشایند و فاجعه می پندارد، افکار منفی و ناتوان کننده وجود خواهند داشت که مانع از کسب بینش فرد نسبت به واقعیت حادثه و توانایی­های مقابله­ای سازگار می­شود.

علائم اختلال استرس پس از سانحه

علائم اختلال استرس پس از سانحه، طبق آخرین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(dsm-5)، بدین صورت بیان شده است:

 • بروز حادثه آسیب زا برای خود فرد یا تجربه غیر مستقیم آن از طریق ایجاد تروما برای اعضای خانواده و اطرافیان نزدیک، اولین و مهم ترین علائماختلال استرس پس از سانحه زمینه تشخیص و مان اختلال است.
 • رویدادهای ناگوار ید ماهیت تهدیدکننده­ای و مرگری برای سلامتی و بقا داشته شد.
 • بروز واکنش­های بدنی، شناختی، هیجانی ناخوشایند(خشم، بیقراری،گوش به زنگی افراطی، مشکل تمرکز) زمان تجربه مجدد حادثه ناگوار.
 • متوسل شدن به راهکارهای غیرسازگار(اجتناب و فرار از موقعیت­ها و پیشایندهای ایجاد کننده خاطرات مربوط به اتفاق ناخوشایند)، از اختلال استرس پس از سانحه می­شد.

تعریف اختلال استرس پس از سانحه

تعریف اختلال استرس پس از سانحه، واکنش افراطی و غیر معمول فرد به حوادث آسیب زا و خطرناک بیان شده است.

ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه

ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه به عوامل و فاکتورهای خطرناکی اشاره دارد که فرد را مواجه حوادث ناخوشایند و آسیب زا، ناتوان و شکننده ر می­آورد. ویژگی های افراد معرض خطر ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه ۲ گروه فردی و محیطی طبقه بندی میشوند.

بعد فردی: ویژگی­های شخصیتی چون ترسو و خجالتی بودن، فقدان اعتمادبه ­نفس، عزت­نفس مخدوش و ضعیف، هوش پائین، سن کم، مجرد بودن مطرح می­شد. شیوه فرزندپروری نامناسب والدین، سبک دلبستگی ناایمن(ریشه روابط اولیه کودک ما دارد)، سابقه بیماری­های جسمی و روانی بین اعضای خانواده، ترک تحصیل و افت تحصیلی، بیکاری و سوء مصرف مواد از جمله عوامل محیطی خطرساز حائز اهمیت می­شد. جنسیت، فاکتور مهم دیگری است که تحقیقات از نسبت ۲ به ۱ زنان به مردان میزان ابتلا بهاختلال استرس پس از سانحه خبر می­دهند.


بیشتر بخوانید: بهترین مشاوره تلفنی استرس و اضطراب


نشانه­ های اختلال استرس پس از سانحه

نشانه ­های اختلال استرس پس از سانحه چهار سطح فیزیولوژیکی، هیجانی، رفری و شناختی عنوان می­شود. هر یک از زمینه­های فوق فرد دستخوش تغییراتی می­شود. این بخش به اختصار به توضیح نشانه­ های اختلال استرس پس از سانحه می­پردازیم.

 • فیزیولوژیک: مشکلات گوارشی، خشکی دهان و تعریق، لرزش، تپش قلب، سرد و سرگیجه، بیخوابی.
 • هیجانی: خشم، بیقراری، گوش به زنگی مفرط.
 • شناختی: تولید افکار منفی حول رویداد تروما و توانایی­های خود، نگرش منفی به دنیا، مشکل تمرکز.
 • رفری: اجتناب از خاطرات و فعالیت­های تداعی کننده حادثه ناگوار، روی برگردانی از عوامل تداعی­ کننده تروما.

مشکلات اختلال استرس پس از سانحه

مشکلات اختلال استرس پس از سانحه، طیفی از بیماری­های جسمانی، روانپزشکی، افت عملکردهای شغلی، تحصیلی، روابط بین فردی را بر می­گیرد. افسردگی، اختلالات اضطرابی به ویژه اختلال اضطراب فراگیر، فوبیا، اضطراب اجتماعی، ناتوانی عملکرد جنسی، سوءمصرف­مواد و الکلسیم، افت تحصیلی، بیخوابی از مشکلات اختلال استرس پس از سانحه بعد روانی و اجتماعی می­شد.

مان اختلال استرس­ پس ­از­سانحه

مان اختلال استرس پس از سانحه، توجه به اهمیت اختلال PTSD، طیفی از انواع مان­ها نظر گرفته می­شود. از مان­های شناختی- رفری گرفته مداخلات دارویی و روان­ مانی­های حمایتی و بینش گرا.

کمک و مان افراد مبتلا به ااختلال استرس پس از سانحه، تشخیص به موقع و زودهنگام مشکل و مداوای سریع و موثر نکته مهمی است. مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه جمعی از روانشناسان و مشاورین متخصص و حرفه­ای آماده همکاری و ارائه خدمات لازم و کاربردی به شما می­شد.

این بخش به توضیح رویکردهای مانی مهم و کاربردی اختلال PTSD می­پردازیم.

 • مان شناختی- رفری: کید این رویکرد بر اصلاح و تغییر ورهای ناکارآمد و غیر منطقی است که خصوص تروما فرد شکل گرفته است. تکنیک گرا و مشارکتی بودن این روش مانی از نقاط قوت آن محسوب می­شود. مانگر جلسات مان پا به پای بیمار تجربه مجدد حادثه و شناسایی افکار منفی مربوطه پیش می­رود، سپس چالش و زیر سوال بردن افکار ناسازگار، بیمار را اصلاح و جایگزینی افکار مثبت خود همراه می­کند.
 • حساسیت زدایی منظم حرکات چشم:

  مانگر آموزش مراجعه به حرکات سریع چشم به چپ و راست او را تشویق می­کند خاطراتی کوه از تروما را ذهن خود تصور کند و آن­ها را حضور مانگر مجدد تجربه نماید. این تکنیک، از میزان ر هیجانی تجربیات ابتدایی کاسته می­شود و بیمار می­تواند برخورد منطقی­تری داشته شد.

 • آرام سازی عضلانی پیشرونده(ریلکسیشن): این فن مشهور و مناسب، افرادی که گیر تنش و اضطراب هستند یاد می­گیرند که چطور شرایط اضطراری و پر از تنش خود را آرام کنند.
 • حساسیت زدایی منظم: تکنیک بسیار کاربردی مشکلات اضطرابی و فوبیاهاست. اولین قدم این روش، تهیه سلسله مراتبی از مراحل اضطراب و اولویت بندی آن­ها بر اساس میزان اضطراب تولید کننده بیمارمی­شد؛ سپس بیمار و مانگر از پایینترین سطح لیست شروع به رویارویی و مواجه تیجی موقعیت مولد اضطراب می­کند، این کار جایی ادامه می­یابد که مراجعه تمام موارد لیست را حضور مانگر و هم چنین خارج از مان به طور مستقل تمرین و اضطراب زدایی کند.
 • خودگویی ­های مثبت علیه استرس: به بیماریاد داده می­شود مواقع اضطرابی استفاده از کلام و جملات مثبت هم چون: “آرام ش”، “تو می­توانی”، خود را آرام نماید. این تکنیک علاوه بر کاهش تنش، به ارتقای حس مثبت فرد به خود و توانمندی­هایش نیز کمک می­شود.

سوالات متداول

آیا اختلال استرس پس از سانحه مختص بزرگسالان است؟

خیر، کودکان نیز معرض اختلال استرس پس از سانحه قرار می­گیرند. تجاوز جنسی، سوء استفاده جسمی و رفری، طلاق و جدایی والدین از جمله رویدادهای مهم و تهدیدآمیز دوران کودکی، قلمداد می­شوند.

تشخیص اختلال استرس پس از سانحه چه زمانی گذاشته می­شود؟

حداکثر ۶ ماه پس از بروز حادثه ید علائم اختلال فرد ظاهرو نمایان شود بتوان تشخیص اختلال استرس پس از سانحه را مطرح کرد.

تجربه مجدد هیجانی مان اختلال استرس پس از سانحه، چه نوع روشی است؟

این تکنیک، بیمار حضور مانگر به یادآوری و تجربه دوره خاطرات و تصاویر مربوط به رویداد ناگوار می­پردازد از ر هیجانی منفی و ناخوشایند تجربیات فرد کاسته شود.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال استرس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

زینب رضائی——– روانشناسی لینی

منبع: Post-traumatic stress disorder (PTSD) – Causes

عوامل ایجاد اختلال استرس پس از سانحه چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۸:۴۳ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

به نیاز عاطفی زنان چگونه باید پاسخ داد؟

۵٫۰
۰۱

سلام و ود خدمت شما همراهان عزیز؛ شاید شما هم این سوال را از خود پرسیده شید که پاسخ صحیح به نیاز عاطفی زنان چگونه ید شد؟

امروز نظر داریم که این مقاله شما دوسن عزیز ره نیاز عاطفی زنان گفت و گو نماییم.

نیاز عاطفی زنان

وابستگی های عاطفی و نیاز عاطفی زنان سبب می شود که زندگی مشترک، جام وفاداری به دست نوان داده شود؛ این بدین معنی می شد که نوان نسبت به آقایان از نیاز عاطفی بیشتری برخوردار می شند و از همین رو سعی وفادار ماندن می کنند و از تنوع طلبی کمتری نسبت به آقایان برخوردار هستند؛ این تفاوت ها و مغایرت ها سبب می شود که زنان نیاز و وابستگی عاطفی بیشتری را خود جای دهند؛ اما بیشتر مواقع آنق این نیاز ها را خود پنهان می کنند که به مرور سبب می شود توانایی بروز ناراحتی ها و نیاز های عاطفی خود را از دست می دهند.

شاید به نظر نرسد، اما زنان مخلوقات بسیار ظریف، معصوم و بی دفاعی می شند؛ واقع ید نیاز عاطفی زنان را جدی گرفت؛ مخصوصا مردانی که به زگی ازدواج کرده اند ید به همسر خود توجه بسیاری داشته شند.

زنان ترجیح می دهند که نیاز های عاطفی خود را بروز ندهند؛ زیرا کشور های جهان سومی نیاز عاطفی زنان یک نوع ضعف به حساب می آید که مردان از آن سو استفاده می کنند؛ واقع شاید شما هم مردانی مواجه شده شید که نسبت به نیاز عاطفی زنان بی توجه بوده و یا از آن سو استفاده کنند؛ بنابراین بهتر است بدانید اگر مایل هستید زن شما سر حال و شاد شد ید به نیاز های عاطفی وی توجه نمایید.

دلایل نیاز عاطفی زنان

اگر شما یک مرد هستید، ممکن است از دلایل نیاز عاطفی زنان آگاه نشید؛ اما اگر به مشاوره زناشویی و زندگی مشترک مراجعه نمایید؛ مشاوره خانواده انتخابی شما به خوبی دلایل نیاز عاطفی زنان را برای شما توضیح می دهد. همچنین وی می تواند به شما یاد دهد که چگونه به نیاز های عاطفی همسرن توجه کنید؛ آسیب های عاطفی و روانی زنان دلایل بسیاری دارد، از جمله این دلایل شامل موارد رو به رو می شد: بی توجهی نسبت به زنان، تخریب شخصیتی زنان بین دوسن و اطرافیانشان، خیانت به زنان، نادیده گرفتن قابلیت های آنان.

رفع نیاز عاطفی زنان

برای رفع نیاز عاطفی زنان راه های بسیاری وجود دارد که می توان انجام داد؛ اینجا تعدادی از راه های رفع نیاز عاطفی زنان را برای شما عنوان می کنیم:

 • توجه کردن به زنان
 • تقدیر از زحمات آنان
 • فراهم کردن نیاز های جسمی و روحی آنان
 • وفادار بودن به آنان تحت هر شرایط
 • اعتماد داشتن و ایجاد فضایی ایمن و مطمئن برای آنان.

علائم نیاز عاطفی زنان

شاید برای شما هم سوال شده شد که چگونه می توان علائم نیاز عاطفی زنان را متوجه شد؛ بهتر است بدانید زنان سعی دارند که نیاز های عاطفی خود را از دیگران مخفی نمایند؛ واقع، اکثر زنان از این موضوع واهمه دارند «که دیگران یا همسران آن ها پس از آشکار شدن نیاز های عاطفی آنان، آن ها را به طرز عجیب و ناشایستی قضاوت کنند»؛ البته بهتر است بدانید که این ترس و واهمه از کودکی آنان همراه شده و بزرگسالی ادامه می یابد؛ بیشتر مواقع این شیوه های تربیتی ناست «توسط والدین» است که ، ترس و واهمه را به فرزندان انتقال می دهد.

بر طرف کردن نیاز عاطفی زنان

راه های بسیاری برای بر طرف کردن نیاز عاطفی زنان وجود دارد؛ اما اولین راه برای بر طرف کردن نیاز های عاطفی زنان این است که به یک مشاوره خانواده مراجعه نمایید؛ البته بهتر است بدانید که مراکز مشاوره روانشناسی بسیاری این راس وجود دارند اما بهتر است که شما برای انتخاب یک مشاوره تجربه، حتما مورد مرکز مانی مورد نظر خود تحقیق کرده و از مجوز مانی مرکز، اطمینان حاصل نمایید. مشاوران زنان به راحتی می توانند برطرف کردن نیاز های عاطفی زنان کمک به شما کنند؛ بدین صورت که شما و همسرن می توانید چند جلسه مراجعه به مشاوران زنان، از آنان بخواهید که شناخت نیاز های عاطفی همسرن به شما کمک کرده و به شما مشاوراتی جهت بر طرف کردن نیاز های ایشان دهند.

انواع نیاز عاطفی زنان

بعضی از نوان ون گرا هستند؛ به این شکل که رابطه، احساسات عاطفی خود را بروز نمی دهند و سعی دارند که ناراحتی ها و نا رضایتی های خود رابطه را پنهان کنند؛ « برخی موارد ممکن است حجب و حیای زن، سبب شود که نیاز های عاطفی خود را مخفی کند» اما مردان این چنین نیستند و به راحتی ابراز نارضایتی می کنند؛ این قسمت انواع نیاز های عاطفی زنان

را برای شما عزیزان عنوان کرده و شرح می دهیم:

 • نیاز های روحی
 • نیاز های جسمی
 • نیاز های جنسی

حالا به سراغ توضیحات موارد ذکر شده می رویم:

نیاز های روحی زنان

منظور از نیاز های روحی یک زن، این است که به سادگی از دلتنگی ها، ناراحتی ها، غم ها و غصه های او گذر نکنید؛ زندگی، نیاز هایی همچون خوراک، پوشاک، و مسکن به تنهایی مهم نیستند؛ «نه اینکه کلا این نیاز ها را بخواهیم نادیده بگیریم، نه؛ بلکه ما می گوییم که نیاز های مهمتری هم وجود دارند که به زنان کمک می کنند زندگی را برای همسرانشان دلچسب تر، شیرین تر و شاد تر کنند».

یکی از انواع نیاز عاطفی زنان، نیاز های روحی می شد؛ البته بهتر است بدانید زنان تشنه نیاز هایی همچون احترام، امنیت، تعلق، دوست داشتن، خود شکوفایی، تقدیر و تشکر و خوب دیده شدن هستند بنابراین اگر یک مرد بتواند به همسر خویش احترام گذاشته و او را دوست بدارد، «او را متعلق به خود بداند و به او توجه کند» و اجازه رشد و شکوفا شدن را به وی بدهد؛ به مرور زمان زن نیاز های روحی که دارد بر طرف می شود.

نیاز های جسمی زنان

نیاز های جسمی نیاز هایی می شد که شما اطراف خود می بینید؛ نیاز های جسمی شامل موارد رو به رو می شود: اینکه یک مرد بتواند وسایل و لوازم آرامش همسر خود را فراهم کند، سختی ها وی را حمایت کرده و ر مشکلات را به تنهایی روی دوش همسرش نگذارد، مواقع خاص همسرش را آغوش گرفته و او را آگاه کند که تحت هر شرایطی وی را رها نمی کند و…

نیاز های جنسی زنان

اکثر شما خوانندگان عزیز نیاز های جنسی آشنایی دارید اما بخاطر داشته شید که یک رابطه جنسی سالم، لذت بردن هر دو طرف از رابطه، بسیار مهم است بنابراین آقایان محترم بهتر است بدانند که نید اوج رابطه جنسی، هنگامی که همسرشان حال نزدیک شدن به اوج لذت است رهایش کنند.

شاید شما هم جزو آن دسته مردانی شید که لذت بردن شریک زندگی و جنسین برای شما خیلی مهم نیست و پس از به اوج رسیدن خویش دست از رابطه می کشید، اما بهتر است بدانید که اگر پس از رسیدن به اوج لذت خود، رابطه را تمام کنید و وسط راه همسرن را به حال خود رها کرده و او را به لذتی که سزاوار اوست نرسانید، پس از مدتی نیاز های او لا گرفته و دیگر از شما بودن و رابطه جنسی شما لذت نمی برد و حتی ممکن است دیگر تن به رابطه شما ندهد.

پاسخ به نیاز عاطفی زنان

برخی موارد این موضوع سبب شده که رابطه زوجین به طلاق کشیده شود؛ البته بهتر است از این موضوع آگاه شید که حتی اگر این موضوع به طلاق کشیده نشود، همسر شما دیگر از شما بودن احساس رضایت نمی کند، بنابراین ممکن است به اجر تن به رابطه جنسی شما دهد؛ پس بهتر است به نیاز های عاطفی همسر خود بسیار توجه کنید زیرا بی توجهی به آن عواقب بدی را پی خواهد داشت.

بسیار خوشنودیم که این مطالب کنار شما عزیزان بودیم؛ واقع ما سعی کردیم به راحت ترین شکل ممکن مطالب را برای شما شرح دهیم، امید داریم که به خوبی شما را مطالب ذکر شده آشنا کرده شیم.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره زناشویی و زندگی مشترک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: How to respond when your woman is becoming emotional …

به نیاز عاطفی زنان چگونه ید پاسخ داد؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۴:۴۹ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

غذاهای تحریک کننده مردان چیست؟

۵٫۰
۰۱

غذاهای تحریک کننده مردان شامل غذاهایی طبع گرم میشد. غذاهای گرم به غذاهای انرژی زا اطلاق میشود. غذاهای تحریک کننده مردان شامل: راگو گوشت گوساله، بیفتک گوساله، کله پاچه، جگر و شکلات های وانیلی و کاکائویی میشد . نکته قابل توجه غذاهای تحریک کننده مردان این است که: برخی غذاها دارای چربی زیاد هستند مانند جگر. توجه داشته شید اگر مبتلا به چربی خون یا قند خون و دیابتی هستید این غذاها را مشورت دکتر استفاده کنید. نکته دیگر راجع به تحریک پذیری این است که: هر مردی به گونه ای تحریک میشود. همسر و شریک شما ید نوع تحریک پذیری شما آشنا شد. از او توقع نداشته شید ذهن شما را بخواند بلکه زنی نرم و بدون طعنه و سرزنش نوع تحریک پذیری خود را او میان بگذارید بداند.

علاوه بر غذاهای محرک مردان ید برای تحریک شدن به نکاتی توجه کنند. اول اینکه آرامش روحی و روانی داشته شند. سعی کنند مشکلات و ناراحتی های ذهنی و روحی خود را برطرف نمایند. مشاوره روانشناسی بهترین گزینه برای رفع مشکلات روحی و روانی خانواده است. همسر شما ید شما را دوست داشته شد بتواند ارتط جنسی خوبی شما داشته شد. برعکس مردان که هرکسی میتوانند بدون عشق آمیزش کنند نوان فقط دوست داشتن تحریک و ارضا میشوند. پیشنهاد میکنیم حتما مشاوره زناشویی و زندگی مشترک از ارتط زناشویی همسرن لذت ببرید. مشاوره خانواده ارتط خانوادگی خود را بهبود بخشیده و از زندگی آرام و راحت بهره ببرید.

بهترین غذاهای تحریک کننده مردان

 • معجون که حاوی شیر، بستنی، ژله، انواع مغزها و موزمیشد
 • جگر که به تعداد اسپرم ها می افزاید
 • بستنی وانیلی و کاکائویی ضد افسردگی و عث تحریک پذیری است
 • انواع کب گوشت قرمز گوساله که حاوی آهن است و نورآنالین و دوپامین را افزایش میدهد. این دو ماده شیمیایی میتوانند پیام های تحریک کننده را بهتر به مغز ارسال کنند
 • بلوبری عث استقامت ماهیچه ها و نتیجه نعوظ میشود
 • غذاهای حاوی لوبیا. لوبیا دارای ویمین ب۱ میشد این ریز مغذی عث سرعت بخشیدن به ارسال پیام های جنسی از مغز به ارگانیسم تناسلی میشود
 • پیاز و سیر به همراه غذا ( البته به بدبو شدن دهان توجه داشته و دقیقا قبل از همخوابی استفاده نکنید و یا به پارتنر خود نیز بخورانید بوی آنها اورا اذیت نکند)
 • جگر تستوسترون را مردان افزایش میدهد
 • شیرموز. شیر آن دارای کلسیم بوده و عث افزایش خون میشود و موز دارای منیزیم فراوان است.

بهترین غذاهای تحریک کننده مردان غذاهای پر انرژی هستند . علاوه بر غذاها، خوراکی ها و میوه هایی هستند که به تحریک مردان کمک میکنند . میوه هایی که مناطق گرمسیری رشد میکنند مانند موز، خرما، نارگیل، آناناس. آجیل هایی مانند گردو، پسته، دام، فندق، نخود، کشمش، همینطوردام زمینی که مقدار زیادی ب۱ دارد. یکی از بهترین غذاهای تحریک کننده مردان عسل است. عسل یک خوراکی معجزه آسا است. عسل برای اعصاب بسیار مفید است و چون دارای طبعی گرم است بدن تولید انرژی نموده و به قوای جنسی مردان کمک میکند. اگر بیماری کلیوی، نقرس، دیابت، قند خون و چربی خون دارید استفاده از این غذا ها پزشک مشورت نمایید.

لیست غذاهای تحریک کننده مردان

لیست غذاهای تحریک کننده مردان میتوان یک خوراکی محلی معرفی نمود . کرمان یک خوراکی ست میشود به نام قوتو. این خوراکی برای تحریک مردان غذای پر انرژی، سالم و بسیار قوی است. بیفتک، راگو، کب و آبگوشت گوساله همراه ادویه جات تند که پیاز و سبزیجات میل شوند را میتوان لیست غذاهای تحریک کننده مردان قرارداد. لابسترنیز پروتین فراوان منبع روی و مس است که افزایش تستوسترون معجزه میکند.

صدف خواص زیادی دارد از جمله افزایش تستوسترون و گردش خون. روی فراوانی که این دو ماده غذایی دارند ساخت اسپرم موثر هستند. بورانی اسفناج سر شار از امینواسیدهم برای مردان و هم زنان مفید است. ماهی های چرب از جمله شاه ماهی و قزل آلای یایی همراه آبلیمو محرک خوبی است ولی چون طبع سردی دارد بهتر است همراه ادویه زیاد که مقدار زیادی فلفل، دارچین و زنجبیل دارد صرف شود.

انواع غذاهای تحریک کننده مردان عرتند از:

 • غذاهایی که دارای منیزیم
 • پسیم
 • کلسیم
 • ویمین B1 وD

پس بهتر است این بخش به میوه ها و سبزیجات هم اشاره ای داشته شیم. پیاز و جعفری که سرشار از ویمین c هستند به شما پیشنهاد میشود. ویمین c مکمل خوبی برای جذب ریز مغذی ها است. علاوه برآن اسپرم که از بدن مرد خارج میشود مقدار زیادی از املاح و ویمین ها را از بدن خارج میکند. بخصوص ویمین ث، خوردن این سبزیجات بدن خود را سالم نگه دارید. علاوه براین ها میتوان از شانک انواع غذاهای تحریک کننده مردان نام برد. شانک یا منداب دارای آنتی اکسیدان بوده و ضرری راکه آلودگی هوا و مصرف سیگار بر مردان وارد میکند میتواند جبران نماید. کهن دار نیز علاوه بر تقویت کلیه و شاداب نمودن تمام بدن تحریک موثر میشد. تخمه کدو تنبل و سیب زمینی هم برای تحریک مردان و هم زنان موثر میشند.

لازم ترین غذاهای تحریک کننده مردان

لازم ترین غذاهای تحریک کننده مردان، غذاهایی هستند که علاوه بر رساندن ریزمغذی ها به تحریک و استقامت بدن مردان کمک کنند. به همین دلیل این بخش به میوه ها میپردازیم که حاوی ریزمغذی ها و مکمل های جذب هستند. میوه ها علاوه براین که بدن را شاداب و جوان نگه میدارند مکمل های خوبی برای جذب املاح هستند. میوه هایی چون: توت فرنگی که منبع ویمین ث بوده و مکمل بسیار خوبی است. گیلاس و سیب را که محرک مردان است میتوان دسته لازم ترین غذاهای تحریک کننده مردان جای داد. این دو میوه از فساد غذاهای قیمانده لای دندانها جلوگیری میکنند. دهان را خوشبو و تحریک مردان مفید هستند. آووکادو اختلال نعوظ بسیار موثر بوده و تحریک کننده نیز میشد.

ساده ترین غذاهای تحریک کننده مردان

ساده ترین غذاهای تحریک کننده مردان شامل:

 • نیمرو، املتی که روی آن زیره ریخته شید ادویه فراوان بخصوص فلفل
 • خوراک لوبیا
 • پوره سیب زمینی
 • بستنی کاکائویی و وانیلی
 • میوه هایی مانند خربزه ( اگر سنگ کلیه دارید از این میوه استفاده نکنید)ازخوراکی هایی مزاج سرد مانند گوشت مرغ و ماهی و هندوانه استفاده نکنید.
 • چای را علاوه بر آرام کننده اعصاب میتوان ساده ترین غذاهای تحریک کننده مردان جای داد. چای تلخ را زنجبیل و دارچین میل کنید. هم آرامبخش خوبی است و هم تحریک کننده.

بیایید از دانه ها و اثر بخشی آنها غافل نشویم. دانه ها شامل: دانه چیا که به استقامت بدن مردان افزوده و تحریک کننده است. آجیل حاوی گردو، فندق، دام، پسته، دام هندی، انواع تخمه هاو کشمش میشد. علاوه بر تحریک کنندگی چربی های بد را دور کرده و چربی های خوب را جایگزین میکند. مرکز مشاوره آویژه برای شما تنی سالم و روحی شاد آرزومند است.

سوالات متداول

علاوه بر خوردن خوراکیهای مفید چه کارهایی عث رسیدن ویمین به بدن و تحریک پذیری میشود ؟

مدتی زیر آفب ماندن عث جذب ویمین دی میشود . ورزش کردن خون را تمام بدن به گردش آورده و عث خون رسانی به تمام عضلات ازجمله آلت تناسلی شده و به تحریک کمک میکند.

مصرف سیگار و دخانیات چه ثیری بر تحریک دارد؟

مصرف سیگار، توتون و دخانیات اسپرم مردان را تخریب میکند. علاوه بر آن بر روی تخریب دی ان ای داخل سلول ها ثیر میگذارد. آلودگی هوا نیز همین اثر را بر مردان دارد.

بعد از خارج شدن آب منی چه غذاهایی بخوریم تجدید قوا کنیم؟

استفاده از مایعات شیرین همراه آبلیمو و غذاهای مقوی بنیه مردان را تقویت میکند . از چهار گروه غذایی به خوبی و به موقع ید استفاده کرد . انواع لبنیات، گوشتها و پروتئین ها، سبزیجات و میوه ها و غلات و خشکر و آجیلها.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره زناشویی و زندگی مشترک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Enlarged prostate diet: Foods to eat and avoid

غذاهای تحریک کننده مردان چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۷:۰۰ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

اصلی ترین روش های کاهش لجبازی کودکان چیست؟

۵٫۰
۰۱

لجزی کودکان از جمله دغدغه های همیشگی والدین و فعالان حوزه روانشناسی کودک سرار جهان و همه فرهنگ ها است . لجزی کودکان میتواند دلایل زیادی داشته شد و هم ممکن است به دلیل اختلالات روانی شد و یا ممکن است لجزی کودک ما به دلیل زخورد تربیتی شد که ما اعمال کردیم . لجزی کودک از جمله مواردی است که حتما ید توسط والدین مورد توجه قرار بگیرد . زیرا میتواند آینده کودک را تحت ثیر قرار بدهد و تعاملات اجتماعی کودک که بسیار ارتطات اجتماعی آینده او نقش کلیدی زی کند . مشاوره تربیت کودک عنوان میشود که لجزی کودک اگر به دلیل عدم پیش گرفتن رفرهای تربیتی صحیح از سمت پان و ماان شد نیز میتواند خطرناک شد و فرد نهادینه شود . ادامه بیشتر راجع به لجزی کودکو علت آن صحبت میکنیم .

علت لجزی کودکان

علت لجزی کودکان از دید صاحب نظران حوزه مشاوره کودک میتواند رفر های اتخاذ شده نامناسب والدین برابر فرزندان شد . بسیار مشاهده میشود که امرو نهی های بی مورد و ید و نید های خیلی زیاد یکی از مواردی است که میتواند علت لجزی کودکان شد . کودک این رفر را از حدود دو سه سالگی تجزیه و تحلیل که طول دوره رشد می آموزد و متوجه میشود .مورد دیگری که میتواند به عنوان علت لجزی کودکان از نظر متخصصان مشاوره خانواده شناخته شود این است که کودک بدون اینکه آگاهی کاملی از مقوله و موضوع لجزی داشته شد لجزی افراد و اطرافیان خود را محک میزند . علت لجزی کودکان را اگر بخواهیم دقیق متوجه شویم اقدام خوب و به موقع از آن جلوگیری کنیم فقط ید روند مشاوره کودک به آن پی ببریم .

مان لجزی کودکان

مان لجزی کودکان را همانطور که ذکر شد ید روند آموزه های روانشناسی کودک آموخت . ما اینجا به چند نکته که مان لجزی کودکان موثر میشد اشاره خواهیم کرد .

 • از بحث مورد موضوع مورد لجزی کودک به منظور متقاعدکردن او مورد اینکه حق شماست قطعا ید دوری کنید چون کمک به مان لجزی کودکان نتیجه عکس میدهد .
 • حتما یادن شد که گوش شنوایی برای فرزند خود شید و به راستی و حقیق به حرف های او گوش کنید چون کودکان به خوبی صداقت شما را تشخیص می‌دهند .
 • حتما یادن شد که حد ممکن اصلا عصنی نشوید عصبی شدن و برخورد تند شما کودک به عنوان اصلی ترین مرجع قت و آرامش او کودک شما را کاملا هم میریزد و موجب بد تر شدن اوضاع خواهد شد .

سن لجزی کودکان

سن لجزی کودکان معمولا بعد از ۲سالگی آنها مشاهده میشود و خانواده ها میتوان تغییرات را این زمینه حس کنند . سن لجزی کودکان معمولا دوران اوج خود را حدود ۳ ۵سالگی به خود اختصاص میدهد . علاوه بر سنی که برای لجزی کودکان نظر گرفته میشود نوع عکس العمل پو ما نیز بسیار مهم و ثیر گذار است . تصور کنید پو مای که دیدن لجزی کودک خود او به شدت و خشن رفر میکنند قطعا عث بیشتر شدن این رفر کودک میشوند والدینی که آرامش و خونسردی لجزی فرزندشان را مدیریت میکنند . به والدین پیشنهاد میشود که صورت عدم توانایی کنترل این مسئله حتما از مشاوره اختلال کودکان بهره ببرند بتوانند یک برنامه مفید و مدون و مرتب را نسبت به شخصیت کودک خود دستور کار قرار بدهند .

برخورد لجزی کودکان

برخورد لجزی کودک ید بسیار دقت و توجه اتفاق بیفتند . کودکانی که سن لجزی هستند همانطور که ذکر شد حال محک زدن اطرافیان خود هستند . یعنی ممکن است تعریف کودک از پ و ما و کل بزرگترهای خود را همین دوره تثبیت کند و برای همیشه ذهن خود حفظ کند . بخاطر همین جلسات مربوط به مشاوره تربیت کودک به پ و ما ها دائما تذکر داده میشود که هنگام برخورد کودک لجز آرامش خود را حفظ کنند و از کوره نروند . اتفاقاتی که سنین ۲ ۶سالگی برای کودک می افتد ، به طور حتم ساختن شخصیت personal)) کودک نقش خواهد داشت بنابراین والدین برای اینکه فرزندی اعتماد به نفس لا داشته شند ید برخورد لجزی کودکان از خود آنها نیز برای حل این مشکل کمک بگیرند نتیجه بهتری حاصل شود .

لجزی کودکان ذاتی نیست

شاید وقتی از خیلی از والدین parents) ) که بپرسیم بگویند لجزی یک فرآیند ذاتی فرزندشان است که این تفکر کاملا اشته است . همانطور که گفته شد بروز نشانه های لجزی کودکان از یک سنی آغاز میشود و صورتی که تدابیر اشته کودک نهادینه نشود یک سن بخصوص پایان میابد . همین نکته نشان میدهد که یک فرد نمیتواند به صورت اتوماتیک وار و ذاتی رفرهای مخصوص لجزی را پیش بگیرد .

خیلی از موارد از جمله موارد مربوط به شرایط جسمانی و فیزیولوژیکی مانند کم کاری یا پر کاری تیروئید محیطی که کودک بیشترین وقت را آن میگذراند و فرهنگی آن بزرگ میشود بروز رفرهایی که شامل لجزی است نقش دارد . گاهی اوقات نیز پو مام لجزی کودک خود را یک امر مهم تلقی نمی کنند و احساس نگرانی بت دیدن این رفرها از خود بروز نمیدهند . اما به والدین پیشنهاد میشود صورت بروز این مورد حتما به متخصص مراجعه کنند .

عوامل استرس زا

یکی دیگر از مواردی که حتما ید بررسی کودکان لجزی که به صورت افراطی این رفر را بروز نمیدهند مورد توجه قرار گیرد محیط روانی است که کودک آن زندگی میکند . زندگی که کودک از لحاظ روانی احساس امنیت و آرامش نداشته شد تعادلی هم زندگی عادی و روزمره خود نخواهد داشت . خیلی از پان و ماان تصور غلطی از ک کودک دارند و معتقدند کودکان خردسال کی از گیری ها و بحث های آنان ندارد . به همین دلیل تمام اموری که زندگی زناشویی خصوصی ید به آنها پرداخته شود را حضور کودک انجام میدهند . برای مثال میتوان به بحث و جدل های شدید یا برقراری رابطه جنسی حضور کودک خردسال اشاره کرد . اما تمامی این اتفاقات استرس های زیادی را برای کودک به وجود می آورد که یکی از خروجی های آن میتواند همین مقوله لجزی کودکان شد .

ویژگی‌های مشترک همه کودکان لجز

بعد از بررسی زوایای مختلف لجزی کودکان میخواهیم به بررسی ویژگیهای مشترک کودکانی که لجزی را از خود بروز میدهند بپردازیم :

 • کودکان لجز اخطارهایی که به نفع آنها ها نشد را نادیده میگیرند
 • کودکان لجز سرسختی منحصر به فردی دارند که هیچ گاه کاری را که نخواهند انجام نمیدهند حتی اگر تحت فشار برای انجام آن کار قرار بگیرند .
 • کودکان لجز صبر و قرار و شکییی ندارند و دائما کارهای خود عجله میکنند .
 • کودکانی که لجز هستند برای خود قوانین منحصر به فردی دارند که جای ممکن زندگی خود اجرا میکنند و به أین قوانین مقید هستند . حتی والدین و بزرگترها نیز نمیتوانند به صورت کامل آنها را از قوانین و سبکی که انتخاب کرده اند دور کنند .
 • کودکان لجز به صورت واضح و پررنگ میتوان عشق و علاقه را به رئیس بودن مشاهده کرد . آنان همواره به دنل مرجع قت بودن هستند .

  سوالات متداول

  چه سنی کود کان بیشتر لجز میشوند ؟

  لجزی کودکان معمولا حدود دو سالگی آغاز میشود و حدودا پنج سالگی نمایان خواهد بود

  چه عواملی لجزی کودکان موثر هستند ؟

  رفر والدین به عنوان عکس العمل برابر لجزی کودکان بسیار ثیر گذار خواهد بود .

  بین یک کودک لجز یک کودک زیگوش چیست؟

  کودک زیگوش صرفا انرژی کودکی خود را تخیله مبکند اما کودک لجز والدین خود به نوعی سنیز میپردازد.

  خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

  هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

  این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

  منبع: Ten Ways To Deal With A Stubborn Child

اصلی ترین روش های کاهش لجزی کودکان چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۴:۱۳ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

علت وسواس فکری چیست؟

۵٫۰
۰۱

علت وسواس فکری و چگونگی شروع وسواس افراد مختلف متفاوت است . سنوم وسواس فکری همه انسان ها ممکن است وجود داشته شد . مثلا ممکن است گاهی چند ر شیر گاز را یا اجاق گاز را چک کنید . یا هنگام مسافرت قبل از خارج شدن از خانه چند ر و پنجره ها را کنترل کنید . اما از نظر مشاوره مان وسواس زمانی این اعمال نگران کننده است که کنترلی روی آن نداشته شید . و انجام این کار به شما آرامش دهد . علت وسواس فکری می تواند گاهی حاصل تقلید شد . اعضای یک خانواده میتوانند از یکدیگر الگو برداری کنند و دچار وسواس فکری شوند . وسواس به نوعی رفر و عقاید و حالتی است که آن اختیار و اراده ای برای مانع شدن از انجام ان فرد وجود ندارد .

علت وسواس فکری و عملی

علت وسواس فکری و عملی میتواند ریشه کودکی داشته شد . عوامل بیولوژیکی مثلا افرادی که دچار آسیب های مغزی شده اند . حمایت و کنترل بیش از اندازه والدین از مهمترین دلایل رفری افراد مبتلا به وسواس فکری عملی است . استرس و اضطراب از بزرگترین دلایل ابتلا به وسواس فکری می شد . فرد مضطرب جهت رفع اضطراب خود مدام فکر میکند افکار کم کم بصورت مزاحم و دائمی میشوند . مشاوره خانواده میگوید فرد برای غلبه بر این افکار مزاحم که مدام بر انجام کاری کید دارند دست به اعمال تکراری میزند . اعمالی مثل کنترل و چک کردن مدام و پنجره یا حتی تمیزی و پاکی خود و اعضای خانواده پس ریشه و علت وسواس فکری استرس می شد . شرایط پرتنش خانوادگی قضاوت و تمسخر خانواده و سرزنش افراد میتواند علت وسواس فکری و عملی می شد .


بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی وسواس


علت وسواس فکری کودکان

علت وسواس فکری کودکان را میتوان مرحله نخست تقلید و الگو برداری دانست . واکاوی وسواس کودکان این اطلاعات را به مشاوره روانشناسی میدهد که کودک بیش از اندازه برای آموزش تحت فشار بوده است . زمانیکه از کودک خواسته میشود رها و رها کاری را به بهترین نحو انجام دهد . وقتی کودک مدام و پیوسته برای کامل انجام دادن کارها تشویق میشود . زمانی که از کودک توقعی بیش از توانش داریم ابتدا کودک را به فردی کمالگرا و بی عیب و نقص تبدیل میکنیم . وقتی کودک چاره ای جز تسلیم شدن برابر خواست پ و ما را ندارد اول دچار استرس میشد . بعد افکار و اعمال گوناگون سعی پنهان کردن این مسئله دارد پس این عث و علت وسواس فکری و عملی میشود . تفسیر نقاشی یکی از ملاک های تشخیص وسواس فکری کودک است .

علت وسواس فکری نوجوانان

علت وسواس فکری نوجوانان را میتوان حاصل اضطراب و استرس این دوره دانست . مطالعات این زمینه نشان داده علت وسواس فکری کودکان و بخصوص نوجوانان ترس از برچسب خوردن میشد . به همین دلیل برای اینکه ان ها را بیمار روانی نخوانند مدت ها مشکلات خود را پنهان می کنند . مشاوره اختلال وسواس معتقد است این پنهان کاری جه اول عث استرس بیشتر میشود . نتیجه نوجوانان برای غلبه بر این استرس دچار وسواس فکری میشوند . وسواس فکری و احساس گناه نوجوانی علت وسواس فکری و عملی می شود . چون نوجوان این سن بسیاز حساس و شکننده است . تصور می کند اگر از کسی کمک بگیرد مورد تمسخر واقع می شود . نتیجه شروع به انجام رفر هایی می کند که نهایت به وسواس فکری منجر میشود .


بیشتر بخوانید: اختلال وسواس چیست؟


مهم ترین علت وسواس فکری

مهم ترین علت وسواس فکری کودکان الگوبرداری از والدین است که به مرور این عمل ونی و تکرار میشود . اما مهم ترین علت وسواس فکری نوجوانان فرار از مشکل بصورت موقتی است . مشاوره روانشناسی نوجوان نشان داده که فرد برای بی اثر کردن فکرهایش دست به اعمالی میزند که منجر به وسواس میشود . بزرگترین علت وسواس فکری هر سنی روش های تربیتی والدین است . همه افرادی که دچار وسواس هستند تصور می کنند اگر رفر وسواس گونه خود را اول صبح انجام ندهند طول روز دچار مشکل می شوند . کودکان تصور می کنند اگر وسایلشان را به فرم خاصی مثلا بصورت جفت یا چهاریی قرار ندهند اتفاق بدی برای والدینشان می افتد . اعتماد به نفس افراد دارای وسواس فکری بسیار پایین است زیرا رفرشان عث ایجاد حس شرمساری آنها می شود .

دلایل مختلف وسواس کودکی و نوجوانی

علت وسواس فکری نوجوانان و کودکان این است که چون آگاهی ندارند فکر می کنند خیلی عجیب هستند . آنها تصور می کنند فقط خودشان این رفر را دارند و همیشه تحت کنترل آن رفر هستند . کودکان و نوجوانان دارای وسواس اغلب روز احساس خستگی و ناتوانی دارند زیرا قبل از خواب ید همه چیز را مرتب و جفت کنند پس دیر وقت بیدار می مانند . مشاوره خانواده علت وسواس فکری کودکان را ایجاد محدودیت های زیاد والدین میداند . محدودیت های غیر متعارفی که از جانب خانواده اعمال میشود منجر به ایجاد تصورات و افکار خاص می شود . این افکار ذهن نوجوان یا کودک تکرار می شود و آنها برای بدست آوردن احساس آرامش رفرهای وسواسی انجام میدهند . داشتن رابطه دوسنه والد و کودک میتواند مانع ایجاد تصورات مزاحم آنها شود .

اقدامات والدین برای کمک به فرزند وسواسی

مهم ترین علت وسواس فکری کودکی و نوجوانی عدم داشتن رابطه دوسنه و همدلی بین والد و فرزند است . وقتی نوجوان احساس می کند دچار افکار مزاحم است ید بدون نگرانی از برچسب خوردن سراغ والدین خود برود . وقتی رابطه دوسویه بین آنها برقرار شد نوجوان بدون نگرانی مشکل را میان می گذارد و والدین مشورت و مراجعه به مشاوره اختلال وسواس مشکل را برطرف می کنند . زمانیکه والدین نسبت به وسواس و زمینه های بروز آن آگاهی داشته شند نسبت به اعمال کودک خود نیز توجه دارند . کودکان توانایی بیان و ابراز مشکل خود را ندارند اما والدین مشاهده رفرهای تکراری می توانند به مشاوره روانشناس کودک مراجعه کنند . علت وسواس فکری هر چه که شد والدین دوری از رفرهای تکانشی می تواند مان وسواس کمک کنند .

تشخیص وسواس کودکان

علت وسواس فکری و پیدا کردن دلایل آن کودکان به دلیل عدم رسش کامل سخت است . زمانیکه والدین متوجه شوند کودک هنگام زی تقارن را رعایت میکند . یا کودک از توالی عددی پیروی میکند ید بدون ایجاد حساسیت کودک توجه بیشتری به رفر او داشته شند . اگر کودک هنگام خواب کارهای تکراری و وقت گیری انجام میدهد . مثل مرتب کردن عروسک ها یا کنار هم قرار دادن مهره ها یا آجر های خانه سازی ، حتما بلافاصله به مشاوره اختلال وسواس مراجعه کنند . علت وسواس فکری کودکان هر چه که شد کودک مراجعه به مشاور کاملا بررسی میشود . مثلا از کودک خواسته میشود نقاشی آدمک بکشد . معمولا کودک گیر وسواس برای آدمک ها بینی نمیکشد . اگر این رفر آدمک های مختلف تکرار شود مشاور این ملاک تشخیص را یید می کند .

سوالات متداول

آیا تست وسواس به شناخت علت آن کمک می کند ؟

تست وسواس همه موارد نظر گرفته شده است از بررسی تست میتوان علت بروز آن را نتیجه گرفت .

علت بروز وسواس فکری کودکان چیست ؟

تقلید از والدین و ناتوانی بیان آنچه کودک را آزار میدهد عث نشخوار فکری کودک میشود استرس و اضطراب جدایی هم میتواند دلیل دیگر بروز وسواس شد .

علائم بروز وسواس فکری چیست ؟

انجام کارها به کندی و بصورت خاص مثلا متقارن بودن همه چیز ، چک کردن بیش از حد وسایل از علائم بروز وسواس کودکان است .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Obsessive Love Disorder: Symptoms, What It is, Causes, …

علت وسواس فکری چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۵:۵۸ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)

غذاهای تحریک کننده زنان چیست؟

۵٫۰
۰۱

غذاهای تحریک کننده زنان عرتند از غذاهایی طبع گرم برای خانمها. برای شناخت غذاهای تحریک کننده زنان بهتر است چند خوراکی محرک جنسی زنان آشنا شویم. خوراکی های محرک زنان که میتوان تهیه غذاهای تحریک کننده زنان استفاده کرد، عرتند از:

 • جینسینگ این گیاه عث افزایش جریان خون نواحی جنسی نوان شده و تحریک پذیری را نوان لا میبرد.
 • اسفناج: این گیاه حاوی اسید فولیک بوده و عث افزایش میل جنسی میشود. اسید فولیک نخود فرنگی، جعفری، مارچوبه، بروکلی و سبوسها وجود دارد.
 • گوشت گوسفند، غذاهای یایی و خوراکی هایی که حاوی پروتئین هستند مانند سویا، لوبیا و کلا غلات.
 • ضماد گیاه آلوئورا که به صبر زرد مشهور است
 • زنجبیل.
 • انواع آجیل.
 • لبنیات .
 • انواع شوکولات حاوی کاکائو

دقت داشته شید اگر روح و روان شما شاد نشد میل شما به ارتط جنسی بسیار ضعیف میشود. اگر هم تن به این ارتط بدهید براین دلپذیر نخواهد بود. نتیجه همسر شما نیز از این ارتط آنگونه که ید لذت نخواهد برد. این همخوابی حد ارضا کوه مدت خواهد بود. پس برای اینکه هم خود لذت ببرید و هم همسرن، ید روحیه شما نشاط و سالم شد. بهتر است برای مشاوره خانواده حتما به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید و از وضعیت روحی خود مطلع شوید. کارشناسان مشاوره زناشویی و زندگی مشترک پس از گفتگو شما از روحیات همسرن آگاه میشوند. آنها برای داشتن یک زناشویی خوب شما را راهنمایی خواهند کرد. مشاوره روانشناسی برای داشتن خانواده ای نشاط برای شما تلاش میکند. جامعه سالم گرو خانواده سالم امکان پذیر میشود.

بهترین غذاهای تحریک کننده زنان

بهترین غذاهای تحریک کننده زنان شاید تعجب کنید اما آش رشته همراه زیره و افزودن اسفناج بسیار مقوی است. این آش چون دارای حبوت میشد پروتئین لازم را به بدن شما میرساند. کشک دارای کلسیم بوده و غدد ثیر مثبت میگذارد. سبزیهایی چون اسفناج دارای اسید فولیک و جعفری و پیاز که سرشار از ویمین C هستند و عث جذب مواد مغذی میشوند. عدس خون ساز است و خون بیشتری به ارگانیزم جنسی از قبیل دهانه واژن و کلیتوریس میرساند. زیره غدد جنسی را تحریک نموده و ضد نفخ میشد. یکی دیگر از بهترین غذاهای تحریک کننده زنان قطاب اسفناج میشد. این قطاب اسفناج، عدس، گوشت چرخکرده و پیاز داغ تهیه میشود. این مواد پخته شده لای خمیر نان به صورت قطاب پیچیده میشوند. این غذا طبع سرد دارد و به تحریک پذیری نوان کمک میکند.

یکی دیگر از بهترین غذاهای تحریک کننده زنان آبگوشت گوسفندی است. البته آبگوشت معمولی و آبگوشت بزش. این غذا حاوی پروتئین و ویمین C میشد و نخود که میتوان گفت جزو بهترین مواد غذایی است. نخود دارای اسید فولیک، ویمین C، کلسیم، روی، فسفر، پسیم و منیزیم میشد. بهتر است آبگوشت خود نیز از ضد نفخ نشاط آور یعنی زیره استفاده کنید. آقایان نگران نشید چون زیره و جنسینگ هم برای تحریک پذیری نوان مفید هستند و هم برای آقایان. عدسی، ماکارونی همراه سویا و نخود فرنگی و اسمبولی که لوبیا و عدس همراه شد ( این غذا شمال خراسان به قابلی معروف است ).


بیشتر بخوانید: راز زندگی موفق چیست؟


لیست بهترین غذاهای تحریک کننده زنان

لیست بهترین غذاهای تحریک کننده زنان را اجازه بدهید به ویمین ها و ریز مغذی ها اختصاص دهیم. ۱- پروتئین ها: خوب است بدانید هورمونها از جنس پروتئین ها و استروئیدها هستند. زمانی شما خوب تحریک میشوید که هورمون ها ترشح شده و بر روی اندامها (و البته سلول ها که مراحل پیچیده ای دارد که اینجا لزومی بر گفتن آنها نیست ) ثیر بگذارند.

۲- کلسیم که لبنیات، انواع کلم ها بخصوص بروکلی یافت میشود.

۳- زیره که محرک غددی است که هورمون ها از آن ترشح میشوند. کسانی که دوره رداری را میگذرانند و یا قاعدگی سنگین دارند از زیره استفاده نکنند. همچنین دیابتی ها، کسانی که قند خون و یا آلرژی دارن زیره استفاده نکنند.

ز هم لیست بهترین غذاهای تحریک کننده زنان را خوراکی های مفید ادامه میدهیم.

۴- امگا ۳ که تخم مرغ ( که امگا ۳ غنی شده اند ) ماهی و آجیلها، دانه گندم و روغن کن و همینطور سویا وجود دارد این خوراکی ها سرشار از امگا۳ میشند.

۵- ویمین D که روغن ماهی بخصوص ماهی ساردین وجود دارد. قارچ، ماهی های ساردین، تن، شیر کاکائو، پنیر، ژامبون، میگو و خاویار حاوی ویمین دی هستند. حمام آفب نیز میتواند ویمین C لازم را به بدن شما برساند.

۶- ویمین C آب پرتقال، سبزیجات بخصوص جعفری و پیاز وجود دارد.

انواع غذاهای تحریک کننده زنان

انواع غذاهای تحریک کننده زنان را غذاها و خوراکی هایی آغاز میکنیم که به سلامت واژن کمک میکنند. واژنی که خشک شد و مایع واژینال آن جریان نداشته شد نیاز به زناشویی را کم میکند. واژن ممکن است دچار عفونت شده یا قارچ گرفته شد. این نو تمایلی به زناشویی نخواهد داشت چون واژن یا دچار خارش شده یا بو میدهد. انواع غذاهای تحریک کننده زنان را همراه خوراکی هایی معرفی میکنیم که برای رفع خشکی، عفونت و یا قارچ میشند. مصرف این خوراکی ها تمایل به زناشویی را خود افزایش دهید.

 • لیمو: لیمو حاوی آنتی اکسیدان بوده و علاوه بر مرطوب نگه داشتن واژن از عفونت نیز جلوگیری میکند. محیط واژن را اسیدی نگه میدارد.
 • سیر: سیر ترشحات را کم و از عفونت و قارچ زدن جلوگیری میکند. حتما نوان گرامی دقت دارند که قبل از زناشویی سیر نخورند چرا که بوی بد دهان مشمئز کننده است. روزهایی که سیر مصرف میکنید خوردن سیب از بوی بد دهان پیشگیری نمایید.
 • انواع سیب زمینی: سیب زمینی آزاد کردن ب کاروتن عث تولید ویمین آ شده و ویمین آ نیز آنتی اکسیدانی قوی است.
 • تخمه کدو تنبل
 • انواع کلم ها
 • آووکادو: رنده شده آووکادو را میتوانید لیمو ترکیب کرده و به عنوان سس روی مرغ و یا سالادها استفاده کنید.
 • آب: طول روز آب زیاد بنوشید. نکته: سیب را هنگام پریود ماهانه یا قاعدگی نخورید. خوردن این میوه هنگام پریود عث بد بو شدن خون قاعدگی میشود.

لازم ترین غذاهای تحریک کننده زنان

لازم ترین غذاهای تحریک کننده زنان غذا هایی هستند که جریان خون را به ارگانیزم جنسی مانند واژن و کلیتوریس برسانند. کلیتوریس صورتی که حساسیت خاص خود را نداشته شد دیر تحریک میشود. نکاتی چند ارتط خوب تحریک شدن میگوییم. موهای زائد بر تحریک اثر منفی میگذارند. پاک و تمیز بودن ارگانیزم جنسی عث تحریک پذیری بیشتر میشود. محیط واژن ید اسیدی شد نه قلیایی. مرطوب بودن واژن همبستر شدن را لذت بخش ترکرده و د را کمتر میکند. و از همه مهمتر روحیه نشاط است که میتواند یک زناشویی ثیر مثبت بگذارد.

لازم ترین غذاهای تحریک کننده زنان کاچی همراه سیاه دانه، رازیانه، زیره و عسل است. دام زمینی داشتن ویمین دی رحم را تقویت میکند.

ساده ترین غذاهای تحریک کننده زنان

ساده ترین غذاهای تحریک کننده زنان غذاهایی هستند که غدد ترشح هورمونهای جنسی را بیشتر میکنند. رازیانه داروی زییی نامیده میشود. زیرا این دانه حاوی مقدار زیادی استروژن است. خرما ، سیب و هویج نیز استروژن دارند. علاوه بر اینها گوجه فرنگی نیز مفید است.

پس میتوان گفت ساده ترین غذاهای تحریک کننده زنان شامل: املت، پوره سیب زمینی، بورانی اسفناج و نرگسی میشد. عدسی و شیربرنج همراه دارچین آرامبخش و عث افزایش خون میشود. نیمرو را از خاطر دور نکنید. نیمروی تخم مرغی که امگا۳ غنی شده شد. لذت هاین پایدار.


بیشتر بخوانید: مشاوره ازدواج آنلاین


سوالات متداول

آیا زنان پس از یائسگی نیز میتوانند از غذاهای تحریک آمیز استفاده کنند ؟

بله زنان پس از یائسگی نیز ید فعالیت جنسی خود را متوقف نکنند. ادامه دادن فعالیت جنسی عث تحریک پذیری میشود و نوان میتوانند مانند گذشته خوردن غذاهای محرک البته به اندازه به نشاط و جوانی خود بیافزایند.

طبع گرم و سرد و غذاهای گرم و سرد چه ثیری فعالیت جنسی فرد دارد ؟

مردان و زنان طبع گرم دیرتر ارضا شده و خوب است که طبع ها هم متضاد نشد اگر هم متضاد است خوردن غذاهای مناسب آن را تعدیل و هماهنگ نماییم.

استعمال دخانیات چه ثیری بر مقاربت جنسی دارد ؟

استعمال دخانیات عث ورود برخی سموم به داخل خون شده و جریان خون را به علت غلظت کند تر میکند و همین عث میشود فعالیت غدد و ترشح هورمون ها کمتر شده و به تحریک پذیری آسیب برساند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره زناشویی و زندگی مشترک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:۵ foods women should avoid

غذاهای تحریک کننده زنان چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۳۰:۵۸ توسط:مشاوره تلفنی موضوع: نظرات (0)